Gazete Vatan Logo

Yargıtay'dan emsal karar! İş güvenliğini ihmal eden işçiye tazminat yok

Yargıtay, iş güvenliği kurallarına aykırı davranan işçilerin tazminatsız olarak işten çıkarılabileceğine hükmetti. Bursa'da bir fabrikada çalışan üç işçi, CNC tezgahını çalışır durumda bırakıp uyudukları için işten atıldı. İşçilerin tazminat ve işe iade taleplerini reddeden mahkeme kararını onayan Yargıtay, iş güvenliğini ihmal eden davranışların ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Yargıtay'dan emsal karar! İş güvenliğini ihmal eden işçiye tazminat yok

ALİCAN YILDIRIM / alican.yildirim@gazetevatan.com

Yargıtay, iş güvenliği kurallarına uymayan işçilerle ilgili önemli bir karara imza attı. Bursa'da bir fabrikada yaşanan olayda, CNC tezgahında çalışan üç işçi, tezgahı çalışır durumda bırakarak bir saat süreyle uyudukları gerekçesiyle işten çıkarıldı. İşçiler, işten çıkarılmalarının haksız olduğunu iddia ederek Bursa 7. İş Mahkemesi'ne başvurdu. Ancak mahkeme, işçilerin tazminat ve işe iade taleplerini reddetti.

YARGITAY TAZMİNATSIZ İŞTEN ÇIKARILMAYI HAKLI BULDU

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçilerin tazminatsız olarak işten çıkarılmalarını haklı buldu. Kararda, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına titizlikle uyulması gerektiği vurgulanarak, işçinin kasıtlı bir davranışı ya da görevini ihmal etmesi sonucu iş güvenliği açısından tehlike yaratması durumunda, işverenin derhal haklı nedenle fesih hakkının doğacağı belirtildi. Ayrıca, işçinin bu konuda uyarılmasına veya zararın oluşmasına gerek olmadığı, iş güvenliğini tehlikeye atmanın başlı başına bir haklı fesih nedeni olduğu kaydedildi.

Haberin Devamı

Yargıtay'ın bu kararı, iş güvenliği konusunda ciddi bir uyarı niteliği taşıyor. İşçi sağlığı ve güvenliğini ihmal eden davranışlar, artık işverenler tarafından daha ciddi sonuçlar doğurabilecek. Bu karar, aynı zamanda diğer işçiler için de bir uyarı olarak değerlendirilebilir. İş güvenliği kurallarına uyulması, hem kendi sağlıkları hem de işverenlerinin haklarını korumak adına büyük önem taşıyor. Yargıtay'ın bu emsal kararı, iş dünyasında iş güvenliği konusunda daha dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Öte yandan konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Cansen Erdoğan vatandaşa bilinmen detaylar hakkında bilgi verdi.

"İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIMAKTADIR"

Avukat Cansen Erdoğan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı, "İşverenin haklı nedenle derhal fesih sebepleri İş Kanunu’da belirtilmiştir. İş Kanunu madde 25’te belirtilen sebeplerin varlığı halinde işveren, işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshetme hakkına sahiptir. İş Kanununun 25. maddesinde öngörülen haklı fesih nedenleri ortaya çıkmışsa, işveren bildirim sürelerini beklemeksizin ve duruma göre (İş K. 25 / II’de sayılan hallerde) kıdem tazminatı da ödemeden iş sözleşmesini derhal sona erdirebilir. Kanunda sayılan haller sınırlı sayıda olmayıp, genel olarak işçinin sadakat borcuna aykırılık oluşturan söz ve davranışları işverene fesih imkânı tanımaktadır." dedi.

Haberin Devamı

İŞ GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE SOKULMAMALI

Sözlerine devam eden Cansen Erdoğan, "Geçerli sebeple fesih konusu ise İş Kanunu madde 18’de düzenlenmiştir. Buna göre işveren, işçinin iş akdini feshederken geçerli bir sebebe dayanmak zorundandır. Haklı sebeple fesih ve geçerli sebeple fesih arasındaki fark, işe iade davasının açılması süresi ve tazminatlar konusunda karşımıza çıkar. İşçinin işyerinde uyuması konusu İş Kanunu’nda açıkça düzenlenmemiştir. Ancak konuyla alakalı Yargıtay’ın farklı kararları mevcuttur. Genel görüşe göre, işçinin işyerinde uyuması, iş güvenliğini tehlikeye sokuyorsa haklı fesih sebebi oluşacaktır. İş güvenliğini tehlikeye sokmuyorsa geçerli fesih sebebi olarak değerlendirilir." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

BUNU YAPAN ÇALIŞANA TAZMİNAT ÖDENMİYOR

Yargıtay'ın kararı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Avukat Cansen Erdoğan, "Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararına göre ise, gece çalışan işçiye daha önce uyarı yapılmamış ise ve uyuması iş güvenliğini tehlikeye düşürmemiş ise, salt uyuması sebebiyle hizmet akdinin feshedilmesi haklı fesih olmadığı gibi geçerli fesih de değildir. Bu durumda işçinin iş güvenliğini tehlikeye sokmadan sadece uyuması halinde, daha önce bu konuda işi aksattığı gerekçesiyle herhangi bir uyarı yapılmışsa geçerli fesih sebebi oluşur. Sonuç olarak işçinin işyerinde uyumasının fesih nedeni olabilmesi, işçinin uyumasının iş güvenliğini tehlikeye düşürüp düşürmediğine göre değişkenlik göstermektedir. İşçinin güvenlik görevlisi olması gibi iş güvenliği için önemli bir görevi olması halinde işçinin uyuması iş akdinin haklı nedenle feshine sebebiyet verir. İşçinin mesai saatleri içinde uyuması iş güvenliğini tehlikeye düşürmüyorsa da işin akışında aksamaya sebep olduğundan ve işveren açısından da iş ilişkisinin devamını olumsuz yönde etkileyen bir davranış olduğundan geçerli fesih sebebi olacaktır. İş akdinin haklı nedenle feshi halinde işçiye tazminat ödenmezken, geçerli nedenle fesihte işçiye tazminat ödenecektir." dedi.

Haberin Devamı