Gazete Vatan Logo

Yemek yardımında gözden kaçan detay! Maaşa ve prime doğrudan etki ediyor

Çalışan herkesi ilgilendiriyor. Şirketlerin gelir vergisinden istisna tutulacağı günlük yemek bedeli belli olmuştu. 2024 yılı günlük yemek bedeline yüzde 54.54 zam yapılmıştı. Konuyla ilgili merak edilen soruların başında 'yemek yardımı için sınır var mı?' geliyor. İşte yemek yardımıyla ilgili kritik detay...

Yemek yardımında gözden kaçan detay! Maaşa ve prime doğrudan etki ediyor

Asgari ücretin 17 bin 2 lira olarak açıklanmasının ardından gözler 2024 yılında geçerli olacak yemek bedeli tutarlarındaydı, yemek ücretlerine yüzde 54.54 oranında artış yapılmıştı. 

Geçtiğimiz sene 121 TL olarak belirlenen günlük yemek ücreti, 30 Aralık 2023 tarihli 32415 sayılı 2. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 324 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca 2024 için 170 TL (KDV hariç) olarak belirlendi. KDV dahil günlük yemek ücreti 187 lira olarak belirlendi.

Gelir Vergisi Kanunu’na göre işverenler, çalışanlarına günlük yemek bedeli tutarında yemek desteğinde bulunduklarında, devlet yapılan ödemeyi Gelir Vergisi, Damga Vergisi, SGK İşveren Hissesi, SGK İşçi Priminden istisna tutuyor. Gelir vergisinden istisna tutulan günlük yemek ücreti her sene yeniden belirleniyor.

Çalışanlara yapılan yemek yardımları hakkında birçok detay merak ediliyor. Konuyla ilgili Milliyet yazarı Cem Kılıç 'Yemek yardımı için sınır var mı?' başlıklı yazıda detayları açıkladı. İşte o yazı:

Çalışanlara yapılan yemek yardımları hakkında yazdığım yazıların ardından sorular gelmeye devam ediyor. Konunun mevzuat boyutu, özellikle de muvazaalı uygulamalar en çok merak edilen konular arasında. Bu sebeple bugünkü yazımı bu konuya ayırdım.

Haberin Devamı

Oldukça riskli bir alan

Bu konuda ilk olarak belirtilmesi gereken husus bu uygulamaların sosyal güvenlik mevzuatı bakımından oldukça riskli bir alanı işaret ettiği. Hangi uygulamaların muvazaalı uygulama tanımı içerisine girebileceğini doğru bir şekilde tespit edebilmek için 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ilgili maddelerinin, bunların gerekçelerinin, Kanun görüşmeleri esnasında Meclis’te yapılan tartışmaların ve bu Kanuna dayanarak çıkarılan ikincil mevzuatın iyi bir şekilde tahlil edilmesi gerekmektedir.

5510 Sayılı Kanunun 80. maddesine göre:

- Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları... Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları... prime esas kazanca tabi tutulmaz.

- Yukarıda belirtilen istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemeler prime esas kazanca tabi tutulur. Diğer kanunlardaki prime tabi tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnalar bu Kanunun uygulanmasında dikkate alınmaz.

Haberin Devamı

İlgili SGK genelgesine göre ise:

- Yemek bedelinin asgari ücrete ilave olarak verilmesi gerekmektedir.

- Yemek bedeli adı altında sigortalılara (bir diğer deyişle çalışanlara nakit olarak verilen), veya sigortalılar için üçüncü kişilere (bir diğer deyişle catering hizmeti veren kuruluşlar, yemek kartı hizmeti veren kuruluşlar, bankalar, ödeme hizmeti sunan kuruluşlar, anlaşmalı lokantalar vb.) yapılan her türlü ödemelere ilişkin muvazaalı durumların tespit edilmesi halinde kurumun prim kaybı işverenlerden gecikme zammı ve cezası ile tahsil edilecektir.

- İşverenlerce işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla, sigortalılara yemek bedeli adı altında nakden yapılan ödemelerin günlük asgari ücretin yüzde 23,65’inin fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarı prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

Haberin Devamı

- İşverenlerce sigortalılar için işyeri veya müştemilatı dışında kalan yerlerde üçüncü kişilere yemek bedeli adı altında fatura karşılığı nakden ödeme yapılması halinde günlük brüt asgari ücretin yüzde 23,65’inin fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

Amaç beslenme olmalı

Yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığım hukuki çerçeveden de anlaşılabileceği üzere Kanun Koyucunun 5510 sayılı Kanun çerçevesinde koruduğu hak beslenme amacıyla restoran, lokanta, market ya da büfe gibi yerlerde yemek ve tüketime hazır gıda temini için kullanılabilen yemek yardımlarına ilişkindir.