Gazete Vatan Logo

23 Nisan 1920 TBMM Birinci Dönem milletvekilleri || 23 Nisan 1920 Atatürk nerenin milletvekili, nerede milletvekili oldu? İşte İllere göre 23 Nisan 1920 milletvekilleri

23 Nisan 1920 yılında Meclis’in açılışı Atatürk tarafından çocuklara armağan edildi. 23 Nisan kutlanırken 23 Nisan 1920 TBMM Birinci Dönem milletvekilleri için araştırmalar devam ediyor. Peki, 23 Nisan 1920 Atatürk nerenin milletvekili, nerede milletvekili oldu? İşte İllere göre 23 Nisan 1920 milletvekilleri…

23 Nisan 1920 TBMM Birinci Dönem milletvekilleri || 23 Nisan 1920 Atatürk nerenin milletvekili, nerede milletvekili oldu? İşte İllere göre 23 Nisan 1920 milletvekilleri

23 Nisan 1920 Atatürk nerenin milletvekili, nerede milletvekili oldu? 23 Nisan 1920 TBMM Birinci Dönem milletvekilleri merak ediliyor. 23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi' nin açıldığı ve Türk Milletinin egemenliğini ilan ettiği tarihtir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1924'te 23 Nisan gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir.

23 NİSAN 1920 TBMM BİRİNCİ DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ

Birinci Meclis, 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanmış, 1 Nisan 1923'te yeni seçim kararı alarak 15 Nisan 1923'te son oturumunu yapmıştır.

1. dönem milletvekillerinin 288'i yükseköğrenim görmüş, 94'ü orta öğrenim mezunu kişilerden oluşmaktaydı. Meslek dağılımı şu şekildeydi: 162 serbest meslek, 133 devlet memuru, 54 asker, 32 din adamı, 30 aşiret reisi, 7 teknik eleman, 16 sağlık görevlisi, 2 Reji görevlisi. Toplam 436 milletvekilinin 162'si bir veya birden fazla yabancı dil biliyordu.

Seçim Bölgesi

Mebus

Adana

Abdullah Faik Çopuroğlu

Eşref Akman

İbrahim Bey

Mehmet Hamdi İzgi

Gülekzade Tevfik

Damar Arıkoğlu

Zekai Apaydın

Amasya

Ali Rıza Topçu

Ali Rıza Özdarende

Asım Sirel

Bekir Sami Kunduh

Ahmet Hamdi Apaydın

Mehmet Ragıp Topala

Ömer Lütfi Yasan

Ankara

Mustafa Kemal Atatürk

Ali Fuat Cebesoy

Taşpınarlı Hacı Atıf

Hacı Mustafa Beynamlı

Mustafa Hilmi Çayırlıoğlu

Ahmet Rüstem Bilinski

Ömer Mümtaz Tambi

Şakir Kınacı

Şemsettin Bayramoğlu

Antalya

Ali Vefa Seyhanlı

Halil İbrahim Özkaya

Hamdullah Suphi Tanrıöver

Hasan Tahsin Sürenkök

Mustafa Ebrişimoğlu

Rasih Kaplan

Ardahan

Filibeli Hilmi

Osman Server Atabek

Aydın

Ahmet Şükrü Yavuzyılmaz

Cami Baykurt

Mehmet Emin Erkut

Esat İleri

Mazhar Germen

Sadık Sultanoğlu

Hasan Tahsin San

Ayıntab (Antep)

Abdurrahman Lami Efendi

Ali Cenani

Hafız Mehmet Şahin

Ali Kılıç

Ragıp Yoğun

Mehmet Yasin Sani Kutluğ

Batum

Ahmet Fevzi Erdem

Hahutzade Ahmet Nuri Efendi

Ahmet Akif Suner

Ali Rıza Acara

Edip Dinç

Bayazıt (Doğubeyazıt)

Mehmet Atıf Bayazıt

Hacı Mehmet Önay

Refik Saydam

Süleyman Sudi Acarbay

Şevket Beyazit

Biga

Ahmet Hamdi Dumrul

Hamdi Hamit Karaosmanoğlu

Mehmet Dinç

Bitlis

Arif Özdemir

Derviş Sevünç

Hüseyin Hüsnü Orakçıoğlu

Sofrasur Asizade Resul Bey

Sadullah Fevzi Eren

Vehbi Öztekin

Yusuf Ziya Koçoğlu

Bolu

Abdullah Sabri Aytaç

Cevat Abbas Gürer

Fuat Umay

Hacı Abdülvahap Efendi

Nuri Aksu

Mehmet Şükrü Gülez

Tunalı Hilmi

Yusuf İzzet

Bozok (Yozgat)

