Geri Dön

Şirket arabası ile kaza yapan çalışan işten kovulabilir mi?

Şirketler çalışanlarına çeşitli sebeplerle araç tahsis edebiliyor. Şirket aracına sahip olan ya da onu geçici olarak iş amacıyla kullanan çalışanlar, bu araçlarla yapılan kazaların ne gibi sonuçlar doğurabileceğini merak ediyor. İşte o sorunun yanıtı!

Şirket arabası ile kaza yapan çalışan işten kovulabilir mi?

Şirketler çalışanlarına çeşitli sebeplerle araç tahsis edebiliyor. Şirket aracına sahip olan ya da onu geçici olarak iş amacıyla kullanan çalışanlar, bu araçlarla yapılan kazaların ne gibi sonuçlar doğurabileceğini merak ediyor. İşte o sorunun yanıtı!

ŞİRKET ARABASI İLE YAPILAN KAZANIN SONUÇLARI NELERDİR?

Şirket aracı kullanan çalışanlar bu araçlarla trafik kazası yapmaları durumunda ne gibi yaptırımlarla karşılaşabileceklerini merak ediyor. Şirket arabası ile yapılan kaza, işten kovulma sebebi olabilir mi?

İş Kanunu'na göre; "İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, iş yerinin malıolan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması işveren açısından haklı fesih sebebidir."

Yani işverenin çalışanın iş sözleşmesini feshetmesi için bu zararın işçinin kusuru ile ortaya çıkmış olması ve zararın 30 günlük brüt ücreti aşıyor olması gerekmektedir. Ayrıca olayın üzerinden 6 günlük hak düşürücü süre geçmeden fesih yapılmalıdır.

İş verenin araç ile ilgili gerekli tedbirleri aldığı durumlarda Yargıtay'ın kararına göre; çalışanın kazada kusuru yoksa işveren için haklı fesih imkanı bulunmaz. Yarıtay'a göre; "İşçinin kusuru belli bir yüzde ya da belli bir oran olarak saptanmışsa; zararın miktarının bu kusur nispetinde azaltıldıktan sonra otuz günlük ücreti aşıp aşmadığına bakılmalıdır." Yani işçinin kusuru sabit ise işveren çalışanın işine son verebilir. İşçinin kusuru kısmi ise yukarıda belirtilen hesap yapılarak zararın 30 günlük brüt ücreti aşıp aşmadığına bakılarak karar verilir.