Gazete Vatan Logo

Doğal Destan Ne Demek? Dünyada Doğal Destan Örnekleri Ve Özellikleri Nelerdir?

Destanlar, doğal destan ve yapay destan olmak üzere iki farklı şekilde incelenebilmektedir. Doğal destanlar, yazarı belli olmayan yani anonim eserler olarak ifade edilebilmektedir. Aynı zamanda doğal destanların ilkel dönemlerde yazılmış olan destanlar olarak da ifade edilmesinin mümkün olduğu söylenebilmektedir. Doğal destanların çoğunun İslamiyet öncesi dönemde ortaya çıkan eserler olduğu bilinmektedir. 

Doğal Destan Ne Demek? Dünyada Doğal Destan Örnekleri Ve Özellikleri Nelerdir?

Doğal Destan Ne Demek?

Doğal destan, ilkel dönemlerde yaşanmış olan olayları konu alan sözlü destan türü olarak ifade edilebilmektedir. Doğal destanların, İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası eserler olarak iki farklı şekilde incelendiğinin söylenmesi mümkün olmaktadır. Destanların iki farklı kategoride incelenmesi mümkün olmaktadır.

Destanlar; doğal destanlar ve yapay destanlar olmak üzere iki farklı şekilde incelenebilmektedir. Doğal destanların mitolojinin çıktığı ilk dönemde ortaya çıktığının söylenmesi de mümkün olmaktadır. Doğal destan döneminde insanların, yaratılışa dair tüm doğa olaylarını sorguladığı ve adlandırmaya çalıştığı bilinmektedir. 

Doğal destanın oluşum sürecinin ise üç farklı şekilde oluştuğunun söylenmesi mümkün olmaktadır. Bir ulusu derinden etkilediği bilinen tarihi bir olayın birbirinin ardından gelen kuşakların hayal gücüyle etkilenerek genişlediğini söylemek mümkün olmaktadır. İkinci aşamada ise tarihi bir olayın efsaneleşmesi ve farklı ozanların tarafından şiir biçiminde söylenmesi yer almaktadır.

Haberin Devamı

Son aşamada ise büyük destan ozanının çıkarak diğer ozanların söylediğini derlemesi üzerine destana son hali verilir. Türk destanlarının çoğunun ise ikinci aşamada kaldığı ve son aşamaya geçemediğinin söylenmesi mümkün olmaktadır. 

Dünyada Doğal Destan Örnekleri

Dünya edebiyatında ve Türk edebiyatında destanların bilinen birçok farklı türü bulunmaktadır. Dünyadaki en önemli doğal destanların ise;

Kalevala- Finlandiya destanı

Manas- Kırgız destanı

Mahabharata- Hint destanı,

Ergenokon- Türk destanı,

Ramayana- Hint destanı,

Oğuz Kağan- Türk destanı,

Chanson de Roland- Fransız destanı,

Nibelungen- Alman destanı,

İliada ve Odysseia- Yunan destanı,

Beowulf- İngiliz destanı,

İgor- Rus destanı şeklinde sıralanabilmesi mümkün olmaktadır. 

Doğal Destan Özellikleri Nelerdir?

Doğal destanların anonim eser olarak bilindiklerini söylemek mümkün olmaktadır. Çoğu doğal destanın ise manzum olarak yazıldığı söylenebilmektedir. Nazım ve nesir karışık şekilde yazılan destanların ise oldukça az olduğu bilinmektedir. 

Haberin Devamı

Doğal destanlarda gerçek ve gerçek dışı olaylar iç içe yer almaktadır. Doğal destanların bu özellikleri nedeniyle ise masal ve roman arasında bir tür olduklarının söylenmesi de mümkün olmaktadır.

Destanlarda yer alan kişilerin karakterleri düşünüldüğü zaman ise hem olağanüstü hem de olağan özelliklere sahip olduklarının söylenmesi de mümkün olmaktadır. 

Doğal destanlarda anlatılan olayların zamanları ise aşağı yukarı belli olacak şekilde ifade edilmektedir. 

Destanların çok uzun ve manzum öykülerden oluştuklarını söylemekte mümkün olmaktadır. 

Doğal destanlarda işlenen konuların temaları ise genel olarak benzerlik göstermektedir. Destanlarda daha çok; kahramanlık, yurt sevgisi, dürüstlük, dostluk, yiğitlik, ölüm ve aşk olarak ifade edilmesi mümkün olmaktadır. 

Doğal destanlar anonim eserler olarak bilinmektedir.