Geri Dön
EğitimAUZEF bütünleme tarihleri 2020 belli mi? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav takvimi…

AUZEF bütünleme tarihleri 2020 belli mi? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav takvimi…

AUZEF final sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. İstanbul Üniversite Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi final sonuçları belli oldu. AUZEF final sonuçlarının belli olmasının ardından öğrenciler bütünleme tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, AUZEF bütünleme tarihleri 2020 belli mi? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav takvimi…

AUZEF bütünleme tarihleri 2020 belli mi? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav takvimi…

AUZEF bütünleme sınavları ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF telefi sınavı tarihi belli oldu mu? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi bitirme sınavları 11-12 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleşti, 17 ocakta da final sınav sonuçları belli oldu. Final sonuçlarının belli olmasının ardından, öğrenciler “AUZEF bütünleme sınavları ne zaman?”, “AUZEF telafi sınavları tarihleri belli oldu mu?” sorularına cevap aranmaya başlandı. İşte, AUZEF telafi sınavı tarihleri…

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN? (AUZEF TELAFİ SINAVI TARİHLERİ)

AUZEF güz dönemi bütünleme / telafi sınavları 15-16 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak.

AUZEF bütünleme tarihleri 2020 belli mi İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav takvimi…
AUZEF DERS GEÇME NOTU NASIL HESAPLANIR?

Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO), bir öğrencinin belirli bir yarıyıl içinde aldığı derslerin ağırlıklı ortalamasıdır. ANO hesabı, her öğrenci ve her yarıyıl için ayrı ayrı yapılır. ANO hesaplamasında bir öğrencinin belirli bir yarıyılda aldığı derslerin her birinden elde ettiği bağıl notlar(harf notlarının dörtlük sistemdeki karşılıkları) bu derslerin kredi saatleri ile çarpılır ve elde edilen sonuçlar toplanır. Toplam sonuç söz konusu derslerin kredi saatleri toplamına bölünerek ANO bulunur(Tablo 1). Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır. ANO hesaplaması, her yarıyıl için ayrı ayrı yapıldığı için ANO belirli bir yarıyıla özgü ortalama değeridir. Öğrencinin tamamladığı her bir yarıyılın ayrı ayrı ANO’ ları vardır: 1. yarıyılın ANO’su, 5. yarıyılın ANO’su vb. Başarı notları G(Geçti) ile takdir edilen Güzel Sanatlar dersi, ANO hesaplamasına katılmaz. Bir öğrencinin belirli bir yarıyıl için ANO’sunun hesaplanabilmesi için:

1- O yarıyılda aldığı derslerin neler olduğunun,

2-Bu derslerin kredi saatlerinin,

3- Öğrencinin bu derslerde aldığı dört üzerinden bağıl notların bilinmesi gereklidir.

AUZEF SINAV İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına itiraz, sınavın bitiş tarihinden itibaren üç gün içinde yapılır. Bu süre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yeniden belirlenebilir.

İtirazlar, kimlik bilgileri açık olmak koşulu ile yazılı dilekçe veya dijital ortamda yapılır. Belirlenen süre dışında yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır ve sonuçlar ilgili öğrenciye yazı ile veya elektronik ortamda bildirilir.

Sınav sonuçlarına itiraz maddi hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez.