Gazete Vatan Logo

Uşi Antlaşması Özeti Ve Önemi... Uşi Antlaşması Tarihi Ve Maddeleri...

Osmanlı İmparatorluğunun gerileme dönemine rastlayan Uşi Antlaşması Osmanlı'nın kritik bölgelerinin kaybedilmesine tanıklık eden antlaşmalardan birisi olarak ifade edilmektedir. Bu bağlamda Osmanlı İmparatorluğunun 600 yıllık hayatında elinde bulunduran Trablusgarp bölgesini bu antlaşmayla kaybetmiştir.

Uşi Antlaşması Özeti Ve Önemi... Uşi Antlaşması Tarihi Ve Maddeleri...

Uşi Antlaşması Özeti ve Önemi Nedir?

Osmanlı İmparatorluğunun Trablusgarp bölgesinde İtalyanlara karşı savaşının sürmesi esnasından başka bir cephe olan Balkanlarda da ayrıca savaşın çıkması zaten zor durumda olan Osmanlı Devletini oldukça güçsüz duruma düşürmüştü. Bu bağlamda Trablusgarp cephesinde daha fazla savaş istemediğini İtalya Krallığına bildirmek suretiyle barış talebinde bulunması üzerine Uşi antlaşması Osmanlı devleti ile İtalya Krallığı arasında imzalanmıştır.

Uşi Antlaşması tarih içerisinde oldukça önemli bir yeri bulunmaktadır. Buna göre Osmanlı İmparatorluğu çöküşe doğru yol almakta ve Trablusgarp ile Bingazi Osmanlıdan çıkarak özerk bölge haline gelmiş ve İtalyan sömürgeciliğine geçmiştir. Böylece Osmanlı bir kez daha büyük toprak kaybını yaşamış olmaktadır.

Osmanlı Devleti bu antlaşma ile birlikte yine toprak kaybetmiş ve diğer devletlere karşı prestij kaybına sebep olmuştur. İtalyanlar için bağımsızlık kazandırması açısından İtalyanların Lozan Antlaşması olarak tanımlanmaktadır.

Uşi Antlaşması Tarihi ve Maddeleri Nelerdir?

Uşi Antlaşması Osmanlı imparatorluğu ile İtalyan Krallığı arasında Uşi de 18 Ekim 1912 yılında imzalanmıştır.

Uşi Antlaşmasıyla birlikte Osmanlı İmparatorluğu zorlu antlaşma şartlarını kabul etmek zorunda kalmıştır. Buna göre Uşi Antlaşmasının maddeleri detaylandırılacak olursa;

Uşi Antlaşması Özeti Ve Önemi... Uşi Antlaşması Tarihi Ve Maddeleri...

- Bingazi ve Trablugarp Osmanlı tarafından boşaltılarak İtalya Krallığına yönetimi bırakılacaktır.

- İlgili şehirlerin yönetilmesi için yeni yasalar çıkarılacaktır.

- Osmanlı Devleti Libya da ki Askeri gücünü geri çekecektir.

- Savaşta yaşanan eylemler karşılığında Osmanlı imparatorluğu ilgili devletlerden özür dileyecektir ki bu Osmanlı devleti için prestij kaybına yol açacaktır.

- Osmanlı İmparatorluğu 12 adayı geri alma sözü alacak ancak Balkan bölgesindeki savaş bitene kadar yönetim İtalyan krallığının elinde bulundurulacaktır.

- İtalya Krallığı Osmanlı imparatorluğunun dış borçlarını ödeme konusunda yardımcı olacaktır.

Uşi Antlaşmasının Osmanlı İmparatorluğu Üzerindeki Etkisi Nedir?

Uşi Antlaşmasıyla Osmanlı devleti ekonomi hayatında oldukça güç durumda olmasıyla birlikte Avrupa ülkeleri karşısında aynı zamanda prestij ve kimlik kaybı yaşamasına sebep olmuştur. Bu durumda düşman ülkeler artık Osmanlı devletinin topraklarını rahatça alabilecekleri konusunda kesin yargıya varmışlardır.

Uşi Antlaşmasının Sonuçları Nelerdir?

Uşi Antlaşmasıyla Osmanlı devleti güç kaybetmeye devam etmiştir. Diğer taraftan süren Balkan savaşları esnasında askerlerin moral bozukluğu ve ekonominin yetersiz olması, vergilerin düzenli toplanamaması sebebiyle askeri düzenek, silah gibi araç gereçlerin yetersiz olmasına sebep olmuştur. Ayrıca Dünya karşısında güçlü imparatorluk artık zayıf ve parçalanması kolay devlet imajı çizmiştir.

İtalyanların balkan savaşı bittikten sonra söz verdiği 12 adaların geri iadesi konusu lav edilmiş ve Yunanistan'a bu adalar İtalyan krallığı tarafından verilmiştir. Bu değişikliğin en büyük sebebi artık Osmanlı'nın bir güç olmaması ve kolay elde edilebilir devlet olduğu görüşü savunulmaktadır.