Geri Dön
GündemMescidi Nebi nerede, ne zaman yapıldı? YKS TYT sorusu Mescidi Nebi’nin özellikleri nelerdir, Mescidi Nebi nedir?

Mescidi Nebi nerede, ne zaman yapıldı? YKS TYT sorusu Mescidi Nebi’nin özellikleri nelerdir, Mescidi Nebi nedir?

Mescidi Nebi, bugün düzenlenen TYT sınavının ardından sınava giren adaylar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Sorunun doğru cevabını sorgulana adaylar, “Mescidi Nebi nedir, Mescidi Nebi ne demek, Mescidi Nebi nerede, ne zaman yapıldı?” gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, Mescidi Nebi’ni özellikleri ve işlevleri nelerdir, Mescidi Nebi hangi dönemde, nerede inşa edilmiştir?

Mescidi Nebi nerede, ne zaman yapıldı? YKS TYT sorusu Mescidi Nebi’nin özellikleri nelerdir, Mescidi Nebi nedir?

Mescidi Nebi 2022 YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavının ardından merak konusu oldu. Yaptıkları soruda çıkan şıklardan biri olan Mescidi Nebi’nin bulunduğu ülke sorgulanıyor. Mescidi Nebi nerede? sorusu günün merak edilen YKS soruları arasına girdi. Peki, YKS TYT 2022'de sorulan şıklardan biri olan Mescidi Nebi hangi ülkede, ne zaman ve hangi dönemde yapıldı ait?

Mescid-i Nebi nedir, ne demek?

Mescid-i Nebi, Nebi'nin mescidi anlamındadır. Nebi 'Rasul' anlamındadır. Nebi'den kasıt Hz. Muhammed aleyhisselamdır. Bu mescit Arap Yarımadasında yer alan Medine şehrinde bulunmaktadır.

Mescid-i Nebi nerede, ne zaman yapıldı, hangi dönemde inşa edildi?

İslâm tarihinde bir dönüm noktası olan Resûl-i Ekrem’in Mekke’den Medine’ye hicretinden sonra gerçekleştirilen ilk faaliyetlerden biri Mescid-i Nebevî’nin (Mescid-i Nebî) inşasıdır. Bizzat Hz. Peygamber tarafından yaptırılan iki mescidden biri olan (diğeri Kubâ), Mescid-i Nebevî onun Medine’deki bütün faaliyetlerinin merkezinde yer almış ve fonksiyonları bakımından sonraki dönemde kurulan camilere örnek teşkil etmiştir.

Mescid-i Nebevî’nin adı Kur’ân-ı Kerîm’de doğrudan geçmemekle birlikte “ilk günden takvâ üzerine kurulan mescid” ifadesiyle (et-Tevbe 9/108) Mescid-i Nebevî veya Mescid-i Kubâ’nın kastedildiği rivayet edilmektedir (Müsned, III, 91; Müslim, “Ḥac”, 514; Belâzürî, Fütûh, s. 4; Taberî, Câmiʿu’l-beyân, XI, 26-28). İbn Kesîr, Mescid-i Nebevî’nin âyette sözü edilen sıfata daha lâyık olduğunu belirtir (el-Bidâye, III, 218). İslâm âlimlerinin çoğuna göre Mescid-i Nebevî fazilet bakımından Mescid-i Harâm’dan sonra gelir. İmam Mâlik başta olmak üzere bazı âlimlere göre ise Resûlullah buraya defnedildiğinden Mescid-i Nebevî daha faziletlidir (Nevevî, IX, 163, 164). Mekke’deki Mescid-i Harâm gibi Mescid-i Nebevî ve Kudüs’teki Mescid-i Aksâ için de Harem-i şerif tabiri kullanılır.

Mescidi Nebi işlevleri, özellikleri ve faziletleri nelerdir?

Peygamberimiz ' Mescid-i Nebi'de kılınan bir rekat namaz diğer mescitlerde kılınan namazlardan 1000 kat daha faziletlidir' buyurmuştur. Bu hadis-i şerif gösteriyor ki bu mescitte kılınan namazın kıymeti oldukça fazladır.

Mescid-i Nebi'nin genel özellikleri şu şekildedir:
1- Medine'de bulunmaktadır ve İslam Devleti'nin idare merkezidir.
2- Nikah, zekat dağıtımı, önemli toplantılar ve istişareler mescidde yapılırdı.
3- Mescid-i Nebi İslam Devleti'nin muhtarlığı, belediye başkanlığı, karargahı ve ibadethanesiydi.
4- Mescitte devlet başkanı 5 vakit namaz kıldırırdı. Bazı durumlarda vekil bırakırdı. Peygamberimiz aleyhisselam Ümmü Mektum'u vekil olarak bırakmıştır. Rahatsızlandığı dönemlerde Hz. Ebu Bekr (ra)'a namaz kıldırmasını emretmiştir.
5- Mescit oldukça sade bir özelliğe sahipti. Mescitteki hurma kütüğü minber özelliğine sahipti. Gösteriş ve süsten tamamen uzak bir görüntüye sahipti. Günümüzde ise birçok değişikliğe uğramıştır.