Geri Dön

meb.gov.tr bursluluk sınavı sonuçları 2021 sorgulama ekranı! Bursluluk sınav sonuçları 2021 saat kaçta açıklanacak, ne zaman?

Bursluluk sınavı sonuçları için yapılan araştırma yoğunlaştı. Koronavirüs nedeniyle ertelenen 2021 bursluluk sınavı 5 Eylül’de yapıldı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıfların katıldığı bursluluk sınavının sona ermesinin ardından gözler İOKBS sonuçlarına çevrildi. Peki, Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte meb.gov.tr bursluluk sınavı sonuçları 2021 hakkında merak edilenler…

meb.gov.tr bursluluk sınavı sonuçları 2021 sorgulama ekranı! Bursluluk sınav sonuçları 2021 saat kaçta açıklanacak, ne zaman?

Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı üzerinden öğrenilebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Eylül’de 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak yapılan bursluluk sınavı sonuçları heyecanla bekleniyor. Peki, Bursluluk sınav sonuçları 2021 saat kaçta açıklanacak, ne zaman? Bursluluk sınav sonuçları 2021 (meb.gov.tr) sorgulama ekranı…

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Bursluluk sınavı sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Ancak sınav sonucunun açıklanacağı tarih henüz net değil.

MEB.gov.tr'de öğrenci T.C kimlik numarası ile sorgulamaya açılacak. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

2021 BURSU NE ZAMAN ÖDENECEK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7 nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.