Gazete Vatan Logo

Türkiye Belediyeler Birliği ne iş yapar, belediyeler birliği nereye bağlı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 515 oyla Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçildi. Peki, Türkiye Belediyeler Birliği ne iş yapar, belediyeler birliği nereye bağlı?

Türkiye Belediyeler Birliği ne iş yapar, belediyeler birliği nereye bağlı?

TBB Başkanlığı'na 515 oy alan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu seçildi. Türkiye'nin dört bir yanından belediye başkanlarının katıldığı seçimler öncesinde divan başkanlığını en yaşlı üye Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk yaptı.

Türkiye Belediyeler Birliği ne iş yapar, belediyeler birliği nereye bağlı?

Yurtiçi ve yurtdışında belediyeleri temsil etmek, bu kapsamda yerel yönetimler alanında faaliyette bulunan kurum, kuruluş, birlik, dernek, vakıf ve benzeri kuruluşlara üye olmak, belediyelerin uluslararası ilişki ve işbirliklerini desteklemek ve uluslararası ağlara erişimini kolaylaştırmak.

Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye'deki bütün belediyeleri tek çatı altında toplamak amacıyla Bakanlar Kurulunun 21 Ağustos 2002 tarih ve 2002/4559 sayılı kararıyla mahalli idare birliği statüsüne kavuşmuştur.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), 1945 yılında belediyecilik alanında faaliyet göstermek üzere kamu yararına bir dernek olarak kurulmuş ve belediyelerin hak ve menfaatlerini dernek çatısı altında korumaya yönelik olarak belediyecilikle ilgili faaliyetlerini 57 yıl dernek statüsünde sürdürmüştür.

Haberin Devamı