Gazete Vatan Logo

Westphalia Antlaşması Özeti Ve Önemi... Westphalia Antlaşması Tarihi Ve Maddeleri...

Westphalia Antlaşması aynı zamanda birkaç antlaşmayı içerisine alan bir Barış Antlaşması olarak öne çıkar. Özellikle de 30 Yıl Savaşları ile 80 Yıl Savaşları sonunda imzalanmış bir antlaşma olduğunu söylemek mümkündür. Mayıs ve ekim ayları süresi içerisinde 1648 yılında imzalanmıştır.

Westphalia Antlaşması Özeti Ve Önemi... Westphalia Antlaşması Tarihi Ve Maddeleri...

Avrupa'yı önemli oranda değiştiren ve birçok önemli maddesi bulunan antlaşmalardan biridir. Adından da Anlaşılacağı üzere vestfalya bölgesinde yapılan bir antlaşma olarak ifade edilebilir. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu, Almanya İmparatorluğu, İspanya, Fransa ve İsveç ile birlikte Hollanda Cumhuriyet temsilcileri arasında yapıldığını söylemek gerekir.

Westphalia Antlaşması Özeti ve Önemi

Avrupa'yı ilgilendiren ve önemli oranda Avrupa'yı şekillendiren büyük antlaşmalardan biri olarak Westphalia Antlaşması öne çıkmaktadır. Bu antlaşma 30 yıl ve 80 Yıl savaşlarını sona erdiren bir barış antlaşmasıdır. 1648 yılında Westphalia bölgesinde gerçekleştirilen toplantı ile birlikte imzalar atılmıştır. Taraflar arasında ise Almanya prensleri, Fransa, İspanya kutsal Roma Germen imparatorluğu ve Hollanda Cumhuriyeti yer almaktadır.

Özellikle çok uzun yıllardır devam eden 30 yıl ve 80 Yıl savaşlarının sona erdirmesiyle büyük bir antlaşma olduğunu söylemek mümkün. Diğer yandan içerisinde birkaç farklı antlaşmayı da barındıran bir anlaşma olarak öne çıkar.

Avrupa'nın birçok farklı ülkesinin sınır bölgeleri bu antlaşma ile beraber çizilmiş ve önemli oranda kesinleşmiştir. Tabii bununla beraber farklı maddeleri üzerinden de dönemini ve Avrupa'yı etkileyen bir antlaşma olduğunu söylemek gerekir.

Westphalia Antlaşması Tarihi ve Maddeleri

Westphalia Antlaşmasının iki farklı tarihi bulunmaktadır. Bu tarihler aynı yıl içerisinde farklı iki ay üzerinden ele alınır. Onlar içerisinde 24 Ekim ve 15 Mayıs 1648 tarihleridir. Böylece Avrupa'da yer alan farklı ülkelerin bir araya gelmesiyle birlikte, 30 yıl ve 80 Yıl Savaşları bu antlaşma doğrusunda sona ermiştir. Aynı zamanda 1659 yılında imzalanmış olan Pyrenees antlaşması da yine buna dahildir. Atılan imzalar ile beraber içerisinde birçok farklı madde bulunmaktadır.

- Bremen bağımsız bir şehir olacaktır.

- Anlaşmaya dahil olan tüm devletler Ausburg Antlaşması'nı yeniden tanıyacaktır.

- Ticari sınırlar yeniden yapılandırılacak ve daha geniş alana yayılacaktır.

- Bölgede yer alan her Prens kendi bölgesi için doğru dini seçme hakkına sahip olacaktır.

- Alman prensi kutsal Roma Germen İmparatorluğu'na aykırı bir davranışta bulunmayacaktır.

- Hristiyanlık inancına sahip olmayan bireyler kilisenin güvencesi altında ibadetlerin yerine getirebilecektir.

Bu şekilde yukarıda verilen antlaşmalar ile beraber Avrupa önemli oranında değişmiş ve şekillenmiştir.

Westphalia Antlaşması Kimler Arasında Yapılmıştır?

Bu antlaşma kutsal Roma Germen imparatorluğu, Hollanda Cumhuriyeti, Fransa, Alman prensleri ve İsveç arasında yapılmıştır. Aynı zamanda iki farklı tarih üzerinden ele alınmış ve imzalamış bir antlaşma olarak öne çıkar. Böylece 24 Ekim ve 15 Mayıs 1648 yıllarında yapılan anlaşma ile birlikte imzalar atılmıştır. Bölgesel olarak Avrupa'ya önemli oranda etkilediğini söylemek mümkündür.