Gazete Vatan Logo

Sykes Pıcot Antlaşması Özeti Ve Önemi... Sykes Pıcot Antlaşması Tarihi Ve Maddeleri...

Yeni bir anlaşma olarak öne çıkan Sykes Pıcot Antlaşması, aynı zamanda Osmanlı imparator lehine yapılan bir antlaşmadır. Bu bağlamda Osmanlı Devleti'nin orta doğudaki topraklarının paylaşılması konusunda gerçekleştirilmiş olan bir antlaşmadır. Britanya İmparatorluğu ve Fransa arasında gerçekleşen bu gizli antlaşmaya, daha sonra Rusya İmparatorluğu da girmiştir.

Sykes Pıcot Antlaşması Özeti Ve Önemi... Sykes Pıcot Antlaşması Tarihi Ve Maddeleri...

Ancak 1917 yılında Rusya'da hükümetin değişmesi ile birlikte, bu antlaşma Sovyet hükümeti tarafından ifşa edilmiştir. 16 Mayıs 1916 yılında gerçekleşen bu gizli antlaşma, bu sebepten dolayı geçerliliğini pek çok açıdan getirmiştir.

Sykes Pıcot Antlaşması Özeti ve Önemi

Britanya İmparatorluğu ve Fransa arasında gerçekleşen gizli antlaşma Sykes Pıcot Antlaşması olarak bilinmektedir. Daha sonra bu antlaşmayı Rus İmparatorluğu da dahil olmuştur ve 16 Mayıs 1916 yılında imzalanmıştır.

Gizli bir anlaşma olmasının nedeni ise 1. Dünya Savaşı'ndan sonra, itilaf devletlerinin Osmanlı İmparatorluğu'nun orta doğudaki topraklarını paylaşması amacıdır. Ancak 1917 yılında Rusya İmparatorluğu'nda hükümet değişmesi ile beraber Sovyet Rusya bu antlaşmayı ifşa etmiştir.

Özellikle Antlaşması ifşa olmasıyla beraber Osmanlı İmparatorluğu bölgedeki güçlerini arttırarak tedbir almışlardır. Her ne kadar bu gizli antlaşma geçerli olmasa bile, 1. Dünya Savaşı'na kaybeden Osmanlı İmparatorluğu Ortadoğu'daki gücünü de kaybetmiştir. Zaten bu savaştan sonra dağılmaya giden Osmanlı İmparatorluğu, Anadolu dışında kendi topraklarını korumada büyük zorluk çekmiştir.

Sykes Pıcot Antlaşması Özeti Ve Önemi... Sykes Pıcot Antlaşması Tarihi Ve Maddeleri...

Sykes Pıcot Antlaşması Tarihi ve Maddeleri

Tarihi açısından ele alındığı zaman bu antlaşma tam olarak 16 Mayıs 1916 yılında imzalanmıştır. Özellikle I. Dünya Savaşı'nın bitmeden önce yapılmış olan bir gizli anlaşma olduğunu söylemek mümkün. Çünkü Böylece İtilaf Devletleri içerisinde yer alan üç devlet, Osmanlı İmparatorluğu'nun Ortadoğu'daki topraklarını paylaşmıştır. Bu bağlamda gizli bir anlaşma da olsa belirli maddeleri bulunmaktadır.

- Trabzon, Van ve Bitlis Rusya'ya ait olacaktır.

- Lübnan ve Suriye kıyı tarafları Fransa'ya ait olacaktır.

- Suriye'de Fransa'ya ait bir manda Devleti kurulacaktır.

- Irak ve çevresinde İngiliz hükümetinin kontrolünde olan bir devlet kurulacaktır.

Bu şekilde görüldüğü gibi İngiltere, Fransa ve Rusya için Topraklar ayrılmıştır. Bu topraklar daha henüz 1. Dünya Savaşı bitmeden Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarının paylaşılması üzerinden öne çıkmaktadır. Zaten bu sebepten dolayı gizli bir anlaşma olarak ifade etmek mümkündür. Fakat Rusya'da hükümet değişimi ile beraber antlaşmanın ifşa alması anlaşmanın gizliliğinin ortadan kaldırmış ve iptal etmiştir.

Sykes Pıcot Antlaşması Kimler Arasında Yapıldı?

 Geçerliliği olmaması ile beraber gizli bir antlaşma olarak öne çıkan Sykes Pıcot Antlaşması, 3 devlet arasında gerçekleşmiştir. Öncelikle Britanya İmparatorluğu ve Fransa arasında yapılan bir antlaşmadır. Ancak itilaf devletlerinin içerisinde yer aldığı Rusya hükümeti de daha sonra bu antlaşmaya girmiştir. Her ne kadar gizli bir antlaşma olsa ve yürürlüğe girmemiş olsa da Osmanlı İmparatorluğu'nun 1. dünya savaşını kaybetmesi nedeni ile kullanılmıştır.