Geri Dön

Hayvanları Koruma Günü mesajları 2022 ve sözleri! Dünya Hayvanları Koruma günü ne zaman, nasıl ortaya çıktı?

4 Ekim dostlarımızın günü olarak tüm dünyada kutlanıyor. Dünyayı diğer canlılarla da paylaştığımızı anlamak, onların yaşam hakkına saygı göstermek, müdahale etmeme konusunda farkındalık kazandırmak için her yıl 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü olarak kutlanıyor. Biz de hayvanları koruma gününe özel Hayvanları Koruma Günü mesajları ve sözleri derledik. Peki, Dünya Hayvanları Koruma günü ne zaman, nasıl ortaya çıktı? İşte 4 Ekim Dünya Havyan Hakları Günü mesajları ve sözleri…

Hayvanları Koruma Günü mesajları 2022 ve sözleri! Dünya Hayvanları Koruma günü ne zaman, nasıl ortaya çıktı?

Hayvan dostları korumak, iyi koşullarda beslenmelerini sağlamak ve bu konuda farkındalık kazandırmak için ortaya çıkan Dünya Hayvanları Koruma Günü için mesajlar ve sözler araştırılıyor. Peki, Dünya Hayvanları Koruma günü ne zaman, nasıl ortaya çıktı?

Hayvanları koruma günü mesajları ve sözleri

4 Ekim hayvanları koruma günü kutlu olsun.

Hayvan dostlarımızın yaşam hakkını koruyalım. 4 Ekim hayvanları koruma günü kutlu olsun.

Canlı hayvana işkence, eziyet edene lanet olsun. -Hz. Muhammed

Hiçbir canlı şiddeti ve kötü muameleyi hak etmez. Hayvanlar bizim en yakın dostlarımızdır. 4 Ekim hayvanları koruma günü kutlu olsun.

Hayvanlar kendi yaşam alanlarını koruyamaz ama biz koruyabiliriz. Hayvan dostlarımız için kapımıza bir kap su koymayı unutmayalım. 4 Ekim hayvanları koruma günü kutlu olsun.

Onları sevdiğimiz kadar yaşama haklarına da saygı duyuyoruz. Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun

Korumak yetmiyor, sevin. Hayvanları Koruma ve Sevme Günü kutlu olsun.

Bize emanet olan hayvan dostlarımız için kapımızın önüne bir kap yemek ve su koymayı unutmayalım.4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Dünya Hayvanları Koruma günü ne zaman, nasıl ortaya çıktı?

Hayvanları korumak ve bu konuda farkındalık yaratmak için Hayvanları Koruma Günü 1931 yılında Floransa’da kabul edildi.

Hayvan dostları ilk kez İngiltere’de 1822 yılında; hayvanları korumak, insanların hayvanlara iyi davranmalarını, daha iyi koşullarda beslenme ve korunmalarını sağlamak amacıyla Hayvanları Koruma Birliği’ni kurdular ve ardından ilerleyen tarihlerde 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü olarak kutlanmaya başlandı.

1822 yılında İngiltere de bir araya gelerek ilk hayvan koruma birliğini kurarlar. Ülkemizde Hayvanları Koruma Derneği 1908 yılında kuruldu. Aynı amaçla dernekler birleşerek Hollanda'nın başkenti Lahey'de Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu'nu oluşturdular. 1931 yılında Floransa'da toplanan bu kuruluş dünya üzerinde yok olma tehdidi altında bulunan hayvan türlerine dikkat çekmek üzere 4 Ekim'i Hayvanları Koruma Günü ilan etti. 

Hayvan hakları nelerdir?

15 Ekim 1978’de Paris UNESCO evinde ilan edilen Hayvan Hakları Evrensel Bildirisine göre genel olarak hayvan hakları şu şekildedir;

 1. Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar ve aynı var olma hakkına sahiptirler.
 2. Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir. Bir hayvan türü olan insan, öbür hayvanları yok edemez. Bu hakkı çiğneyerek onları sömüremez. Bilgilerini hayvanların hizmetine sunmakla görevlidir. Bütün hayvanların insanca gözetilme, bakılma ve korunma hakları vardır.
 3. Hiçbir hayvana kötü davranılamaz, acımasız ve zalimce eylem yapılamaz. Bir hayvanın öldürülmesi zorunlu olursa, bu bir anda, acı çektirmeden ve korkutmadan yapılmalıdır.
 4. Yabani türden olan bütün hayvanlar, kendi özel doğal çevrelerinde karada, havada ve suda yaşama ve üretme hakkına sahiptir. Eğitim amaçlı olsa bile özgürlükten yoksun kılmanın her çeşidi bu hakka aykırıdır.
 5. Geleneksel olarak insanların çevresinde yaşayan bir türden olan bütün hayvanlar uyumlu bir biçimde türüne özgü yaşam koşulları ve özgürlük içinde yaşama ve üreme hakkına sahiptir.
 6. İnsanların yanlarına aldıkları bütün hayvanlar doğal ömür uzunluklarına uygun sürece yaşama hakkına sahiptir. Bir hayvanı terk etmek acımasız ve aşağılık bir davranıştır.
 7. Bütün çalışan hayvanlar iş süresi ve yoğunluğunun sınırlandırılması ve güçlerini artırıcı bir beslenme ve dinlenme hakkına sahiptir.
 8. Hayvanlara fiziki ya da psikolojik bir acı çektiren deneyler yapmak hayvan haklarına aykırıdır. Tıbbi, bilimsel, ticari ve başkaca biçimlerdeki her türlü deneyler için de durum böyledir.
 9. Hayvan beslenmek için yetiştirilmişse de bakılmalı, barındırılmalı, taşınmalı, ölümü de acı çektirmeden ve korkutmadan olmalıdır.
 10. Hayvanlardan insanların eğlencesi olsun diye yararlanılamaz, hayvanların seyrettirilmesi ve hayvanlardan yararlanılan gösteriler hayvan onuruna aykırıdır.
 11. Zorunluluk olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi yaşama karşı suçtur.
 12. Çok sayıda yabani hayvanın öldürülmesi demek olan her davranış bir soykırım, yani bir suçtur.
 13. Hayvan ölümüne de saygı göstermek gerekir. Hayvanın öldürüldüğü şiddet sahneleri sinema ve televizyonda yasaklanmalıdır.
 14. Hayvanları koruma ve savunma kuralları, hükümet düzeyinde temsil olunmalıdır. Hayvan hakları da insan hakları gibi yasayla korunmalıdır.