Geri Dön

Hz. Eyyub kimdir? Hz. Eyüp kaç yıl hasta kaldı, mucizeleri nelerdir?

Sabrı ile bilinen peygamberlerden birisi de Hz. Eyyub olmaktadır. Hayatında göstermiş olduğu sabır sebebiyle Hz. Eyyub pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerden olan Hz. Eyyub'un hayatı ağır imtihanlar ile geçmiş ve buna rağmen şeytanın oyunlarına gelmeyerek Allah'ın bildiklerinden ayrılmamıştır. Peki, Hz. Eyyub kimdir? Hz. Eyüp kaç yıl hasta kaldı, mucizeleri nelerdir? Kuran'da Hz. Eyyub hangi surelerde geçiyor? Hz Eyüp kaç yıl sabretti? Eyüp as neden imtihan edildi? İşte Hz. Eyyub hakkındaki bilgiler…

Hz. Eyyub kimdir? Hz. Eyüp kaç yıl hasta kaldı, mucizeleri nelerdir?

Hz. Eyyub peygamberlerden olan Yakub'un kardeşlerinden birisi olan Iys'in neslinden gelmiş bir peygamberdir. Şam taraflarında yaşamış olan Hz. Eyyub'e peygamberlik döneminde çok az kişi iman etmiştir. Dedesi Ishak olan Hz. Eyyub kendisi için Allah'a çok evlat, çok mal v çok mülk olması için dua etmiştir. Allah duaları kabul ederek Hz. Eyyub çok malı ve çok evladı olan birisi olmuştur.

HZ EYYUB KİMDİR?

Hz. Eyyub'un hizmetçileri ve hayvanları oldukça fazla olan bir peygamberdir. Sofrasında fakir biri mutlaka bulunmaktaydı. Fakirlere, dullara her zaman yardım eden Hz. Eyyub Allah'ın kendisine verdiği bu nimetler kendisine misafir olanlar ile hep paylaşmıştır.

HZ EYYUB KAÇ YIL HASTA KALDI?

Hz. Eyyub hayatında zengin biri olarak devam ederken yaşamının ortalarında fakir birisi olmuştur. Hiçbir zaman serveti onu Allah yolundan ayırmamış ve Şam tarafında yaşayan kişilere peygamber olarak gönderilmiştir. Peygamberliğin gereğini her zaman yapmış olan Hz. Eyyub daveti sırasında çok fazla sıkıntı çekmiştir. Daha sonra ise Allah Hz. Eyyub'u malı, bedeni ve evladı üzerinden sınamıştır.

Allah mallarını bazı nedenlerden dolayı elinden almıştır. Koyunları telef olan Hz. Eyyub'un yanına şeytan bir çoban kılığında gelerek malların telef olduğunu bildirmiştir. Fakat Hz. Eyyub o malları verenin Allah, alanında Allah olduğunu söylemiş ve şükretmiştir. Oğlunu ise Allah deprem vermiş ve göçük altında bırakmıştır. Fakat Hz. Eyyub yine isyan etmemiş ve şeytanı kahretmiştir.

Daha sonra ise kendi bedeninde bir hastalık gelmiştir. Zaman geçtikçe kötüleşmiştir. Kurtçuk ve kötü kokular oluşturması sebebiyle de etrafında kimse kalmamıştır. Eşi Rahime Hatun ona her zaman bakmıştır. Hz. Eyyub yaklaşık yedi sene hasta kalmıştır. Fakat yaşadığı sıkıntılarda hiç şikayet etmemiştir. Hastalığı dili ve kalbini etkilemeye başlayınca da Allah'a karşı ibadet edememekten korktuğu için Allah'tan şifa istemiş ve şifasını da bulmuştur.

HZ EYYUB'UN MUCİZELERİ NELERDİR?

Hz. Eyyub mucizeleri ile de bilinen bir peygamberdir. Hz. Eyyub'un mucizeleri şu şekilde sıralanabilir:

- Hz. Eyyub'un ayağını yere vurması ile soğuk ve sıcak olmak üzere yerde iki pınar çıkmıştır. Çıkan sıcak su bedenindeki hastalıkları iyileştirmiş. Bu sayede kuvvetlenmiş ve taze görünüme kavuşmuştur. Allah mallarını geri vererek birçok evladı olmuştur ve ölen evladı tekrar dirilmiştir.

- Hz. Eyyub bereket duası etmiş ve koyun yünleri ibrişim olmuştur. Davetini yaparken halktan birisi evinin direklerinin kalkıp havada durmasını ve evin yerinde kalmasını görmeyi mucize olarak görmek istemiş ve Allah da bunu gerçekleştirmiştir.

- Kur'an'da Şura Suresi, Enam Suresi, Nisa Suresi ve Sad Suresinde Hz. Eyyub ile ilgili pek çok ayetler de yer almaktadır.