Gazete Vatan Logo

Mondros Ateşkes Antlaşması Özeti Ve Önemi... Mondros Ateşkes Antlaşması Tarihi Ve Maddeleri...

Osmanlı İmparatorluğu, Trablusgarp ile 1. Balkan Savaşı'nda kayıplar yaşamıştı. Bu kayıplar özellikle askeri, siyasi ve ekonomik alanında olmuştu. Tabi Rusya, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerin gözü Osmanlı'nın üzerinde olmaya devam ediyordu. Almanya ise Osmanlı Devleti'ni yanında görmek istiyordu. Böyle bir ortamda 1. Dünya Savaşı kaçınılmaz olmuştur. 1914 yılında başlayan savaş 1918 yılında Mondros Ateşkes Antlaşması ile son bulmuştur.

Mondros Ateşkes Antlaşması Özeti Ve Önemi... Mondros Ateşkes Antlaşması Tarihi Ve Maddeleri...

Mondros Ateşkes Antlaşması Nerede İmzalanmıştır? 

Mondros Ateşkes Antlaşması, Ahmet İzzet Paşa Hükümeti varken imzalanmıştır. Padişah ise VI. Mehmet (Vahdettin) idi.

Osmanlı adına antlaşmayı imzalayan heyet:

- Rauf Orbay (Bahriye Nazırı) 

- Reşat Hikmet Bey (Hariciye Müsteşarı) 

- Sadullah Bey (Kurmay Yarbay) 

İtilaf Devletleri adına antlaşmayı imzalayan:

- İngiliz Amiral Calthorpe. 

Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalandığı yer ise Limni Adası olarak bilinir. Bu antlaşma Mondros limanında Agemennon zırhlısında imzalanmıştır. 

Mondros Ateşkes Antlaşması Özeti ve Önemi 

Birinci Dünya Savaşı'nın son yılı olan 1918'de Osmanlı'nın askeri durumu kötüye gidiyordu. Tabi bundan dolayı devletin savaş gücü kalmamıştı. Bunun yanında Bulgaristan savaştan çekilmişti ve Almanya ise Osmanlı'ya yardım göndermemişti.

Mondros Ateşkes Antlaşması Özeti Ve Önemi... Mondros Ateşkes Antlaşması Tarihi Ve Maddeleri...

Osmanlı Devleti içerisinde İngiliz yardımına güvenen büyük bir kesim vardı. Ayrıca Wilson Prensipleri'ne güven vardı. İşte bunlardan dolayı Mondros Ateşkes Antlaşması ağır şartlar taşısa bile imzalanmıştır. Osmanlı Devleti'ni fiilen bitiren bir antlaşma olarak önemlidir. 

Mondros Ateşkes Antlaşması Tarihi ve Maddeleri

Mondros Ateşkes Antlaşması'nın tarihi 30 Ekim 1918 olarak bilinir. 

Antlaşmanın Maddeleri

- Çanakkale ve İstanbul boğazları İtilaf Devletleri'ne açılacak. 

- Osmanlı'nın elinde bulunan Ermeni ve İtilaf Devletleri'ne ait esirler şartsız olarak teslim edilecek. 

- Osmanlı orduları terhis olunacak ve ellerindeki silah ile cephaneler alınacak. 

- İtilaf Devletleri güvenlik sorunu hissettikleri bir durumla karşılaştıkları zaman Osmanlı Devleti'nin topraklarını işgal etme hakkına sahip olacak. 

- Deniz taşıtları, Toros tünelleri ve demiryolları İtilaf Devletleri kontrolüne geçecek. 

- Günlük ihtiyaçlar (yakacak, yiyecek vs. ve haberleşme cihazları İtilaf Devletleri kontrolü altında olacak. 

- Vilayet-i Sitte'de bir karışıklık çıkarsa eğer İtilaf Devletleri buralarda kısmen işgal yapabilecek. Vilayet-i Sitte olarak bilinen şehirler Erzurum, Van, Sivas, Bitlis, Elazığ ve Diyarbakır'dır. 

Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan Sonra Ortaya Çıkan İşgaller

Mondros Mütarekesi yapıldıktan sonra Osmanlı Devleti'ne karşı işgaller başlamıştır. Bu işgallerin ilki ise İngiltere tarafından yapılmıştır. İlk işgal edilen yer ise Musul olmuştur. İngilizler, Mondros Antlaşması'nın 7. maddesine göre güvenlik sorununu bahane ederek Musul'u işgal etmiştir. 

Fransızlar ise Hatay taraflarına saldırmışlardır. Buna ilk tepki ise Hatay Dörtyol'dan gelmiştir. Üstelik Fransızlar yanlarında Ermenileri de getirmişlerdi. Tabi İtilaf Devletleri'nin asıl amaçları İstanbul'u düşürmekti. Bunun içinde İstanbul işgali başlamıştır 13 Kasım 1918 yılında İstanbul işgal altında kalmıştır. Mustafa Kemal'de aynı gün İstanbul'a gelmiş ve direniş başlamıştır. 

Mondros Mütarekesi ile başlayan işgallere karşı direniş başlasa da bunları durdurmak mümkün olmamıştır. Bundan dolayı Milli Mücadele ruhu başlayarak kurtuluş için savaş dönemine girilmiştir.