Gazete Vatan Logo

Ulusal süt konseyi nedir? Ulusal süt konseyi çiğ süt fiyatları ne kadar oldu? Süt zammı son dakika haberleri…

Çiğ süt fiyatı ne kadar oldu, ulusal süt konseyi nedir? Türkiye Ziraat Odaları Birliği, süt üreticilerini temsil eden Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği, Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği, Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği, KÖY-KOOP Merkez Birliği ve Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği geçtiğimiz hafta çiğ süt fiyatının 4 lira 95 kuruşa çıkarılmasını istemişti. Ulusal Süt Konseyi bugün çiğ süt litre tavsiye satış fiyatına yüzde 46.8 zam yapılacağını duyurdu. Peki, Ulusal süt konseyi nedir? Ulusal süt konseyi çiğ süt fiyatları ne kadar oldu? İşte Süt zammı son dakika haberleri…

Ulusal süt konseyi nedir? Ulusal süt konseyi çiğ süt fiyatları ne kadar oldu? Süt zammı son dakika haberleri…

Ulusal Süt Konseyi, geçtiğimiz hafta süt üretim maliyetlerindeki artışa işaret ederek, çiğ süt tavsiye satış fiyatının yeniden belirlenmesi için sektör toplantısı düzenleneceğini bildirmişti. Toplantı düzenlendi ve yeni çiğ süt fiyatı belirlendi. Söz konusu gelişmelerin ardından Ulusal süt konseyi nedir? Ulusal süt konseyi çiğ süt fiyatları ne kadar oldu? Sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte süt zammı hakkında merak edilenler…

ULUSAL SÜT KONSEYİ ÇİĞ SÜT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ulusal Süt Konseyi, 3 lira 20 kuruş olan çiğ süt litre tavsiye satış fiyatını yüzde 46.8 artırarak 4 lira 70 kuruşa çıkardı.

Bilindiği üzere 16.06.2021 tarihinde 1 Temmuz 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında kalite esaslı soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını 3,20 TL/Litre olarak belirlenmişti. Çiğ süt üretim maliyetinde yaşanan artış sebebiyle Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını belirlemek üzere 29.11.2021 tarihinde toplanmıştır. Bu kapsamda 08 Aralık 2021 tarihinden geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatı (çiğ süt destek primi hariç) 4,70 TL/Litre olarak belirlenmiştir. Soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatında; 2019/64 sayılı Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliği ile belirlenen A Sınıfı çiğ sütün dönemine ait protein ve yağ değerleri baz alınacaktır. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1'lik değişim) için ± 7 Kuruş fark uygulanacaktır. Ulusal Süt Konseyi, çiğ sütün üretim maliyetinde öngörülmeyen değişimler görülmesi durumunda yeniden toplanıp karar verecektir.

ULUSAL SÜT KONSEYİ NEDİR, ÜYELERİ?

a) Sektörle ilgili almış olduğu kararları, yılda en az bir kez ve ayrıca istenildiğinde Bakanlığa rapor halinde sunmak, sonuçlar konusunda Konsey üyelerinin bilgilendirilmesini sağlamak.

b) Sektöre ilişkin verileri toplamak, süt sektöründe ve piyasasında ortaya çıkan ulusal veya uluslararası gelişmeler çerçevesinde risk analizi ve yönetimi ile ilgili çalışmalar yapmak, strateji belirlemek, plan ve projeler oluşturmak, uygulamak veya uygulanmasına yardımcı olmak.

c) Süt ve ürünlerine ilişkin olarak ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, inceleme yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde kendi üyeleri arasından veya dışarıdan belirleyeceği kişilerden oluşmak üzere çalışma grupları ve komisyonlar kurarak bunların çalışma usul ve esaslarını belirlemek, araştırma ve inceleme sonuçlarını Konsey üyelerine, ilgili kurum ve kişilere aktarmak.

