Gazete Vatan Logo

Ömer Seyfettin Eserleri Nelerdir? Ömer Seyfettin Eserleri'nin Özellikleri

Ömer Seyfettin Türk Edebiyatının en büyük isimlerinden birisidir. Eserlerinin yanı sıra hayatı da pek çok kişi tarafından araştırılmaktadır. Hikayeleri ile bilinen Ömer Seyfettin aslında hikayeci olmadan önce bir şair olmaktadır. Şiirleri dergi sayfalarında kalıp bir araya toplanmadığı için özellikleri de pek bilinmemektedir. Şiiri bırakarak hikayeye devam etmesi edebiyatımız için de büyük bir kazanç olmuştur.

Ömer Seyfettin Eserleri Nelerdir? Ömer Seyfettin Eserleri'nin Özellikleri

Ömer Seyfettin 28 Şubat 1884 yılında Gönen'de doğmuştur. 6 Mart 1920 yılında ise İstanbul'da vefat etmiştir. Milli Edebiyat Akımı kurucularından olan Ömer Seyfettin Kafkas göçmenlerinden Yüzbaşı Ömer Şevki >Bey'in oğlu olmaktadır. Öğrenimine Gönen'de başlayan Ömer Seyfettin daha sonra annesi ile beraber İstanbul'a gönderilmiştir. 

Ömer Seyfettin 1908 yılında merkezi Selanik'te olan 3. orduda görevlendirilmiştir. Balkan Savaşlarında Sırp ve Yunan cephelerinde savaşmış ve 1 yıl Yunanlılara esir düşmüştür. Türk sözü dergisinde başyazarlık yapan Ömer Seyfettin Kabataş Lisesinde öğretmenlik yapmıştır. Ölümüne kadar da öğretmenlik yapmaya devam etmiştir. 

Ömer Seyfettin Eserleri Nelerdir?

Ömer Seyfettin yaşadığı dönem boyunca pek çok eser vermiştir. Eserleri hala günümüzde okunmakta ve adından söz ettirmektedir. Ömer Seyfettin'in önemli eserlerinden bazıları şunlardır:

- Acaba Ne idi?

- Beyaz Lale

- Binecek Şey

- Birdenbire

- Bir Temiz Havlu Uğruna

- Bir Vasiyetname

- Bomba

- Büyücü

- Çirkinliğin Esrarı

- Dünyanın Düzeni

Haberin Devamı

- Falaka

- Ferman

- İffet

- İnsanlık ve Köpek

- Kaşağı

- Koleksiyon

- Korkunç Bir Ceza

- Kumrular

- Kurbağa Duası

- Kurumuş Ağaçlar

- Mehdi

- Namus

- Nakarat

- Niçin Zengin Olmamış?

- Perili Köşk

- Yüksek Ökçeler

- Yalnız Efe

- Yemin

- Üç Nasihat

Ömer Seyfettin Eserlerinin Özellikleri

Ömer Seyfettin Osmanlıcılık hikaye yazılabileceğini gerçeğini ortaya koymuştur. Sözcüklerde unutulmuş Farsça ve Arapça sözcüklere başvurmadan üslup oyunlarına yer vermeden Türkçe dilinde yerli hikayeyi Ömer Seyfettin getirmiştir. Hikayelerinde dili, anlatışı ve konuları yadırganmamaktadır. Ayrıca hikayelerinde ilgiyi sonuna kadar tutmak gibi usta bir özelliği de bulunmaktadır. Hikaye türünün ustası olan Ömer Seyfettin eserleri Fransız üstadı olan Maupassant tarzında kuvvetli bir olay üstüne kurulmuş hikayeler olmaktadır.