Geri Dön

Eğitimin röntgeni!

Eğitim Reformu Girişimi’nin raporu Türkiye’de eğitimin durumunu gözler önüne serdi. Rapora göre Türkiye’de ilkokul seviyesinde okullaşma düştü. Olumsuzluklara rağmen Fen’de dünyayı yakaladık. Kız çocuklarının eğitime katılımı arttı

Eğitimin röntgeni!

Türkiye’nin eğitim durumun 10 yıldır raporlayan Eğitim Reformu Girişi (ERG), Eğitim İzleme Raporu 2016-2017’yi yayınladı. Rapora göre Millî Eğitim Bakanlığı’nın geçen yıl 76,4 milyar TL olan bütçesi 2017’de 85 liraya çıktı. Ancak merkezi yönetim bütçesi içindeki payı ise 0,20 puan azaldı. 2016 yılında kamu kaynaklarıyla yapılan öğrenci başına eğitim harcaması okul öncesinde 1.068 TL, ilköğretimde 3.787 TL, genel ortaöğretimde 6.008 TL, mesleki ve teknik ortaöğretimde 7.264 TL oldu. Rapora göre Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin yüzde 50,5’i, ortaokul öğrencilerinin yüzde 40,8’i, ortaöğretim öğrencilerinin yüzde 10,2’si ikili öğretim yapan okullara devam ediyor. Üst politika belgelerinde ikili öğretimin 2019’a kadar sonlandırılması hedefine yer verilmesine karşın, bu hedefin gerçekleşmesini sağlayacak yeterlikte bir bütçe ayrılmış görünmüyor.

Özel okula hücum

Eğitim sisteminde özel okulların payı son yıllarda artıyor. Özel okullarda eğitim gören çocukların oranı 2016-17 eğitim-öğretim yılında % 7,6 oldu. Bu oran 2012-13’te yüzde 3,3’tü. Ortaöğretimde özel okullarda okuyan öğrenci sayısı 2014-15’te 240 bin 171 iken temel liselerin açılmasıyla yüzde 100’den fazla artarak 500 bin 411 oldu. Türkiye genelinde 1.017 temel lise ve bu kurumlarda öğrenim gören 203 bin 760 öğrenci bulunuyor. Temel liseler tüm ortaöğretim kurumlarının yüzde 10’unu oluşturuyor.

Okul öncesi Kuran kursu

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı 4-6 yaş kurslar ile belediyelerce ve derneklerce açılan kreşleri kapsayan toplum temelli kurumların sayısı 2015-16’da 692 iken 2016-17’de 2 katına çıkarak 1.448’e yükseldi. 2015-16’da bu kurumlarda 21 bin 20 öğrenci okurken bu yıl sayı 46 bin 736’ya yükseldi. Toplum temelli kurumlara devam eden çocukların tüm okul öncesi öğrenim gören çocuklara oranı da yüzde 1,7’den 2016-17’de yüzde 3,6’ya çıktı.

Okullulaşma oranı

Okul öncesinde özel kurumlarda öğrenim gören çocukların oranı yüzde 15,9’dan yüzde 15,5’e düştü. İlkokulda geçen yıl yüzde 94,4 olan net okullulaşma oranı 2016-17’de yüzde 91,2’ye düştü. İlkokulda net okullulaşmanın en yüksek olduğu iller Van (%94,7), Şanlıurfa (%94,7) ve Şırnak (%94,3) oldu. En büyük düşüş yüzde 73’den yüzde 59’a Gümüşhane, yüzde 90,7’den yüzde 77,6’ya Bayburt ve yüzde 92,9’dan yüzde 86,2’ye olmak üzere Giresun’da yaşandı. Ortaokulda okullaşma yaklaşık 1 puan artarak yüzde 95,7 oldu.

538 öğrenciye 1 danışman!

Türkiye’de öğretmen sayısı 900 bin 511’e ulaştı. MEB yetkilileri tarafından Ocak 2017’de yapılan açıklamalara göre yaklaşık 70 bin öğretmen ihtiyacı bulunuyor. Türkiye genelinde öğretmen başına düşen öğrenci sayıları ilkokulda 17, ortaokulda 16, genel ortaöğretimde 13 ve mesleki ve teknik ortaöğretimde 12 oldu. Rapora giren TBMM Araştırma Komisyonu’nun verilerine göre, Türkiye’de 538 öğrenciye 1 psikolojik danışman ve rehber düşüyor.

Yarısı sokakta

Türkiye’de eğitim çağında (5-17 yaş arası) 833 bin 039 geçici koruma altında Suriyeli çocuk bulunuyor. Bu çocukların 293 bin 840’ı (%35) geçici eğitim merkezlerinde, 190 bin 715’i (%23) resmi okullarda öğrenim görüyor. 348 bin 484 (%42) çocuk ise eğitim dışında kaldı.

Kızlar artık okula yollanıyor

Son yıllarda kız çocukların ortaöğretimde okullulaşma oranlarında artış görülüyor. Bu oran, okullulaşmanın en düşük olduğu bölgelerden Güneydoğu Anadolu’da 2015-16’da yüzde 64,2 iken 2016-17’de yüzde 65,8’e; Ortadoğu Anadolu’da yüzde 64,4’ten, yüzde 66,8’e çıktı.

Fen’de dünyayı yakaladık!

TIMSS (Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması) 2015 sonuçlarına göre, Türkiye’deki 4. sınıf öğrencilerinin ortalama Fen başarısı 2011 yılına göre 20 puan artarak 483 oldu. 8. sınıfların Fen başarısı da 10 puan yükselerek 493 oldu. 8. sınıf düzeyinde Fen’de TIMSS katılan ülkelerin ortalaması yakalandı. Fen’de ileri düzey ve üst düzey performans gösteren öğrencilerin oranı 4. sınıflarda yüzde 24, 8. sınıflarda ise yüzde 28’e ulaştı. Ortalama Matematik başarısı 2011’e göre 14 puan artarak 483 oldu. 8. sınıfların Matematik başarısı da 6 puan artarak 458 oldu. Ancak Türkiye’nin PISA puanları 2012’ye dek istikrarlı bir biçimde artarken 2015’te her üç alanda da geriledi; Matematik’te 420’ya, Fen’de 425’e, Okuma’da 428’e düştü. PISA 2015 sonuçlarında Batı Marmara ile Ortadoğu Anadolu’daki öğrencilerin arasında büyük puan farklı bulunuyor.

Spor salonu sayısı azaldı

Türkiye genelinde ve tüm kademelerde kütüphanesi olan okul oranı 2015’te yüzde 39,1 iken 2016’da yüzde 47’ye yükseldi. Spor salonu olan okul oranı 2015’te yüzde 12,1 iken 2016’da yüzde 7,5’e; çok amaçlı salon veya konferans salonu olan okul oranı yüzde 40,1’den yüzde 38,4’e geriledi.