Gazete Vatan Logo

Versay Antlaşması Özeti Ve Önemi... Versay Antlaşması Tarihi Ve Maddeleri...

Dünya savaşları içerisinde en sancılı olan 1. Dünya savaşı döneminde itilaf ve ittifak devletleri arasında savaşın sona erdirilmesi için Fransa'nın Paris şehrinde bir konferans düzenlenmiş ve konferans sonucunda Versay Antlaşması İmzalanmıştır.

Versay Antlaşması Özeti Ve Önemi... Versay Antlaşması Tarihi Ve Maddeleri...

Versay Antlaşması Özeti ve Önemi Nedir?

Versay Antlaşması Almanya ile İtilaf devletleri olarak bilinen İngiltere, Sırbistan, Fransa ve Rusya arasında imzalanmıştır. Versay Antlaşması Almanya açısından çok ağır maddeleri bulunmaktaydı. Bu maddeler 2. dünya savaşının zeminini hazırlamıştır. Versay Antlaşması İngilizce ve Fransızca olarak hazırlanmış olup Versay da bir banliyö istasyonunda imzalanmıştır.

Versay Antlaşmasının önemine detaylarıyla bakılacak olursa; özellikle Almanya açısından oldukça ağır şartları olması sebebiyle 2. Dünya savaşına neden olacak ve Almanya da Nazi sisteminin kurulmasının yolunu açacak dolayısıyla çok kanlı ve soy kırımı büyük savaşın başlamasına sebep olacaktır. Almanya'ya askeri, siyasi ve ekonomik açıdan zorlu şartların dayatılması da yer almaktadır.

Versay Antlaşması Tarihi ve Maddeleri Nelerdir?

Versay Antlaşması 28 Haziran 1919 tarihinde imzalanmıştır. Bu antlaşmaya istinaden özellikle almaya için oldukça ağır şartlar yer almaktadır. Buna göre;

- Almanya topraklarının büyük bir kısmı başta Polonya olmak üzere Belçika ve Çekoslovakya ya verilecektir.

- Almanya da zorunlu askerlik kaldırılacak ve ordu silahlanmaları sınırlandırılacaktır.

- Almanya ile Avusturya'nın ittifak yapması yasaklanmıştır.

- Saarland Almanya’dan ayrılacaktır.

- Almanya, İtilaf devletlerine Savaş tazminatı ödeyecekti. Bu durum alman ekonomisinin çöküşüne sebep olacak ve tazminatın sadece yüzde birini ödeyebilecekti. Bu cüzi miktar dahi Almanya da yüksek enflasyona sebep olacaktır. İşsizlik ve üretimin olmaması halkı oldukça zorlayacaktır. Kısacası Almanya'nın Merkez bankası iflas etmiş ekonomik göstergeler dibe vuracaktır.

Bu ağır şartlara sahip olan antlaşma yürürlükte 1 Eylül 1939 yılına kadar varlığını sürdürecektir.

Versay Antlaşması Öncesi Hazırlık Aşaması 

Dünya savaşı bitiminden sonra itilaf devletleri Fransa'nın başkenti Paris te bir konferans düzenlemiştir. Adına Paris konferansı verilen 18 Ocak 1919 tarihinde Antlaşmanın şartları konuşulmuş ve son metin olarak 7 Mayıs 1919 tarihinde yazılmış ve Almanya'ya İtilaf devletleri tarafından bildirilmiştir.

Versay Antlaşmasının Almanya Devleti Üzerine Etkisi Nelerdir?

Versay Antlaşmasının ağır şartlarının bulunması öncelikle Alman Devletinin ekonomik açıdan büyük bir buhrana sürüklemiş ve finans parametrelerinde istikrarsızlıklara yol açmıştır. Halkın para kazanamaması sebebiyle kıtlık ve hayatlarını idame ettirme konusunda büyük zorluklara sebep olmuştur.

Ayrıca Alman Parlamentosunda muhalif kesim bu Antlaşmaya ihanet adını vermiş ve siyasal istikrarsızlığa ve kaosa sebebiyet vermiştir. Siyasi boşluktan yararlanmak isteyen bir grup Nazi Alman devletini kurmak için propagandaya başlamış ve halktan başlamak üzere seçim yolu ile Nazi partisinin devletin başına geçmesine sebep olmuştur.

Versay Antlaşması Almanya'nın 2. Dünya savaşını başlatmasına zemin hazırlamış ve Nazi hükümetinin tarihe utanç verici savaş ve soy kırımın ayak sesleri olarak nitelendirilmiştir.