Geri Dön
EğitimMilli Eğitim Şurası nedir, ne zaman toplanacak? 19 Millî Eğitim Şurası ne zaman yapıldı, Millî Eğitim Şurası en son ne zaman toplandı?

Milli Eğitim Şurası nedir, ne zaman toplanacak? 19 Millî Eğitim Şurası ne zaman yapıldı, Millî Eğitim Şurası en son ne zaman toplandı?

MEB Şurası 7 yıl aradan sonra bugün ilk kez toplanacak. MEB Şurası'nda, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için 32 binden fazla görüş 3 gün boyunca tartışılacak. Peki, 19. Milli Eğitim Şurası ne zaman yapıldı? Milli Eğitim Şurası en son ne zaman toplandı? Milli Eğitim Şurası nedir, ne zaman toplanacak?

Milli Eğitim Şurası nedir, ne zaman toplanacak? 19 Millî Eğitim Şurası ne zaman yapıldı, Millî Eğitim Şurası en son ne zaman toplandı?

Milli Eğitim Şurası 7 yıl aradan sonra ilk kez toplanıyor. 3 gün sürecek MEV Şurası’nın ana teması "Eğitimde fırsat eşitliği" olurken, gündemi "Temel eğitimde fırsat eşitliği", "Mesleki eğitimin geliştirilmesi" ve "Öğretmenlerin mesleki gelişimi" olarak belirlendi. Şura için 32 bin 643 görüş geldi. Kararlar, eğitimde politika belirlemek için yol haritası niteliğinde olacak. Peki, Millî Eğitim Şurası en son ne zaman toplandı, hangi yıl?

Milli Eğitim Şurası nedir?

Şûra; Bakanlığın en yüksek danışma kuruludur. Türk millî eğitim sistemini geliştirmek, niteliğini yükseltmek için eğitim ve öğretimle ilgili konuları tetkik eder; tavsiye kararları alır. Bakan, Şûranın tabii üyesi ve başkanıdır. Şûra, tabii üyeler ile davetli üyelerden teşekkül eder.

Milli Eğitim Şurası ne zaman toplanacak?

Milli Eğitim Bakanlığının 'en yüksek danışma kurulu' olarak tanımlanan, Türk milli eğitim sistemini geliştirmek, niteliğini yükseltmek için eğitim ve öğretimle ilgili konuları inceleyip, tavsiye kararları hazırlayan 'Milli Eğitim Şurası' 1- 3 Aralık'ta toplanacak.

Milli Eğitim Şurası en son ne zaman toplandı?

Milli eğitim şuraları, eğitim politikalarını belirleyen çok önemli toplantılar. Burada alınan kararlar bağlayıcı oluyor. Son şura Aralık 2014'te yapılmıştı.

MEB şurasında alınan kararlar önemli

Milli eğitim şuraları, Türk milli eğitim sistemini geliştirmek, niteliğini yükseltmek için eğitim ve öğretimle ilgili konuları tartışmak ve tavsiye kararları almak üzere toplanıyor. 3 gün boyunca sürecek şurada kararlar, toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla alınacak ve tavsiye niteliği taşıyacak.

Okul öncesine erişim artmalı

MEB Şurası'nda özel ihtisas komisyonlarında görüşülmesi isteğiyle bakanlığa gönderilen "temel eğitimde fırsat eşitliği"ne yönelik önerilerden en dikkat çekenler şöyle:

- 5 yaş okullaşma oranının kısa vadede yüzde 100'e ulaştırılması için gerekli fiziki ve beşeri imkanlar sağlanmalıdır. Ayrıca 3-4 yaş için de eğitime erişim imkanları artırılmalıdır.

- Hayırseverlerden gelecek desteklerin öncelikle okul öncesi eğitim alanına yönlendirilmesi teşvik edilmelidir.

- Okul öncesi eğitimin önemi ve eğitime erişim fırsatlarına ilişkin farkındalık çalışmaları (kamu spotu vb.) yapılmalıdır.

- 37-78 aylık özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin öncelikle kaynaştırma yoluyla eğitime katılımları sağlanmalıdır.

- Kronik rahatsızlığı ve süreğen hastalığı olan öğrenciler için uzaktan canlı dersleri de içerecek harmanlanmış (hibrit) eğitim modelleri geliştirilmelidir.

- Tüm okullarda ücretsiz öğle yemeği ve beslenme desteği sağlanmalıdır.

- Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için ailelerin maddi yükünün azaltılması amacıyla çalışmalar yapılmalıdır.

- Dezavantajlı öğrencilerin eğitime erişimi ve devamını sağlamaya yönelik teknik ve yapısal düzenlemeler iyileştirilmelidir. Çocuk işçiliği, mevsimlik tarım işçiliği, göçmenlik gibi nedenlerle yaşanan devamsızlık ve okul terki sorunlarının çözümüne yönelik okul aile iş birliği ile tedbirler geliştirilmelidir.

- Kırsal alandaki çocuklar başta olmak üzere öğrencilerin kültürel gelişimleri için tiyatro, sergi, müze gezisi gibi faaliyetler kapsamında etkinlikler yapılmalı, gezici tiyatro, sergi vb. programlar düzenlenmelidir.

- Eğitim kurumlarında sağlık personeli (hemşire), teknik eleman ve güvenlik personeli istihdam edilmelidir.

- Ortaokullarda seçmeli ders uygulaması yeniden yapılandırılarak daha işlevsel hâle getirilmelidir.

Mesleki eğitim iyileştirilmeli

- Hazırlık sınıfı bulunan Anadolu teknik programlarındaki derslerin en az yüzde 30'u yabancı dil olarak verilmelidir.

- Anadolu meslek programları için verilen mesleki yabancı dil derslerinin içeriği genişletilerek güçlendirilmelidir.

- İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan becerilere yönelik kısa süreli mesleki ve teknik eğitim programları düzenlenmelidir.

- Meslek liselerinin araç gereç, bina, altyapı eksikliklerini ortaya koyacak tüm ülkeyi kapsayan detaylı bir durum analizi gerçekleştirilmelidir. Tespit edilen donanım eksikliklerini gidermeye dönük kamusal destekler artırılmalıdır.

- Mesleki teknik Anadolu liselerinde sınıf geçme ve sınav sistemi, modüler eğitim sistemine göre tasarlanmalıdır.

- Mesleki eğitim öğrencilerinin ahilik ve fütüvvet geleneğine ilişkin farkındalığını artıracak faaliyetler yapılmalıdır.

- Döner sermaye işletmeleri ihalelere teklif verirken geçici ve kesin teminat sunumundan muaf tutulmalıdır.

- Meslek lisesi öğrencilerine yurt dışı staj için maddi kaynaklar sağlanmalıdır.

Mülakatlar kaldırılsın

Öğretmenlerin mesleki gelişimi konusunda ise gelen öneriler arasında öne çıkan maddeler şöyle:

- Sözleşmeli öğretmenlik alımlarında mülakatlar kaldırılmalıdır.

- Birinci derece öğretmenler için 3600 ek gösterge verilmelidir. Eğitim çalışanları, istedikleri alanda lisansüstü eğitime teşvik edilmelidir.

- Öğretmen mesleki gelişim programları yeniden yapılandırılmalı, kıdem ile ilişkisi kurularak belli kıdem aralıkları için eğitim paketleri oluşturulmalı.

- Öğretmenlik mesleğini ve yöneticiliği daha cazip hâle getirecek şekilde maaş ve özlük hakları (yıpranma payı gibi) yeniden düzenlenmelidir.

- Öğretmenler için ödüllendirme sistemi yeniden düzenlenmelidir.

- Her okul için yönetici ve öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sunmak amacıyla yıllık belirli bir bütçe ayrılmalıdır.

- Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) kaldırılmalıdır. Öğretmenlerin niteliğini artıracak şekilde gelişim temelli bir yaklaşımla yeniden değerlendirilmelidir.

- Müfettişlerin belirli aralıklarla rehberlik ve denetim uygulamalarını yapmaları sağlanmalıdır.