Ahmet Baydar

Yusuf Bahri Tatlıoğl

Feyyaz Ali Üst

İsmail Fazıl Paşa

Mehmet Hulusi Akyol

Rıza Ersoy

Sırrı İçöz

Burdur

Ali Ulvi Bey

Çilzade Fahreddin

Halil Hulusi Efendi

İsmail Suphi Soysallıoğlu

Mehmet Âkif Ersoy

Şevket Candaner

Veli Saltıkgil

Bursa

Emin Erkul

Hasan Fehmi Kolay

Muhittin Baha Pars

Mustafa Fehmi Gerçeker

Necati Kurtuluş

Osman Nuri Özpay

Abdullah Servet Akdağ

Canik (Samsun)

Ahmet Nafiz Özalp

Emin Gevelioğlu

Ahmet Hamdi Yalman

Hasan Fehmi Çoldurzade

Süleyman Boşank

Mehmet Şükrü Fırat

Cebel-i Bereket (Osmaniye)

Faik Öztrak

İhsan Eryavuz

Rasim Celalettin Öztekin

Çorum

Dr. Atıf Bey[3]

Abdurrahman Dursun Yalvaç

Hüseyin Ferit Törümküney

Fuat Tek

Haşim Apaydın

İsmet Eker

Sıddık Mumcu

Denizli

Hakkı Behiç Bayiç

Hasan Tokcan

Hacı Hüseyin Efendi

Mustafa Tavaslıoğlu

Necip Buldanlıoğlu

Yusuf Başkaya

Tunceli

Abdülhak Tevfik Gençtürk

Diyap Yıldırım

Hasan Hayri Kanko

Mustafa Ağa

Mustafa Zeki Saltık

Ahmet Ramiz Tan

Diyarbekir

Pirinççizade Feyzi Bey[

Şükrü Aydındağ

Abdulhamit Çintan

Abdulkadir Kadri Kürkcü

Mehmet Kadri Üçok

Mustafa Akif Tütenk

Zülfü Tigrel

Edirne

Cafer Tayyar Eğilmez

Faik Kaltakkıran

İsmet İnönü

Kâzım Karabekir

Şeref Aykut[

Elaziz (Elazığ)

Hacı Feyzi Bey

Hüseyin Gökçelik

Muhittin Çöteli

Mustafa Şükrü Bey

Mehmet Naci Karaali

Rasim Tekin

Hasan Tahsin Berk

Ergani

Ali Şefik

İbrahim Hakkı Akgün

Kadri Bey

Kâzım Bey (Oral)

Mahmut Sığnak

Mehmet Emin Giray

Güranizade Memduh

Ahmet Nüzhet Saraçoğlu

Rüştü Bulduk

Salih Efendi

Ali Sırrı Özata

Ertuğrul (Bilecik)

