Geri Dön
Personel AlımıOndokuz Mayıs Üniversitesi 80 sözleşmeli personel alacak!

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 80 sözleşmeli personel alacak!

Ondokuz Mayıs Üniversitesi sözleşmeli personel alacak. Yayınlanan ilana göre, 45 hemşire, 2 laborant, 15 sağlık teknikeri, 8 sağlık personeli, 2 koruma ve güvenlik görevlisi ile 8 temizlik görevlisi olmak üzere 80 sözleşmeli personel alınacak. Peki, Ondokuz Mayıs Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte 19 Mayıs Üniversitesi personel alımı şartları!

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 80 sözleşmeli personel alacak!

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 80 sözleşmeli personel alacak. Yayınlanan ilana göre, 2020 KPSS puan sıralamasına göre, hemşire, laborant, sağlık teknikeri, sağlık personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ile temizlik görevlisi istihdam edilecek. Peki, Ondokuz Mayıs Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte 19 Mayıs Üniversitesi personel alımı şartları!

19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adayların yayım tarihinden itibaren 15 ( on beş) gün içerisinde başvuru dilekçesi ve ilanda belirtilen belgelerle birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekiyor.

KPSS puan sıralaması sonrasında asıl ve yedek adayların isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki 7 iş günü içerisinde Personel Daire Başkanlığı tarafından belirlenecek.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi (www.omu.edu.tr adresinden temin edilecek)
2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
3- Diploma aslı ve fotokopisi veya mezuniyet belgesi
4- Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi (2020 KPSS)
5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
6- 1 adet vesikalık fotoğraf

19 MAYIS PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Yayınlanan ilanda adaylarda aranan şartlar şu şekilde sıralandı:

1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

2-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3-Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4-657 Sayılı Kanunun 53’ncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

5-Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması(askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak.)

6-Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı fesih etmemiş olmak.

7-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8-Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

ARANILAN ÖZEL KOŞULLAR

1- “Koruma ve Güvenlik Görevlisi” kadrosuna başvuracak adayların Son başvuru tarihi itibariyle (30.11.1991 ve sonrası doğumlu olanlar) 30 (otuz) yaşını doldurmamış olması, 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıması ve güncel Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartı bulunması gerekmektedir. Adayların yirmidört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekanlarda çalışmasına engel durumunun olmaması gerekmektedir.

2-Üniversitemiz tüm hastanelerinde istihdam edilecekler için, 7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanelerin Acil, Ameliyathane, yoğun bakım, pandemi poliklinikleri / klinikleri, Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak üzere; tüm birimlerinde istihdam edilecek kişilerin nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak.

3-“Destek Personeli” Üniversitemizin tüm birimlerinin ve çevre temizlik (kapalı ve açık alan) hizmetlerinin yürütülmesi amacı ile istihdam edileceğinden adayların iç/dış mekanlarda çalışmasına engel durumunun olmaması gerekmektedir.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler