Geri Dön

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu başlıyor! 14 Bin TL maaş ile personel alınacak!

2021 personel alımı müjdesi! Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu. Şartlar belli oldu. Personel alımı başvurusu için süreç resmen başlıyor. 14 Bin TL maaş ile personel alınacak. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları 8 Mart'ta alınacak. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ne? İşte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu başlıyor! 14 Bin TL maaş ile personel alınacak!

Kamu personeli olmak isteyenlere müjde! Şartlar belli oldu. Ve başlıyor. Bakanlık 14 Bin TL maaş ile personel alacak. Personel alımı başvuruları 8 Mart'ta başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı 10 farklı kategoride personel alımı yapacak. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ne? İşte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8’inci maddesİ” uyarınca, Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 10 adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacağını duyurdu.

TARIM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İlanda belirtilen belgeler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, başvuru formu ekinde belgelerle birlikte başvuruların; 08.03.2021 - 14.03.2021 tarihlerinde https://www.turkiye.gov.tr/tarim-orman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabilecekler. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun

olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

İSTENİLEN BELGELER

a) Fotoğraflı iş tecrübesini gösterir detaylı özgeçmiş, (Adayın kısa özgeçmişi tek bir sayfa olacak şekilde hazırlanarak, e-devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında ‘Diğer Bilgiler’ bölümüne yüklenecektir.)

a) Adli Sicil Kaydını gösterir belge(e-Devlet Adli Sicil Kaydı Sorgulama sayfasından barkotlu belge, edevlet üzerinden yapılan başvuru esnasında ‘Diğer Bilgiler’ bölümüne yüklenecektir.),

b) SGK Hizmet Dökümü(e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu belge, e-devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında ‘Diğer Bilgiler’ bölümüne yüklenecektir.),

c) GENEL ŞARTLAR başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir, e-devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında ‘Diğer Bilgiler’ bölümüne yüklenecektir. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)

d) GENEL ŞARTLAR başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge (en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, katılım/sınav sertifikası vb.), (Tek bir sayfa olacak şekilde hazırlanarak, e-devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında ‘Diğer Bilgiler’ bölümüne yüklenecektir.)

e) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile mesleki tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler. (Sertifikalar ve belirtilen belgelerin detaylı listesi tek bir doküman halinde hazırlanarak, e-devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında ‘Diğer Bilgiler’ bölümüne yüklenecektir.)

İŞTE ALIM YAPILACAK KADROLAR!

Kıdemli Sistem Uzmanı (1 Kişi - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

1. En az 2 (iki) etki alanı sunucusu olan ve/veya istihdam edileceği bilgi işlem merkezine benzer yapıda sistem yöneticisi veya sistem mühendisi olarak en az 10 (on) yıl çalışmış olmak,

2. Microsoft Server, Microsoft Exchange Server, Microsoft Sharepoint Server, Active Directory, DNS, DHCP, NPS, WSUS, File Server, Certification Autorithy Microsoft System Çenter ürünleri konularına hakim olmak, kurulum, konfîgürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

3. Windows Server ve Client makinalarının lisanslanması konusunda bilgi sahibi olmak,

4. VB, WMI, Powershell veya Bash Scripting konusunda bilgi sahibi olmak,

5. Disaster Recovery Center sistemleri kurulum ve idamesinde görev almış,

6. Güvenlik Duvarı, IPS, IDS, İçerik Filtreleme ve Yük Dengeleyici teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

7. VMware vCenter ve Hyper-V Cluster konularında deneyim sahibi olmak,

8. Depolama, yedekleme ve replikasyon sistemlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9. Linux İşletim sistemi hakkında bilgi sahibi olmak,

10. Veri Merkezi, Co-Location, Sistem odası kurulması ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

11. VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

12. Microsoft Windows Sunucularında (2012, 2012 R2, 2016) bakım izleme ve yapılandırma konularında bilgi sahibi olmak,

13. Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübeye sahip olmak,

14. Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,

15. Microsoft SCOM 2012 ve SSCM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,

16. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi sahip olmak,

17. Microsoft Service Manager 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında bilgi sahibi olmak,

18. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

Sistem Uzmanı (1 Kişi - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

1. En az 5000 (beş bin) kullanıcılı, Microsoft Active Directory, Exchange 2013/2016/2019 ve SCCM ürünlerinin kullanıldığı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,

2. Yüksek düzeyde tek sistemde en az 100 (yüz) disk (üstü tercih nedenidir) kapasiteli üst segment veri dopalama sistemi üzerinde konfigürasyon, yönetimi konusunda 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve SAN switch konfigürasyonunda, arıza ve performans problemlerinin tespit edebilme konusunda tecrübe sahibi olmak,

3. Microsoft Exchange Server, Microsoft Sharepoint Server, SQL Server, Active Directory, DNS,DHCP, NPS, WSUS, File Server, Certification Authority konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

4. VB, VMI, Powershell Scripting konusunda bilgi sahibi olmak,

5. Depolama ve yedekleme sistemlerinde bilgi sahibi olmak,

6. Tercihen Disaster Recovery Center sistemleri kurulum ve idamesinde görev almış olmak,

7. Tercihen MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert), Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) veya Microsoft Certified IT Professional (MCITP) sertifikasına sahip olmak,

8. Microsoft Hyper-V veya VMware sanallaştırma platformları konusunda bilgi sahibi olmak,

9. Fiziksel ve sanal sunucu cluster HA (High Avalibility) kurulumu, yapılandırması, yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

