Geri Dön
Personel AlımıPamukkale Üniversitesi 81 sözleşmeli personel alacak!

Pamukkale Üniversitesi 81 sözleşmeli personel alacak!

Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı! Yayımlanan ilana göre, Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğüne bağlı PAÜ Hastanelerinde istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacak. Peki, Pamukkale Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru şartları!

Pamukkale Üniversitesi 81 sözleşmeli personel alacak!

Pamukkale Üniversitesi duyurdu! 81 sözleşmeli personel alınacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, üniversiteye, hemşire, röntgen teknisyeni, eczacı, sağlık teknikeri, sağlık personeli, tekniker, koroma ve güvenlik görevlisi, destek personeli, büro personeli, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı alınacak. Peki, Pamukkale Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru şartları!

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular Üniversitenin www.pau.edu.tr adresinden çevrim içi olarak yapılacak. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvurular, 22 Nisan’da başlıyıp, 9 Mayıs’ta sona erecek. Süresinde yapılmayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

3- 657 sayılı Kanunu'nun 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.

5- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak.

6- 2020 yılı KPSS (B) grubu [(KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)] sınav sonuç belgesine sahip olmak.

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.

9- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

10- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6' ncı maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

11- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir.

Pamukkale Üniversitesi 81 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 81 sözleşmeli personel alacak

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN