Geri Dön

5. 6. 7. 8 sınıf bursluluk sınavı B kitapçığı cevap anahtarı yayınlandı mı? İOKBS bursluluk sınavı soru ve cevapları nasıl görüntülenir?

Bursluluk sınavı 4 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın sona ermesinin ardından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarını beklemeye başlamıştı. “Bursluluk sınavı kitapçığı ne zaman verilecek?” sorusu yanıt buldu. Bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı MEB tarafından açıklandı. Peki, 5. 6. 7. 8 sınıf bursluluk sınavı B kitapçığı cevap anahtarı yayınlandı mı?

5. 6. 7. 8 sınıf bursluluk sınavı B kitapçığı cevap anahtarı yayınlandı mı? İOKBS bursluluk sınavı soru ve cevapları nasıl görüntülenir?

MEB tarafından düzenlenen İOKBS İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 4 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın geride kalmasıyla öğrenciler "Bursluluk sınavı soru ve cevapları yayımlandı mı?" sorusu yanıt arıyorken İOKBS soru ve cevap anahtarı yayınlandı. Peki, 5. 6. 7. 8 sınıf bursluluk sınavı B kitapçığı cevap anahtarı yayınlandı mı? İOKBS bursluluk sınavı soru ve cevapları nasıl görüntülenir?

5. 6. 7. 8 SINIF BURSLULUK SINAVI B KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 4 Eylül 2022 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da düzenlendi. 120 dakika süren  sınav 12:00'da sona erdi.

İOKBS bursluluk sınavı soru ve cevap anahtarı "odsgm.meb.gov.tr" sitesi üzerinden açıklandı.

İOKBS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

İOKBS SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.