Gazete Vatan Logo

Biden'dan BM Genel Kurulu'nda konuştu: Barışın önündeki tek engel Rusya

78. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan ABD Başkanı Biden, "Çin’i izole etmiyoruz. Çin ile rekabet çatışmaya dönüşmemeli." dedi.

Biden'dan BM Genel Kurulu'nda konuştu: Barışın önündeki tek engel Rusya

ABD Başkanı Biden, 78. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ediyor. Biden'ın açıklamaları şöyle: Öyle ki çocuklarımız açlığa mahkum kalmasın herkes yüksek kaliteli sağlık hizmetine ulaşsın, işçilerimiz iyi şartlar altında çalışsın, çevre güven içerisinde olsun, girişimciler fırsatları her yerde yaşayabilsin, çatışmalar barışla çözülsün.

ABD DAHA EŞİT BİR DÜNYA İSTİYOR

ABD daha güvenli, daha zengin, daha eşit bir dünya istiyor. Tüm insanlar için, biliyoruz ki geleceğimiz sizinle iç içe durumda. Geleceklerimiz sizin geleceğinizle iç içe, böylece ulusumuz bugünün zorlukları ile tek başına karşı karşıya değil, nesiller, bizden önceki nesiller BM’yi ortaya koydu. Uluslararası finans ilişkileri bir çok gölge oluşturdu kendi zamanlarındaki zorlukla başa çıktı.

1 MİLYAR İNSAN AŞIRI YOKSULLUK İÇİNDE

Birlikte çalışarak dünya büyük ilerlemelerde bulundu, insanların hayatlarını geliştirdi. Küresel çatışmalara engel olmaya çalıştı, 1 milyar insan şu an aşırı yoksulluk içerisinde. Zorlukların karşısında birlikte ilerleyebiliriz. Böylece kimse geride kalmaz, hiçbir kimse geride kalmaz. Birlikte oluşturduğumuz kurumlar ikinci dünya savaşı sonrası oluşturduğumuz kurumlar bizim ilerlememizin temel taşı oldu. ABD bunu devam ettirmek istiyor.

Haberin Devamı

ZORLUKLAR KARŞISINDA KURUMLARIMIZ GÜNCELLENMELİ

Yeni zorluklara hazırız, onlarca yıldır karşı karşıya olduğumuz zorluklar karşısında kurumlarımız güncellenmeli. Daha bağlantılı ve karmaşık ilişkiler kurmalıyız. Böylece dünyanın her tarafındaki insanlara yardımcı olabiliriz.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BARIŞI KORUMAYA DEVAM ETMELİ

BM barışı korumaya devam etmeli, böylece acıyı engellemeli, uluslar zorlu konularda yeni çözümler bulmalı. Karayipler’deki Haitili insanlar için diyalog oluşturuldu. Kenya’nın devlet başkanı ülkesini BM ile birlikte çözüm bulmakta liderlik etti. Haitili insanlar daha fazla bekleyemez. ABD küresel kurumları daha sorumlu ve daha hızlı bir şekilde cevap verecek hale getirmeye çalışıyor.

DÜNYA BANKASI'NI BORÇ VERME KONUSUNDA İLERLETEBİLİRİZ

Haberin Devamı

Dünya Bankası’nı ölçeklenme konusunda önemli adımlar attık. Daha düşük gelire sahip ülkelerin sürdürülebilir gelişme hedeflerine ulaşabilmesi için yardımcı olduk. G20’de dünyanın büyük ülkelerinden daha fazla finans istedik. Dünya Bankası’nı borç verme konusunda ilerletebiliriz. Uluslararası fon sağlanma konusunda ülkelerin daha yüksek sesi olmasını sağlayacağız.

FIRSATLARI SİLAH OLARAK KULLANMAYACAĞIZ

Elimize geçen fırsatları silah olarak kullanmayacağız. Dünya liderleri ile ABD politikalar üretecek ve yapay zeka teknolojileri daha güvenli olacak ve gelişime katkı sağlayacak. Bu teknolojiyi biz kontrol edeceğiz, bu teknoloji bizi kontrol etmeyecek.

YAPAY ZEKAYI KONTROL ALTINA ALACAĞIZ

Yapay zeka teknolojisini kontrol altına alacağız ve iyilik için kullanacağız. Dünyanın her yerinde ABD güçlü ittifak oluşturuyor. Hepimizi zor duruma sokan zorluklar karşısında Los Angeles’ta imzalanan bir sözleşme var. Göçmenlikle ilgili, bölgelerdeki zorluklara karşı imzalandı. Göçmenlerin hakkını koruyacağız.

