Geri Dön

400 bin lira geri ödemesiz destek! e-Devlet'ten başvuru yapılıyor...

Son dakika destek açıklaması! Geri ödeme yok. En az 100 bin lira, en fazla 400 bin lira olmak üzere destek verilecek. Harekete geçildi ve belli oldu. Yeni destek programı KOSGEB aracılığı ile devreye alındı. ‘Yeşil Dönüşüm Destek Programı’ adı altında yapılacak ödeme iki aşamadan oluşacak. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Destekten yaklaşık 100 bin işletmenin faydalanacağı belirtildi. Programdan öncelikli olarak kimlerin yararlanacağı da açıklanırken, geri ödemesiz 100 bin lira ile 400 bin lira arasında verilen katkıya ilişkin tüm bilgiler tek tek duyuruldu. İşte destek programının detayları...

400 bin lira geri ödemesiz destek! e-Devlet'ten başvuru yapılıyor...

Başta iklim değişikliği olmak üzere çevresel ve toplumsal sorunlara ilişkin stratejileri de içeren yeni bir dünya düzeni oluşuyor. Türkiye de bu konularda adımlarını atmaya başladı. Paris İklim Anlaşması imzalandı, AB Yeşil Mutabakatı doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı tarafından Yeşil Mutabakat Eylem Planı genelgesi yayımlandı ve bu çerçevede Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu oluşturuldu. Ayrıca 2021 Eylül ayında açıklanan ve Türkiye ekonomisinin 3 yıllık stratejilerini kapsayan 2022-2024 Orta Vadeli Program’da (OVP) ‘yeşil dönüşüm’ başlığına da yer verildi.

KOSGEB ARACILIĞIYLA YENİ DESTEK PROGRAMI

Bu süreç başlatılırken bir taraftan da işletmelerin dönüşümlerini sağlayabilmeleri için harekete geçildi. Posta'da yer alan habere göre özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ) ‘yeşil rekabete’ hazırlayabilmek için yeni bir destek programı devreye alındı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) aracılığıyla başlatılan ‘Yeşil Dönüşüm Destek Programı’ ile KOBİ’lerin yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, gerekli stratejilerin oluşturulması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor.

400 bin lira geri ödemesiz destek e-Devletten başvuru yapılıyor...

GERİ ÖDEMESİZ EN AZ 100 BİN LİRA

Programdan; öncelikli olarak ‘Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik’ kapsamında destek alan işletmeler dışındaki KOBİ’ler yararlanabilecek. Yıllık enerji tüketimi 500 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) değerinin altında olan yaklaşık 100 bin işletme destekten faydalanabilecek.

Geri ödemesiz 100 bin lira ile 400 bin lira arasında katkı sunulacak destek programına başvurular, ‘edevlet.kosgeb.gov.tr’ adresinden yapılabiliyor.

İKİ AŞAMADA VERİLECEK

Program; ‘Enerji Motorları Desteği’ ve ‘Verimlilik Artırıcı Destek’ olarak iki ayaktan oluşuyor. Enerji Motorları Desteği’nde ilk olarak 2 bin 500 liraya kadar rapor parası verilecek. Işletme, bu parayla Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) şirketleri, etüt proje sertifikası olanlar veya enerji yöneticilerine, motor etütlerini yaptırabilecek. Hazırlandıktan sonra KOSGEB sistemine girilen raporda, KOBİ’nin kullandığı motorun değişiminin gerektiği belirtilirse ve işletme de bu değişikliği yaparsa, KOSGEB’den 100 bin liraya kadar geri ödemesiz destek alacak. Bu tutar, 10-99 TEP yıllık enerji tüketen KOBI’lere sağlanacak.