10. Microsoft SCOM 2012 ve SSCM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında bilgi sahibi olmak,

11. Replication ve Backup konularında (Networker, Veeam veya DPM) bilgi sahibi olmak,

12. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi sahibi olmak,

13. Microsoft Service Manager 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında bilgi sahibi olmak,

14. Tercihen UNIX/Linux sistemlerinde tecrübe sahibi olmak ve bu ortamda sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,

15. Tercihen MCSA: Windows Server 2016 sertifikasına sahip olmak,

16. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

Veritabanı Uzmanı (1 Kişi - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

1. En az 5000 kullanıcılı veritabanı uygulamalarında en az 3 (üç) yıl veritabanı yöneticisi olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

2. SQL Server ürün ailesinden (SQL 2012, SQL 2014, SQL 2016, SQL 2019) en az birinde deneyimli olduğunu belgelemek,

3. MSSQL kurulumu yönetimi ve konfigürasyonu konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. İş sürekliliği, yedekleme, geri kurtarma konularında bilgi ve deneyim sahibi, Disaster Recovery, Differential Backup, High Availability (DR, HA) sistemlerini kurmuş/yönetmiş olmak,

5. Always On, Reporting Server, Performance Tuning, Mirroring, Log Shipping, Linked Server, ETL gibi MSSQL Server teknolojilerine hâkim olmak,

6. Veritabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme(restore) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7. Veritabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8. SQL bilgisine sahip olmak, Stored Procedure, Trigger, Function yazma ve düzenleme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9. Veri tabanı Audit/Monitoring araçlarını kullanmış olmak,

10. Veritabanı güvenlik mekanizmaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11. Failover Cluster, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 hakkında genel düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

12. Tercihen MSSQL, PostgreSQL, ORACLE sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya tersi yönde veri aktarım süreçlerine ve araçlarına hâkim olmak,

13. Powershell veya C# ile script geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,

14. Tercihen PostgreSQL konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

15. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

Ağ ve Güvenlik Uzmanı (3 Kişi - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

1. En az 3 (üç) yıl bilgi işlem birimlerinde çalışmış, omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı ve en az 5000 (beş bin) kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde aktif/sürekli olarak çalışmış olduğunu belgelemek,

2. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ(WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.lx ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

5. Omurga switch (backbone) ve Kenar (Core switch) yönetiminde tecrübe sahibi olmak.

6. Veri Merkezi Network alt yapısı hakkında bilgi sahibi olmak,

7. Network dizayn konusunda tecrübe sahip olmak,

8. Routing, switching ve wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

9. Network izleme ve raporlama konularında tecrübe sahip olmak,

10. Cisco Certified Network Associate (CCNA) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

Yazılım Uzmanı (.Net) (2 Kişi - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

1. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 5(beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,

2. Tercihen en az 1 (bir) yıl ekip lideri olarak çalışmış olmak,

3. Tercihen en az bir büyük ölçekli (5000+ Kullanıcılı) Kurumsal Projede ASP.NET MVC ya da ASP.NET Web Forms konusunda çalışmış olmak,

4. Tasarım desenlerini (design patterns) etkin olarak kullanabilmek, bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET CORE ve üzeri teknolojiler ile uygulama geliştirmiş olmak,

6. JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az ikisinde (Vue, Angular, React, Jquery), CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7. MS SQL ve/veya Oracle ve/veya PostgreSQL veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL konusunda tecrübe ve bilgi sahip olmak,

8. Çok Katmanlı mimari, Windows Servisleri, Mikro servisler, Web API ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9. Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11. TFS, GIT, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, en az bir kaynak kod kontrol yönetim aracı kullanmış olmak,

12. XML, XSLT, XSD konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

13. UML konusunda bilgi ve tecrübe sahip olmak,

14. Tercihen Microsoft'un MCTS, MCSA, MCPD, MCSD sertifikalarından en az birine sahip olmak,

15. Tercihen Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

16. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

Yazılım Uzmanı (Open Source) (1 Kişi - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

1. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,

2. Tercihen az 1 (bir) yıl ekip lideri olarak çalışmış olmak,

3. Tercihen en az bir büyük ölçekli (5000+ Kullanıcılı) Kurumsal Projede çalışmış olmak,

4. Tasarım desenlerini (design patterns) etkin olarak kullanabilmek, bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. PHP, Pyhton, .Net Core yazılım dillerinden biri ile uygulama geliştirmiş olmak,

6. JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az ikisinde (Vue, Angular, React, Jquery), CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7. MS SQL ve/veya Oracle ve/veya PostgreSQL, veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL konusunda tecrübe ve bilgi sahip olmak,

8. Çok Katmanlı mimari, Windows Servisleri, Mikro servisler, Web API ve Web Servisleri(SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9. Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü(SDLC) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11. TFS, GIT, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, en az bir kaynak kod kontrol yönetim aracı kullanmış olmak,

12. XML, XSLT, XSD konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

13. Tercihen Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

14. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

Mobil Yazılım Uzmanı (1 Kişi - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

1. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 3(üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,

2. Web ve mobil uygulamalarında son kullanıcı odaklı tasarım konusunda en az 2(iki) yıl tecrübe sahibi olmak,

3. Ayrıntılı site haritası, wireframe tasarımları, akış diyagramları, kullanıcı senaryoları oluşturma ve bunları dokümante etme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe XD, Sketch ve Figma tasarım araçlarından en az birini kullanabiliyor olmak,

5. HTML5, JavaScript ve CSS3 gibi teknolojilerde bilgi sahibi olmak.