Gazete Vatan Logo

Tazminat kararı! Milyonlarca çalışanı kapsıyor, kritik süre 20 gün

Milyonlarca çalışan ve iş vereni ilgilendiren karar! Yargıtay maaşı bir kere bile olsa 20 gün geciken işçinin, haklı nedenle iş sözleşmesini feshedip kıdem tazminatı alabileceğine karar verdi. Hukukçular, “Artık işçiler genel hükümler çerçevesinde bir sene çalışıp kıdem tazminatı almaya hak kazandıktan sonra maaşları gecikirse tazminatını alıp işten ayrılabilirler” dedi.

Tazminat kararı! Milyonlarca çalışanı kapsıyor, kritik süre 20 gün

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, maaşı 20 gün geciken işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshedip kıdem tazminatını alarak işten ayrılmasını haklı buldu. Bir firmada proje yöneticisi olarak çalışan bir kişi, her ayın başında maaşını düzenli olarak alıyordu.

İddiaya göre maaşı 20 gün geciken işçi, iş sözleşmesini haklı nedenle feshederek işten ayrıldı. Maaşının gecikmesi nedeniyle sözleşmeyi feshinde haklı olduğunu belirten işçi kıdem tazminatı, yıllık izin ve fazla çalışma ücreti alacaklarının tahsili için İş Mahkemesi’ne dava açtı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; davayı kısmen kabul eden İş Mahkemesi, maaşı geç ödenen işçinin sözleşmeyi feshinde haklı olduğunu ve kıdem tazminatı almaya hak kazandığına karar verdi.

‘İŞLERİM KÖTÜ GİTTİ MAAŞ GECİKTİ’ YOK

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan İstanbul Barosu Avukatı Dilek Yüksel, şu bilgileri verdi:

“Söz konusu davada işçinin ücreti sadece bir kez zamanında ödenmemiştir. Yargıtay, emsal olacak bu kararda bir kereliğine dahi olsa işçinin ücretinin geç ödenmesi durumunda, işçinin iş sözleşmesini haklı fesih yoluyla sona erdirebileceğine karar vermiştir. İşçinin ücretinin kanun veya sözleşme hükümlerine göre ödenmemesi işçiye ‘haklı fesih’ imkanı verir. Ücretin hiç ya da bir kısmının ödenmemiş olması bu konuda önemsizdir.

Haberin Devamı

Yine Yargıtay’a göre işçinin ücretinin işverenin içine düştüğü ödeme güçlüğü nedeniyle ödenmemiş olmasının da sonuca etkisi yok. Yani işveren, ‘işlerim kötüye gitti. Bu ay geç yatırayım’ diyemez. Bu durumda işçi haklı fesih ile sözleşmesini sonlandırıp kıdem tazminatı almaya hak kazanabilir.”