Geri Dön
EkonomiDolar, euro ve altınını TL'ye çevirenden vergi alınmayacak

Dolar, euro ve altınını TL'ye çevirenden vergi alınmayacak

Döviz hesaplarını TL'ye döndüren şirketler, 2021 sonu ile TL hesabının açılış tarihi arasındaki kur kazançları için kurumlar vergisini ödemeyecek. TL mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması durumunda, istisna edilen tutarlar nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecek. Şirketlerin dövizlerini kısmi olarak TL’ye geçirmesi halinde, bu oran üzerinden vergi muafiyeti uygulanacak.

Dolar, euro ve altınını TL'ye çevirenden vergi alınmayacak

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı'nın güncellenmiş haline göre, 31 Aralık 2021 tarihli bilançolarında yer alan dövizlerini dördüncü geçici beyannamenin tarihine kadar TL mevduat veya katılma hesaplarına aktaran kurumsal mükellefler, dönüşümden kaynaklanan kur farkı kazançlarını kurumlar vergisinden istisna tutabilecek. Buna göre kapsamdaki şirketler, 1 Ocak 2022 tarihinden TL mevduat veya katılma hesabının açılış tarihine kadar olan döneme ilişkin kur farkı kazancı için kurumlar vergisi ödemeyecek.

Düzenleme kapsamında, 31 Aralık 2021 tarihli bilançosundaki 1 milyon dolarını 14 Ocak 2022 tarihinde TL mevduat hesabına dönüştüren ve 14 günlük süre içinde 562 bin 500 bira kur kazancı kazanan bir şirket, bu tutar için hesaplanması gereken kurumlar vergisinden muaf olacak. 31 Aralık 2021 itibarıyla bilançosunda yer alan 1 milyon 600 bin dolarını yine 14 Ocak 2022 tarihinde 6 ay vadeli ve yüzde 15 faiz ödemeli TL hesabına dönüştüren bir şirket de kur farkından doğan 1 milyon 462 bin liralık gelirini, kurumlar vergisinden istisna tutabilecek.

ALTIN İÇİN DE GEÇERLİ

Aynı düzenleme altın için de geçerli olacak. Şirketlerin 2021 sonu bilançolarında yer alan altın hesabı ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerinin 2022 yılı sonuna kadar TL mevduatı ve TL katılım hesabına çevirmeleri ve TL hesabında en az 3 ay kalmaları durumunda, TL çevrim tarihi itibarıyla oluşan kazançlar, dönem sonu değerlemesi ile vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları, kurumlar vergisinden muaf tutulacak.

CAYMA HALİNDE FAİZLİ TAHSİLAT

TL mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması durumunda, istisna edilen tutarlar nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecek. Şirketlerin dövizlerini kısmi olarak TL’ye geçirmesi halinde, bu oran üzerinden vergi muafiyeti uygulanacak.