Geri Dön

Hz. Musa kimdir? Hz. Musa'nın mucizeleri ve hayatı

Hz. Musa, Yakup peygamberin neslinden gelmiş bir peygamberdir. Hz. Musa'ya Allah (CC) ile konuştuğu için 'Kelimullah' lakabı uygun görülmüştür. Peki, Hz. Musa kimdir? Hz. Musa’nın kabri nerede? Musa Peygamberin mucizeleri nelerdir? İşte Hz. Musa'nın mucizeleri ve hayatı…

Hz. Musa kimdir? Hz. Musa'nın mucizeleri ve hayatı

Hz. Musa'nın doğumu sırasında Mısır Firavunu bir rüya görmüştür ve sonrasında da ülkedeki tüm erkekler çocuklarının öldürülmesini istemiştir. Musa peygamberin annesi de bu sırada çocuğunun öldürülmemesi için onu bir sandığa koymuş ve Nil Nehrine bırakmıştır. Allah (CC) tarafından Hz. Musa sandık içindeyken Firavunun eşi olan Asiye hanım tarafından bulunmuş ve saraya getirilmiştir. Asiye hanım bir şekilde Firavunu ikna etmiş ve Hz. Musa sarayda yaşamaya başlamıştır.

Yakup peygamberin neslinden gelen Hz. Musa'nın annesi İmran, kardeşi ise Harun olarak bilinir.

HZ MUSA KİMDİR?

Hz. Musa'nın dış görünüşe dair rivayetlerde iri yapılı ve düz saçlı olduğu belirtilir. Kendisine dört kutsal kitaptan biri olan Tevrat indirilmiştir. Aynı zamanda Hz. Musa Allah (CC) ile konuştuğu için de kendisine Kelimullah sıfatı verilmiştir.

HZ MUSA'NIN MUCİZELERİ VE HAYATI

Hz. Musa çok fazla mucize ile donatılmış olan bir peygamberdir. Kur'an'da da Hz. Musa ile ilgili birçok ayet vardır. Hz. Musa'dan bahsedilen ayetler Maide, Nisa, Araf, Bakara, Hud, Yunus, Kehf ve İbrahim olarak bilinir. Bilinen en büyük mucizeler arasında Hz. Musa'nın Kızıldeniz'i ortadan ikiye bölmesi vardır. Bu sayede Firavun ve ordusu suyun altında kalmıştır. Hz. Musa ile ilgili diğer mucizeler de şu şekildedir:

Tur Dağı'nın yerinden kalkması ve İsrailoğulları’nın üzerine gitmesi

Kızıldeniz'in ortadan ayrılması ve Firavun ile tüm ordusunun burada kalması

Çekirge ile bit mucizeleri

Tih sahrasında asasını taşa vurduktan sonra on iki çeşmenin birden fışkırması

Kurbağa sürülerinin Mısır'ı istilası altına alması

Elinin beyaza dönmesi ve nur gibi parlaması

Elinde tuttuğu asayı istediği zaman ejder haline getirmesi

HZ MUSA'NIN HAYATI

Hz. Musa'ya peygamberlik görevi verildikten sonra birçok mucize de beraberinde gelmiştir. Hz. Musa Allah (CC) ile konuşmalar gerçekleştirirdi. Bundan dolayı kendisine Kelimullah sıfatı layık görülmüştür. Hz. Musa gençlik zamanında istemeden de olsa bir adamın ölmesine sebep olmuştur. Bunun sonucunda kendisini Mısır'dan sürmüşlerdir ve sonrasında Medyen'e gitmiştir. Medyen'de Şuayp peygamberin kızı ile evlenmiştir. Daha sonraki zamanlarda Firavunun zulmü artınca kendisine Tur Dağında peygamberlik görevi verilmiştir. Hz. Musa'nın MÖ 1391 ile 1271 seneleri arasında yaşadığı tahmin edilir. Bir rivayete göre de 120 yaşında öldüğü düşünülmektedir.

HZ MUSA’NIN KABRİ NEREDE?

Hz. Musa’nın kabri bir rivayete göre Doğu Kudüs’te yer almaktadır. Çok sayıda farklı dinden kişiler tarafından sürekli olarak ziyaret edilen bir kabir olduğu bilinir. 120 yaşına kadar yaşadığı rivayet edilen Musa peygamberin Kabrinin bakım ve onarım işleri de Filistin vakfı tarafından yapılır. Hz. Musa’dan sonra peygamber olmak üzere Hz. Yuşa bin Nun gönderilmiş ve 27 yıl peygamberlik yapmıştır.