Geri Dön
GündemTürkler kimi sever kimi sevmez?

Türkler kimi sever kimi sevmez?

Kadınlar İranlıları sevmiyor, erkekler Ruslara bayılıyor...

Türkiye'de yaşayanların diğer milletlere bakışı: Araplar zevk düşkünü. Yahudi ve Ermeniler'e mesafeliyiz. AB'ye soğuğuz.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) yaptığı araştırma Türkiye'de yaşayan insanların diğer milletlere karşı ne kadar tahammülsüz olduğunu ortaya koydu.

KOMŞULARIMIZA KARŞI DA İYİ GÖZLE BAKMIYORUZ

Araştırmaya göre Araplar 'zevk ve eğlence düşkünü' ama Arapları Avrupalılara ve Amerikalılara tercih ediyoruz. Ermenilere ve Yahudilere karşı çok büyük bir kesim olumsuz yaklaşırken komşularımıza karşı da iyi gözle bakmıyoruz. AB'ye karşı da soğuğuz. Türkiyeliler, Türk cumhuriyetlerini AB'ye tercih ediyor.

SETA'nın Prof. Dr. Talip Küçükcan koordinesinde 12 ilde 3 bin 40 denek üzerinde yaptığı araştırmadan çıkan başlıklar şöyle:

Katılımcıların yüzde 33.2'si Araplar hakkında olumlu görüş bildirirken, yüzde 39'u ise olumsuz tutum sergiledi. Erkeklerin yüzde 42'si, kadınların da yüzde 36'sı Araplara olumsuz bakıyor.

ARAPLAR AMERİKALILARDAN İYİ

Katılımcılar Araplar ile Avrupalı ve Amerikalılar arasında bir tercih yapmaları gerekirse de Arapları seçiyor. Yüzde 25.3'lük kesim, "Arapların, Amerikalı ve Avrupalılardan daha iyiolduğu" görüşüne "Kesinlikle katılıyorum" derken "Genellikle katılıyorum" yanıtı verenlerin oranı yüzde 19.9.

Katılımcıların yüzde 64.8'i Amerikalılarla ilgili olumsuz kanaatlere sahip. Avrupalılara ilişkin kanaatler iki gruba ayrılmış durumda. Birinci grup yüzde 36.6'lık bir oranla olumlu, ikinci grup ise yüzde 35'lik bir oranla olumsuz görüş bildiriyor. Genç kuşağın yüzde 40'ı Avrupalılara karşı daha olumlu tutumlar taşırken, 61 yaş üstü daha olumsuz bakıyor.

AZERİLERE OLAN SEVGİMİZİN NEDENİ AKRABALIK BAĞI

Azerilere ilişkin olumlu görüş bildirenlerin oranı yüzde 56.1. Bunun temel sebebi Türkler ile Azeriler arasındaki soy ve akrabalık bağına ve siyasi düzeyde yürütülen karşılıklı iyi ilişkilere dayandırılıyor. Ancak dikkat çeken bir gösterge de 'bir fikri olmayanların' yüzde 27 gibi yüksek çıkması.

ÇİNLİLERLE DERDİMİZ

Çinliler hakkında olumlu görüş bildirenlerin oranı yüzde 37 iken, olumsuz görüş bildirenler yüzde 30. Çinliler, hakkında olumlu ya da olumsuz tutum bildirmeyenler yüzde 19, kararsızlar ise yüzde 13.

ERMENİLERE ÖZYARGI

Katılımcıların yüzde 73.9'u Ermenilere ilişkin olumsuz kanaatler taşıyor. Ermeniler hakkındaki tutumlar demografik ve sosyo-ekonomik özelliklere bağlı olarak önemli değişiklikler göstermemekle birlikte, düşük mesleki statüdeki katılımcıların yüksek statülü işlerde çalışan katılımcılara oranla daha olumsuz tutumlara sahip oldukları görülüyor.

İRAN'A KADIN SOĞUKLUĞU

Ankete katılanların yüzde 31'i İranlılar hakkında olumlu, yüzde 39.5'i ise olumsuz kanaate sahip. Olumsuz tutumlar kadınlarda (yüzde 44) erkeklere (yüzde 35) nispeten daha yüksek. Olumsuz tutumlar eğitim ve iş düzeyi yüksek bireylerde artıyor.

Türkiye insanının önemli bir kısmı Yahudilere karşı olumsuz tutum içinde. Ankete katılanların yüzde 71.5'i olumsuz görüş bildirirken, olumlu görüş bildirenlerin oranı yalnızca yüzde 8.6'da kaldı. Yüksek eğitimli bireylerin yüzde 17.9'u, düşük eğitimli bireylerin yüzde 6.8'i olumlu görüş bildirmiş. Erkeklerin yüzde 75.1'i, kadınların yüzde 67.9'u olumsuz görüş bildirirken, olumsuz görüşlerin gençlerde (yüzde 72.2) yaşlılardan (yüzde 68.7) daha fazla olduğu görülüyor.

Katılımcıların yüzde 67'si Yunanlılarla olumsuz, yüzde 12.3'ü ise olumlu kanaat bildiriyor. Belirgin bir kanaate sahip olmayanlar ise yüzde 20.5.

RUS SEVGİSİ ERKEKTE DAHA ÇOK

Ankete katılanların yüzde 51.7'si Ruslarla ilgili olumsuz tutum belirtirken, yüzde 20.7'lik kısım olumlu tutum bildirmiş. Belirgin bir tutuma sahip olmayanların oranı ise yüzde 27.5. Olumlu tutumların erkeklerde ve yüksek eğitimli bireylerde arttığı görülüyor. Kadınların sadece yüzde 13.2'si Ruslar için olumlu görüşe sahipken bu rakam erkeklerde yüzde 28.4.

Ankete katılanlara Türkiye'nin uzun vadeli çıkarları açısından işbirliğine gitmesi gereken ülkeler de soruldu. Yanıtlarda ilk sırayı yüzde 31'le Türk cumhuriyetleri aldı. Yüzde 26 oranıyla ikinci sıraya İslam ülkeleri, yüzde 23.1 ile Avrupa Birliği, yüzde 11.8 ile ABD takip etti. Rusya ve Çin seçeneği ise yüzde 8.1 ile sonda.

BİR KÜS BİR BARIŞIK İLİŞKİ

Türkiye'nin dünya ülkelerine bakışı dalgalı. PEW Araştırma Merkezi'nin Küresel Eğilimler araştırmasına göre halkın ABD'ye olan desteği 2000'de yüzde 52 iken, 2007'ye kadar dibe vurmuş, ABD Başkanı Barack Obama'nın başkanlığında artarak 2010'da yüzde 17'ye kadar çıkmış. Yahudilere bakış da dönem dönem değişiyor. 2004'te Türklerin yüzde 32'si Yahudilerden hoşlanmadığını ifade ederken, oran 2009'da yüzde 73'e kadar çıkmış.

Türklerin Avrupa Birliği'ne bakışı da olumsuza doğru yönelmiş. Eurobarometer araştırmasına göre, Türk halkının yüzde 43'ü 2006'da AB üyeliğine olumlu bakarken, 2009'da bu oran yüzde 48'e yükselmiş, 2010'da ise yüzde 38'e gerilemiş. Aynı araştırmada Türklerin yüzde 20'si Müslüman ülkelere yakınlık duyduğunu belirtmiş.(Radikal)