Ahmet Lakşe

Halil Işık

Mustafa Kemal Güney

Necip Soydan

Hamdi Aksoy

Erzincan

Mehmet Emin Lekili

Hüseyin Aksu

Osman Fevzi Topçu

Şeyh Hacı Ahmed Fevzi Efendi

Mehmet Tevfik Kütükbaşı

Erzurum

Asım Möhördaroğlu

Celalettin Arif

Hüseyin Avni Ulaş

İsmail Naim Sanıvar

Mehmet Salih Yeşiloğlu

Durak Sakarya

Mehmet Nusret Sun

Süleyman Necati Güneri

Zihni Orhon

Ziyaeddin Gözübüyük

Eskişehir

Abdullah Azmi Torun

Emin Sazak

Eyüp Sabri Akgöl

Veliyullah Akbaşlı

Halil İbrahim Sipahioğlu

Hüsrev Sami Kızıldoğan

Mehmet Niyazi Çamoğlu

Gelibolu

Celâl Nuri İleri

Genç

Ali Haydar Bey

Ali Vasıf Telli

Mehmet Celal Saraçoğlu

Fikri Faik Güngören

Hamdi Yılmaz

Fikri Ergün

Gümüşhane

Hasan Fehmi Ataç

Mehmet Şükrü Üçüncü

Mustafa Darman

İbrahim Ruşen Oktar

Veysel Rıza Zarbun

Ziya Tuğlu

Hakkâri

İbrahim Arvas

Mazhar Müfit Kans

Çölemerikli Ömer Efendi

Seyyid Muslihittin Paşa

Seyyid Taha Efendi

Tufan Ülker

Isparta

Cemal Mersinli

Mehmet Tahir Kucur

Hafız İbrahim Demiralay

Hüseyin Hüsnü Özdamar

İsmail Remzi Berkün

Mehmet Nadir Süldür

İçel (Silifke)

Ali Rıza Ataışık

Hacı Ali Efendi

Haydar Arslan

Naim Ulusal

Mehmet Sami Arkan

Şevki Göklevent

İstanbul

Abdülhak Adnan Adıvar

Ahmet Ferit Tek

Ahmet Mazhar Akifoğlu

Muhtar Mollaoğlu

Ahmet Şükrü Oğuz

Fethi Okyar

Ali Rıza Bebek

Arif Marlalı

Hüseyin Hüsnü Işık

Neşet Özercan

Numan Usta

Selahattin Bey

İzmir

Enver Tekând

Hacı Süleyman Efendi

Mahmut Esat Bozkurt

Mustafa Bengisu

Refet Bele

Reşit Bey

Hasan Tahsin Uzer

Yunus Nadi Abalıoğlu

İzmit (Kocaeli)

Mehmed Fuad Carim

Hafız Abdullah Tezemir

Halil İbrahim Gürsoy

Hamdi Namık Gör

Hüseyin Sırrı Bellioğlu

Tahir Barlas

Kangırı (Çankırı)

Behçet Kutlu

Müştak Torbo

Neşet Akkor

Sait Üçok

Tahir Aşık Musuloğlu

Hacı Tevfik Efendi

Yusuf Ziya İsfendiyaroğlu

Karahisar-ı Sahib (Afyonkarahisar)

Ali Çetinkaya[

Halil Hilmi Bozca

Hulusi Kutluoğlu

İsmail Şükrü Çelikalay

Mehmet Şükrü Koç

Mustafa Hulusi Çalgüner

Ahmet Nebil Yurter

Ömer Lütfi Argeşo

Karahisar-ı Şarki (Şebinkarahisar)

Ali Sururi Tönük

Mehmet Vasfi Seçer

Memduh Necdet Erberk

Mesut Benli

Mustafa Serdaroğlu

Karesi (Balıkesir)

Abdülgafur Efendi (Iştın)

Hacim Çarıklı

Hasan Basri Çantay

İbrahim Cevdet Yörük

Kâzım Özalp

Mehmet Vehbi Bolak

Kars

Ali Rıza Ataman

Cavit Erdel

Fahrettin Erdoğan

Kastamonu

Abdülkadir Kemali Öğütçü

Mehmet Besim Fazlıoğlu

Mehmet Hulusi Erdemir

Mehmet Murat Pala

Ahmet Rüştü Çolakoğlu

Sabri Dura

Suat Soyer

Yusuf Kemal Tengirşenk

Kayseri

Ahmet Hilmi Kalaç

Mehmet Alim Çınar

Atıf Tüzün

Osman Uşşaklı

Ahmet Remzi Akgöztürk

Ahmet Rifat Çalık

Sabit Gözügeçgel

Kırşehir

Bekir Kocaoğlu

Ahmet Cemalettin Çelebi

Ali Cevdet Seçkin

Ahmet Müfit Kurutluoğlu

Rıza Silsüpür

Sadık Savtekin

Yahya Galip Kargı

Konya

Abdülhalim Çelebi

Arif Baysal

Hacı Bekir Sümer

Hulusi Göksu

Kazım Hüsnü Bey

Mehmet Vehbi Çelik

Musa Kazım Onar

Ömer Vehbi Büyükyalvaç

Refik Koraltan

Rıfat Saatçi

Kozan

Fevzi Çakmak

Fikret Onuralp

Hüseyin Çelik

Mustafa Cantekin

Reşit Paşa

Kütahya

Besim Atalay

Cemil Altay

Cevdet Barlas

Haydar Bey

Ragıp Soysal

Seyfi Aydın

Lazistan (Rize)

