Geri Dön

Türkiye davayı kazandı! Kayıplar telafi edilecek

Ticaret Bakanlığı’nın çelik önlemleriyle ilgili AB’ye karşı DTÖ’de açtığı dava, Türkiye lehine sonuçlandı. Dava için kurulan panel Türkiye’nin tezlerini destekledi. AB tarafından itiraz görmeyen ve temyiz edilmeyen panel raporu önümüzdeki günlerde DTÖ'de Anlaşmazlıkların Halli Organı'nda kabul edilecek. Kabul edilen rapor, AB açısından kesin ve bağlayıcı olacak. Bu önlemden etkilenen başta Türkiye olmak üzere birçok çelik ihracatçısı ülke kararın eksiksiz uygulanması ile AB pazarındaki kayıplarını telafi etmeye başlayabilecek.

Türkiye davayı kazandı! Kayıplar telafi edilecek

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Paneli çelik davasında Türkiye'yi haklı buldu. Çelik önlemleriyle ilgili olarak Avrupa Birliği'ne karşı Dünya Ticaret Örgütü'nde açılan dava Türkiye lehine sonuçlandı. Bu kararla binlerce çelik ihracatçısı da kayıplarını telafi edebilecek. Ticaret Bakanlığı, kararın Türkiye'nin başarısı olduğunu belirtti. Avrupa Birliği'nce 2018'de belirli çelik ürünlerine uygulanan koruma önlemine karşı Türkiye kararlı bir mücadele yürüttü. Türkiye'nin DTÖ'de başlattığı davada kurulan panel, Türkiye'nin tezlerini destekledi ve bu önlemlerin uluslararası ticaret kurallarına aykırı olduğuna hükmetti. DTÖ üyeleriyle 29 Nisan'da paylaşılan panel raporunda Avrupa Birliği'nin bu önlemleri Korunma Önlemleri Anlaşması'na uyumlu hale getirmesi gerektiğine karar verdi. Ticaret Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklamasında, "Türkiye, korumacı ve uluslararası kurallara aykırı uygulamaların arttığı bir dönemde kurucu üyesi olduğu DTÖ'nün mekanizmaları içinde kalarak haklılığını ortaya koydu ve bir içtihat oluşmasına katkıda bulundu. Dava sonucu ülkemiz açısından bir başarıdır" denildi.

KAYIPLAR TELAFİ EDİLECEK

AB tarafından itiraz görmeyen ve temyiz edilmeyen panel raporu önümüzdeki günlerde DTÖ'de Anlaşmazlıkların Halli Organı'nda kabul edilecek. Kabul edilen rapor, AB açısından kesin ve bağlayıcı olacak. Bu önlemden etkilenen başta Türkiye olmak üzere birçok çelik ihracatçısı ülke kararın eksiksiz uygulanması ile AB pazarındaki kayıplarını telafi etmeye başlayabilecek.

Bundan sonraki aşamada, panel kararının eksiksiz uygulanması yönünde DTÖ nezdinde ve AB ile ikili ilişkilerimiz çerçevesinde gerekli takip yapılacak. Kararın AB'nin önlemlerini gözden geçireceği temmuz ayından önce çıkmış olması da bu anlamda önemli. AB'nin bu karar sonrasında mevcut önlemlerini uyumlaştırması gerekiyor.Türkiye Çelik Üretcleri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, konuyla ilgili olarak "DTÖ'nün kararı, AB'nin konruma tedbiri uygulamasının haksız vu hukuksuz olduğnu net bir şekilde gösterdi" değerlendirmesini yaptı.

12.4 MİLYARLIK İHRACAT

Çelik sektörü geçen yıl ihracatını değer bazında yüzde 77.4 artışla 22.4 milyar dolara yükseltti. Madencilik sektörü, 2021'de tüm zamanların rekorunu kırarak 5.93 milyar dolarlık ihracatla yılı tamamladı. Demir ve demir dışı metaller sektörü 2021'de beklentisini aşarak 12.4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. (Hazal Ateş-Sabah)