Geri Dön

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) başvuru tarihleri ne zaman? ÇKS belgesi nasıl alınır? ÇKS yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete’de!

Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! Çiftçi Kayıt Sistemi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan değişikliğe göre Çiftçi Kayıt Sistemi başvuru tarihleri değişti. Peki, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) başvurular ne zaman başlar, ne zaman biter? Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) nedir, çiftçi kayıtları ne zaman bitiyor? Çiftçi kayıt sistemi başvurusu nasıl, nereden yapılır? e-Devlet’ten ÇKS kayıt nasıl yapılır? ÇKS başvuru tarihleri!

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) başvuru tarihleri ne zaman? ÇKS belgesi nasıl alınır? ÇKS yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete’de!

Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi başvuru tarihleri ile ilgili değişikliğe gitti. Çiftçi Kayıt Sistemi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Düzenleme tarihi itibariyle, çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sisteminde yer alan bilgilerini gösteren ÇKS belgesinin alınabilmesi için çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıt olamaları gerekiyor. Çiftçilerin özlük ve tarımsal faaliyetlerine ilişkin bilgileri içeren, kanunen bağlı bulundukları ziraat odası tarafından verilen ve o yılın tasdikini taşıyan belge olan ÇKS belgesi ile üretici devlet desteklerinden faydalanabiliyor.

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ’NE (ÇKS) BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAR, NE ZAMAN BİTER?

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik başvuru tarihlerini güncelledi. Buna göre, Üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları bir önceki yılın 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 31 Aralık tarihinde sona erecek.

İŞRE RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN DEĞİŞİKLİK!

5 Ekim 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31974

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 MADDE 1- 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları bir önceki yılın 1 Eylül tarihinde başlar ve 31 Aralık tarihinde sona erer.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik 1/9/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ BAŞVUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

iftçiler ÇKS’ye kayıt olabilmek, ÇKS kayıtlarını güncellemek için, istenen bilgi ve belgelerle, il/ilçe müdürlüklerine başvurabiliyor. Birden fazla ilçe sınırları dahilinde tarımsal faaliyet sürdüren çiftçiler ÇKS’ye kayıt olmak için, başvurularını tarım arazisinin bulunduğu yerleşim birimlerinden herhangi birinin bulunduğu ilçe müdürlüğüne, arazi merkez ilçede ise il müdürlüğüne yapabiliyor. Çiftçiler, Bakanlıkça yetki verilmesi halinde yetki verilen iş ve işlemlerini kendileri internet üzerinden Bakanlıkça sağlanacak ÇKS uygulaması ve/veya e-devlet kapısı üzerinden de başvurularını gerçekleştirebilecek.

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ (ÇKS) BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN