Gazete Vatan Logo

OHAL kararı TBMM'de oylanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı OHAL kararı TBMM'de oylanacak.

OHAL kararı TBMM'de oylanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olağanüstü hal (OHAL) durumu ilan etmesinden sonra OHAL kararı TBMM'de oylanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan OHAL kararı aldı. Bu karar önce Resmi Gazete'de yayınlanacak, daha sonra TBMM'de oylaması yapılacak. Daha sonra ise yürürlüğe girecek.

TBMM İç Tüzük 126. Maddesi'nde OHAL kararı ile ilgili şu ifadeler kullanıldı:
"Anayasa'nın 119'uncu Maddesi gereğince Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanan olağanüstü hal ile ilgili karar Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağırılır; Meclis gerekli gördüğü takdirde olağanüstü halin süresini kısaltabilir, uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir. Öngörülen sürenin kısaltılması veya uzatılması hakkında siyasî parti grupları veya en az yirmi milletvekilinin imzası ile görüşme sırasında önerge verilebilir. Oylamadan önce önerge sahibi beş dakikayı geçmemek üzere söz alabilir. Cumhurbaşkanı'nın talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi her defasında dört ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilir."

Haberin Devamı