Gazete Vatan Logo

Vestfalya Antlaşması Özeti Ve Önemi... Vestfalya Antlaşması Tarihi Ve Maddeleri...

Avrupa tarihinde imzalanmış olan bir önemli antlaşmalardan biri de Vestfalya antlaşmasıdır. Avrupa tarihi kaynaklarında oldukça çok tartışılan Vestfalya antlaşması dini hükümler içeren bir anlaşma olması ile dikkat çekmektedir.

Vestfalya Antlaşması Özeti Ve Önemi... Vestfalya Antlaşması Tarihi Ve Maddeleri...

Aynı zamanda Vestfalya antlaşması dönemin pek çok antlaşmasını da içerisinde barındıran bir özelliğe sahip olmaktadır. Kutsal Roma Cermen imparatorluğu tarafından imzalamış olan antlaşmalardan biri olan Vestfalya antlaşması otuz yıl savaşlarının sonrasında imzalanmış antlaşmalar arasında yer alır. 

Vestfalya Antlaşması Özeti

Avrupa devletleri arasında devam eden otuz yıl savaşları herkes açısından pek çok ekonomik yıpranmalara neden olmakta idi. Neticesinde ise Avrupalı devletleri, devam eden bu savaşlar barış yapmaya yönlendiriyordu.

Vestfalya antlaşması da önemi bakımından Avrupa'da ki güç dengesini büyük ölçüde değiştiren tarihi bir muahede olarak geçmektedir. Devam eden savaşların neticesinde Fransa ve İsveç arasında barış müzakereleri başladı. Bu barış müzakereler Almanya'nın Hamburg kentinde yapılmıştır. Sonucunda ise bu iki devlet barış imzalamış olmuştur. 

Münster ve Obrastruck'de 2 devlet de bir araya geldi. Ancak İsveç diğer Avrupalı devletlerinin de yapılan bu müzakerelere katılmasını istiyordu. Akabinde İsveç'in çabaları ile beraber diğer Avrupalı devletler de teker teker bu barış kongresine dahil olmuştur. Daha sonra ise bu müzakereler genişleyerek bir Avrupa kongresi haline gelmiş oldu.

Avrupalı devletler önemli bir konu olan siyasi çıkarları olduğu kadar dini meseleleri de büyük itina ile görüşmeye dahil etti. Bu durum ise sürekli olarak kongrede devletlerin taraf değişimine sebep oluyordu. Bu barış görüşmeleri toplamda 3 yıl kadar sürdü. Daha sonra ise 3. yıl sonlarında Münster şehrinde Vestfalya barış antlaşmasına imza atılmış oldu.

Anlaşmanın maddelerine bakıldığında dini hükümler de içeren bir belge olduğu görülmektedir. Dini meseleleri de büyük ölçüde etkilemekte olan bu antlaşmayı ise elbette kongreye katılan Avrupalı devletlerin tümü kabul etmiştir. 

Vestfalya Antlaşması Önemi

Bu antlaşma modern çağın başlangıcı olarak tarihte kabul edilir. Aynı zamanda bu antlaşma ile otuz yıl ve seksen yıl savaşları da sona erdi. Vestfalya antlaşması ile dini meseleler de çözüme ulaşmıştır. Böylece Avrupa'da yaşanan dini karışıklıklar ortadan kaldırılmış olmaktadır. Ayrıca ticaret ağları da bu antlaşma ile yeniden kuruldu.

Vestfalya Antlaşması Tarihi

Vestfalya antlaşmasının tarihine bakıldığında 15 Mayıs 1648 senesinde imzalanmış olduğu görülmektedir. 

Vestfalya Antlaşması Maddeleri 

- Vestfalya antlaşması uluslararası bir öneme sahiptir.

- Antlaşmaya dahil olan tüm devletler Augsburg barışını yeniden tanıyacaktır.

- Bölgede bulunan her prens kendi bölgesi adına en doğru dini hükümleri verecektir.

- Hristiyan olan kişiler kendine uygun görmediği mezheplerin dışında olan, kilisenin güvencesi altında olmak şartı ile birlikte kamusal alanlarda özel ibadet yapabilecek.

- Bremen şehri bağımsız bir vilayet olarak ilan edilecektir.

- Ticari ağlar yeniden yapılacak antlaşma ile genişleyecek ve sınırlar belirlenecek.

- Alman prensleri, Kutsal Roma Cermen imparatorluğu adına aykırı olmayacak şekilde başka ülkeler ile barış antlaşması ya da diğer antlaşmalar yapabilecek.