ç) Hazırlanacak düzenli raporlarla süt ve süt ürünlerine yönelik kararlar alan ve uygulayan ilgili kurumların bilgilendirilmesini ve kamuoyu oluşturulmasını sağlamak.

d) Süt ve süt ürünleri üretimi, tüketimi ve ticaretinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak.

e) Belirli zamanlarda bölgelere göre sütün maliyetini tespit ederek gerektiğinde ilan etmek.

f) Diğer ülkelerde benzeri faaliyetler gösteren kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde konu ile ilgili uluslararası kuruluşlara üye olmak.

g) Gerektiğinde, Konseyin faaliyetleri ve uygulamalarına uygun olarak temsilcilikler veya şubeler açmak.

ğ) Amaç ve faaliyet konuları ile ilgili olarak toplantı, sempozyum, panel, seminer, konferans, kongre ve çalıştaylar düzenlemek, süt ve süt ürünlerinin tanıtımını yapmak.

h) Sektörde yüksek kalitede üretimin gerçekleştirilmesi, standardizasyon ve sertifikasyonun sağlanması, piyasanın izlenmesi, kayıt altına alınması ve kalite kontrol sistemlerinin geliştirilmesi için gerekli politikaların belirlenmesi ve uygulanmasında yardımcı olmak.

ı) Tüketici bilincini geliştirmek.

i) Sektörün yapısal sorunlarının çözülmesi, ihtiyaçlarının karşılanması ve uluslararası rekabet gücünün arttırılması ve üretimin çeşitlendirilmesi dâhil gerekli önlemlerin alınmasını ve uygulanmasını sağlamak için çalışmalar yapmak.

j) Yöresel süt ürünlerinin üretimi, ulusal ve uluslararası piyasalarda tanıtımı, tescili ve pazarlanması için gerekli çalışmaları yapmak.

k) Avrupa Birliğine uyum ve müktesebatın uygulanması için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak.

l) Süt ve süt ürünleri ticaretinin ulusal ve uluslararası kurallarının belirlenmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmak.

m) Konseyin faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlık ve diğer kuruluşlarla ilişkileri yürütmek ve bilgi akışını sağlamak, sektörle ilgili eğitim, yayım veya danışmanlık hizmetlerini ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütmek.

n) Sektördeki üretim ve sanayi faaliyetleri çevrenin, kamu sağlığının, üretici ve tüketici haklarının korunması, kırsal kalkınmanın temin edilmesi, süt üreticileri ve tüketicilerinin organik üreticilik ve iyi tarım uygulamaları konularında bilgilendirilmesi, organik süt üretiminin ve tüketiminin teşvik edilmesi konularında çalışmalar yapmak.

o) Sektörle ilgili oluşturulan ulusal ve uluslararası tüm uygulama, politika, strateji, desteklemeler ve projelerle ilgili görüş bildirmek.

ö) İstenildiğinde; Konseye ait mal, para ve para hükmündeki kâğıtlar ile belgeleri denetim elemanlarına göstermek ve gerekli yardımda bulunmak.

p) Sektörde fikri, sınai ve ticari mülkiyet haklarının korunmasına yardımcı olmak ve markalaşmayı teşvik etmek.

r) Süt ve ürünlerinin işlenmesinde sürdürülebilirlik, insan sağlığı ve çevreye duyarlılık ilkesi çerçevesinde yeterli ve güvenilir gıda arzının sağlanmasına katkıda bulunacak faaliyetler gerçekleştirmek.

s) Konsey üyeleri arasında sektör ile ilgili çıkabilecek anlaşmazlıklara Araştırma ve Danışma Kurulu aracılığı ile çözüm bulmak.

Ulusal Süt Konseyi üyeleri kimler?

Harun ÇALLI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Cihat ŞİMŞEK

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

Prof. Dr.

Nevzat ARTIK

MUHASİP ÜYE

Mehmet TARTAN

ÜYE

Burhan DEMİROK

ÜYE

Recep ATEŞ

ÜYE

Prof. Dr.

Muhittin ÖZDER

ÜYE

Recep

PULAT

ÜYE

Abdülhamit

CAN

ÜYE

Orhan ERCAN

ÜYE

Çağlar KAYA

ÜYE

Prof. Dr. Harun Uysal

ÜYE