Geri Dön

39/2 Trafik Cezası Kodu Nedir? 39/2 Cezası Ne Kadar, Nasıl İtiraz Edilir?

Araç sürmek isteyen kişilerin sürmek istedikleri araçlar için sürücü belgesi almaları germektedir. Kişinin süreceği araç türüne göre alınması gereken sürücü belgesinin sınıfı da farklılık göstermektedir. 39/2 trafik kodu ise sürücülerin ehliyet sınıfı dışında araç kullanmaları durumunda aldıkları trafik cezalarını ifade etmektedir. Kişinin ehliyet sınıfı dışında bir araç kullanması durumunda trafik cezası alacağını ifade eden bir trafik kuralıdır. Kişinin yetersiz ehliyetle araç kullanmaya çalışması durumunda 39/2 trafik cezası alacağının bilinmesi gerekmektedir.

39/2 Trafik Cezası Kodu Nedir? 39/2 Cezası Ne Kadar, Nasıl İtiraz Edilir?

Ehliyet sınıfının dışında araç kullanan bir kişiye çeşitli trafik cezalarının verilebileceğini söylemek mümkündür. Trafik cezalarında verilen idari para cezaları trafik kodlarına göre farklılık gösterebilmektedir. En yaygın verilen diğer trafik cezaları ise ehliyet ceza puanı ve ehliyete el konulması olarak ifade edilebilir. 

39/2 Trafik Cezası Kodu Nedir?

Araç kullanmak isteyen kişilerin öncelikli olarak sürmek istediği araç sınıfının ehliyetini alması gerekmektedir. Kişinin sahip olduğu ehliyetin kullanmak istediği araca yetersiz kalması durumunda bir yaptırım uygulanmaktadır. Sürücülerin yetersiz ehliyetle araç kullanması durumunda 39/2 trafik ceza maddesi uygulanmaktadır. Sürücülerin yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanmasının bir suç olduğunun bilinmesi gerekmektedir.

Ehliyet sınıfının dışında araç kullanan bir kişiye çeşitli trafik cezalarının verilebileceğini söylemek mümkündür. Trafik cezalarında verilen idari para cezaları trafik kodlarına göre farklılık gösterebilmektedir. En yaygın verilen diğer trafik cezaları ise ehliyet ceza puanı ve ehliyete el konulması olarak ifade edilebilir. 

39/2 trafik cezası koduna göre ceza alan bir sürücünün ehliyetinin kullandığı araca göre yetersiz olduğu sonucunun çıkarılacağını söylemek mümkündür. Sürücü belgesi sınıfları 16 farklı kategoride sınıflandırılmaktadır. Yeni sürücü belgelerinin sınıflandırılmasında ise çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. 

39/2 Cezası Ne Kadar, Nasıl İtiraz Edilir?

Trafiğe çıkmak isteyen kişilerin öncesinde gerekli uygunluğa sahip olan bir sürücü belgesini alması gerekmektedir. Alınan sürücü belgelerinin sınıfları ise kişinin kullanabileceği araçları ifade etmektedir. Ehliyet sınıfları yeni yapılan düzenleme ile birlikte M, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F olarak sınıflandırılmıştır. 39/2 trafik cezası kodu ile ceza alınması durumunda sürücüye 1823 TL para cezası uygulanmaktadır. 

Kişinin kendi ehliyet sınıfına uygun olmayan bir araç kullanması durumunda 39/2 trafik cezası uygulanmaktadır. Sürücülerin yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanmasının yasak olduğunu söylemek mümkündür. Kullanılması durumunda ise idari para cezası ile cezalandırılacağının bilinmesi gerekmektedir. Para cezasına ek olarak ehliyete 20 ceza puanının ekleneceğini söylemekte mümkün olmaktadır. 39/2 ehliyet yetersizliği cezası olarak bilinmektedir. 

39/2 trafik cezası alan kişilerin, alınan cezaya itiraz haklarının bulunduğunu söylemekte mümkündür. Ehliyet yetersizliği cezası alan bir kişinin itiraz etmesi için belirlenen süre içerisinde itiraz dilekçesini hazırlaması ve ilgili birimlere ulaştırması gerektiği söylenebilir.