Geri Dön

Evi, ikinci el ve sıfır arabası olan herkesi ilgilendiriyor! 5 yıl kararı...

Evi, arabası olan milyonları çok yakından ilgilendiriyor. Bakanlık harekete geçti ve resmen duyurdu. Bir bedel ödeyerek elde edilen gayrimenkulün 5 yıl içinde elden çıkarılması durumunda elde edilen kazanç değer artış kazancı olarak sayılıyor ve vergiye tabi. Gayrimenkulün 5 yıllık süre geçtikten sonra satılması durumunda elde edilen gelir, vergiye tabi değil. Aynı şey arabalar için de geçerli. Gayrimenkullerin karşılıksız şekilde elde edilmesi ise, değer artışı kazancının konusuna girmiyor. Bu çerçevede, kişiye miras kalan gayrimenkulün daha sonra elden çıkarılması halinde elde edilen gelir, değer artışı kazancı kapsamında değerlendirilmiyor.

Evi, ikinci el ve sıfır arabası olan herkesi ilgilendiriyor! 5 yıl kararı...

Gelir İdaresi Başkanlığı, bir yıl içinde ev ve araba satanların hangi durumda vergi ödemesi gerektiğini tek tek anlattı. Gayrimenkul ve Taşıt Satışında Vergi Mükellefiyetinin Esasları Broşürü’ne göre gerçek bir kişi bedel ödeyerek elde ettiği gayrimenkulü 5 yıl içerisinde elden çıkarırsa elde edilen kazanç “değer artışı kazancı” sayılıyor. Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre broşürde öncelikle değer artış kazancı için, “Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazancıdır” denildi.

TİCARİ KAZANÇ OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Gayrimenkul alım satımı organizasyon içinde yürütülüyorsa ticari kazanç oluyor. Organizasyon içinde yürütülmüyorsa da çeşitli kriterlere bakılıyor. Aynı kişiye farklı tarihlerde, farklı kişilere aynı tarihte, birbirini izleyen yıllarda, bir kısmının teslim alınan takvim yılı içinde toplu olarak, diğer kısmının ise takip eden takvim yılı içinde yine toplu olarak satılması, devamlı olarak gayrimenkul alım-satım işiyle uğraşıldığına karine teşkil ediyor. Bunun için de elde edilen gelir ticari kazanç olarak değerlendiriliyor.

MİRASSA VERGİ YOK

Bir bedel ödeyerek elde edilen gayrimenkulün 5 yıl içinde elden çıkarılması durumunda elde edilen kazanç değer artış kazancı olarak sayılıyor. Gayrimenkulün 5 yıllık süre geçtikten sonra satılması durumunda elde edilen gelir, vergiye tabi değil. Beş yıllık sürenin hesabında gün olarak hesaplama yapılıyor. Gayrimenkullerin ivazsız (karşılıksız) şekilde elde edilmesi, değer artışı kazancının konusuna girmiyor. Bu çerçevede, kişiye miras kalan gayrimenkulün daha sonra elden çıkarılması halinde elde edilen gelir, değer artışı kazancı kapsamında değerlendirilmiyor. Gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan değer artışı kazancının, 2021 yılı için 19 bin lirası gelir vergisinden istisna. Değer artışı kazancı elde eden mükelleflerin, gelirlerini elde edildiği yılı izleyen mart ayında beyan etmeleri gerekiyor. Vergi de mart ve temmuz ayında iki taksitte ödenebiliyor.

Broşürde, taşıt alım satımını sıfır veya ikinci el devamlı olarak ticari organizasyon dahilinde yapanların, ticari kazanç yönünden Gelir Vergisi mükellefiyeti tesis ettirmeleri gerektiği belirtildi. Bir takvim yılı içinde doğrudan veya aracılık yaparak gerçekleştirilen üçten fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satışı, aksi Ticaret Bakanlığınca tespit edilmedikçe ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul ediliyor. Bir takvim yılı içinde üçten fazla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin, yetki belgesine sahip işletmeler tarafından yapılması gerekir. İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması şartı var.