Zeynel Abidin Atak

Esat Özoğuz

İbrahim Şevki Bey

Mehmet Necati Memişoğlu

Osman Nuri Özgen

Ziya Hurşit

Malatya

Abdullah Efendi

Mustafa Fevzi Bilgili

Bedir Fırat

Hacı Garip Taner

Hacı Mustafa Efendi

İsmet Efendi

Lütfü Evliyaoğlu

Mehmet Ali Efendi

Reşit Ağar

Hüseyin Sıtkı Gür

Hasan Tahsin Alagöz

Maraş

Arslan Toğuzata

Hacı Mehmet Erten

Hasip Aksöyök

İbrahim Ağa

Yakup Bozdağ

Refet Seçkin

Rüştü Bozkurt

Mehmet Tahsin Hüdayioğlu

Mardin

Derviş Ural

Esat Önen

Hasan Tahsin Artıkı

İbrahim Turhan

Mithat Milli

Mehmet Necip Güven

Menteşe (Muğla)

Emin Kamil Efendi

Ethem Fehmi Arslanlı

Hacı Ahmet Efendi

Hamza Hayati Öztürk

Kasım Nuri Bey

Mahmut Nedim Hendek

Mesut Efendi

Mehmet Rifat Börekçi

Sadettin Özsan

Tevfik Rüştü Aras

Alirızapaşazade Ziya Bey

Mersin

Emin Efendi

Fahrettin Altay

Hüseyin Hüsnü Konay

İsmail Safa Özler

Muhtar Fikri Güçüm

Selâhattin Köseoğlu

Yusuf Ziya Eraydın

Muş

Abdülgani Ertan

Hacı Ahmet Hamdi Bilgin

İlyas Sami Muş

Kazım Dede

Mahmud Said Yetgin

Osman Kadri Bingöl

Rıza Kotan

Niğde

Zeynel Abidin Bayhan

Ata Atalay

Ahmet Hakkı Sütekin

Mustafa Soylu

Mustafa Hilmi Soydan

Vehbi Çorakçı

Oltu

Rüstem Hamşioğlu

Yasin Haşimoğlu

Saruhan (Manisa)

Hüseyin Avni Zaimler

İbrahim Süreyya Yiğit

İsmail Hakkı Çallı

Mahmut Celâleddin Bey

Mustafa Necati

Ömer Ünlü

Refik Şevket İnce

Çerkes Reşit

Çerkes Reşit

Siirt

Mustafa Sabri Baysan

Nuri Bayam

Halil Hulki Aydın

Kadri Oktay

Necmettin Bilgin

Salih Atalay

Sinop

Abdullah Karabina

Hakkı Hami Ulukan

Rıza Nur

Rıza Vamık Uras

Şerif Bey

Mehmet Şevket Peker

Sivas

Emir Marşan

Mustafa Hayri San

Rauf Orbay

Mustafa Taki Doğruyol

Rasim Başara

Mustafa Vasıf Karako

Bacanakzade Ziya

Yusuf Ziya Başara

Siverek

Abdülgani Ensari

Bekir Sıtkı Ocak

İhsan Sağlam

Mehmet Rauf Bey

Mehmet Sırrı Tayanç

Mustafa Lütfi Azer

Tokat

Mütevellizade Hamdi

Hoca Fehmi Efendi

İzzet Genca

Mustafa Vasfi Süsoy

Nazım Resmor

Mehmet Rifat Arkun

Mehmet Şükrü Keskin

Trabzon

Ali Şükrü

Celalettin Aykar

Faik Aybay

Hafız Mehmet

Hamit Kapancı

Hasan Saka

Hüsrev Gerede

İzzet Eyyüboğlu

Ahmet Hamdi Ülkümen

Mehmet Recai Baykal

Sabri Nemlioğlu

Urfa

Ali Saip Ursavaş

Esat Bey

Salih Hayali Yaşar

Hacı Mustafa

Bozan Bey

Van

Emir Girdivan

Hakkı Ungan

Hasan Sıddık Haydari

Haydar Bey

Kâmil Miras

Şeyh Masum Efendi

Tevfik Dimeroğlu