Geri Dön

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınavı puanı nasıl hesaplanır? İşte İOKBS sınav sonuç tarihi!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik düzenlenen olan bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları ile puan hesaplamalarının nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki, Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınavı puanı nasıl hesaplanır? İşte İOKBS sınav sonuç tarihi!

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınavı puanı nasıl hesaplanır?  İşte İOKBS sınav sonuç tarihi!

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılıyor. İOKBS sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve puan hesaplamalarının nasıl yapılacağı araştırılan konuların başında geliyor. Bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı başvuru kılavuzunda yer alan sınav takviminde belli oldu. Peki, Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınavı puanı nasıl hesaplanır?  İşte İOKBS sınav sonuç tarihi!

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS Sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak Bursluluk sınavı puanı nasıl hesaplanır  İşte İOKBS sınav sonuç tarihi

BURSLULUK SINAVI PUANI NASIL HESAPLANIR?

Kılavuzda yer alan bilgilere göre bursluluk sınavı puanı şu şekilde hesaplanır:

- Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

- Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

- İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

- Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

- Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

- Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

- Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

- Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

- Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

- Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

- Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

- Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak Bursluluk sınavı puanı nasıl hesaplanır  İşte İOKBS sınav sonuç tarihi

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak Bursluluk sınavı puanı nasıl hesaplanır  İşte İOKBS sınav sonuç tarihi

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak Bursluluk sınavı puanı nasıl hesaplanır  İşte İOKBS sınav sonuç tarihi

BURSLULUK BAŞLANGICI NE ZAMAN?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7 nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.