Haberin Devamı

KÜRESEL BİR KOALİSYON OLUŞTURDUK

ABD onlarca ülkeyi kıtalar arasında bir araya getirdi. Aramıza yeni müttefikler katabileceğiz. Küresel bir koalisyon oluşturduk. Bu gerçek bir sorun, bunun yanı sıra terör tehlikelerine karşı hep birlikte ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Elimizdeki imkanları geliştiriyoruz, tüm insanları korumaya çalışıyoruz. Demokratik kurumları güçlendirmek için yolsuzluğu ortadan kaldırmak için birlikte çalışıyoruz.

ÇEVRE İÇİN YÜKSEK STANDARTLI PROJELER

Afrika birliği ile çalışıyoruz, onları destekliyoruz, geri çekilmeyeceğiz. Bizi güçlü yapan değerlerden vazgeçmeyeceğiz. Küresel yatırımlar için orta gelirli ülkeler çok büyük bir fırsat sunuyor bize. Hep birlikte 600 milyar dolarlık bir finansmanı 2027’ye kadar harekete geçirmiş bulunduk. ABD sadece bugünden 30 milyar doları harekete geçirdi. Yüksek standartlı çevre için yüksek standartlı projeler hayata geçiriyoruz. Sürdürülebilir borçlanma üzerinde hareket ettik. Ortak yatırımlarımızın etkisini en üst seviyede etkili bir şekilde hayata geçirmeye çalışıyoruz. Afrika’da ve Angola’da bölgesel iletişimi ileriye götürdük. Aynı zamanda G20’ye Hindistan’ı Avrupa’ya bağlayacak bir proje ortaya koyduk. S. Arabistan ve BAE üzerinden geçen bir demiryolu ile.
Bu ortaklıkların hiçbiri bir ülkeyi izole etmek üzerine değil. Hepsi bizim ortak çıkarımız üzerine.

Haberin Devamı

ÇİN İLE REKABET ÇATIŞMAYA DÖNÜŞMEMELİ

Sorumlu bir şekilde rekabete girmek istiyoruz böylece rekabetçi atışmaya sıçramasın. Tehlikeyi azaltıyoruz Çin ile birlikte. Çin’i izole etmiyoruz. Çin ile rekabet çatışmaya dönüşmemeli.

FOSİL YAKITLARDAN UZAKLAŞMALIYIZ

Dünyanın her yerinde sıcak hava dalgalarını gördük. Orman yangınları Kuzey Amerika’yı yaktı geçti, Afrika’da kuraklık gördük. Libya’da çok trajik sel gerçekleşti. Bu gördüğümüz şeyler çok önemli bir resim çiziyor bize. Fosil yakıtlardan uzaklaşmalıyız. Bu iklim krizinin sebeplerinden biri. Günlerden birinde benim hükümetim, ABD bu krizi çözecek. Temiz enerjiye doğru ilerleyeceğiz. Kongre ile birlikte iklim finansmanını 4 katına çıkarmaya çalışıyoruz.

TRİLYONLARCA DOLARLIK FON OLUŞTURMAMIZ GEREKİYOR

ABD kendi üstüne düşeni yapmaya söz veriyor. Benim üçüncü yılımda da ABD yüzlerce milyar dolarlık bir yatırımda bulundu. Gıda güvenliğini sağlamak, eğitime dünyaca erişim sağlamak, sağlık sistemlerine erişimi sağlamak ve küresel salgınlarla savaşmak üzerine. Ancak ileriye doğru gidişimizi artırmak, hedefleri ulaştırmak için daha fazla şey yapmak, daha fazla ortaklıklar kurmamız gerekiyor. Ortak sonuçlara katlanmak trilyonlarca dolarlık fon oluşturmamız gerekiyor.

ABD KİTLE İMHA SİLAHLARINI ORTADAN KALDIRMADA KARARLI

Dostlar, iş birliği ortaklık bunlar ilerlemenin anahtarı. Her şey üzerinde aynı fikir de olmak zorunda değiliz. Uluslararası güvenliğin kilidi burası. Rusya şu an yaptırımları deliyor ve Avrupa anlaşmasından çekildiğini duyurdu. Bu çok sorumsuz, dünyayı daha az güvenli hale getiriyor. ABD iyi niyetle kitlesel imha silahlarını ortadan kaldırmada kararlı.