Geri Dön
Personel AlımıKPSS ile personel alımı yapılıyor! En düşük maaş 5 bin TL...

KPSS ile personel alımı yapılıyor! En düşük maaş 5 bin TL...

KPSS ile üniversiteye sözleşmeli personel alacak. Farklı kadrolarda lise, ön lisans ve lisans mezunu personel alacak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nin ilanı yayımlandı. İlana göre, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi birimlerinde çalıştırılmak üzere KPSS ile hemşire, psikolog, diyetisyen, sağlık teknikeri, büro personeli, koruma güvenlik görevlisi ve destek personeli alınacak. Peki, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları!

KPSS ile personel alımı yapılıyor! En düşük maaş 5 bin TL...

KPSS ile çok sayıda personel alınacak. Personel alımı ilanı yayınlandı. En az 5 bin TL maaşla sözleşmeli personel çalıştırılacak. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Ağız Diş Sağlığı Uygulama ve Merkezi Başhekimliğine sözleşmeli personel alımı yapılacak. Adaylar 25 Kasım itibariyle 15 gün içerisinde belgelerini kuruma teslim etmesi gerekiyor. Peki, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları!

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bünyesinde çalıştırılmak üzere alım yapılacak kadroların başvuru şartları belli oldu. Hemşire, Psikolog ve Diyetisyenlik bölümlerine yapılacak başvurularda adayların ilgili bölümlerin 4 yıllık fakültelerinden mezun olması şartı aranıyor.

Sağlık Teknikeri, Diğer Sağlık Personeli alımlarında ilgili fakültelerin ön lisans programlarından mezunu olmak yeterliyken büro personeli alımlarına lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapabilecek.

Koruma güvenlik görevlisi alımları için lisans mezunu olma şartı aranırken adaylardan silahlı veya silahsız güvenlik görevlisi kartı şartı istenecek. Boyu 170 cm'den kısa olanlar ve 30 yaşını tamamlamış adaylar başvuru
yapmayacak. İşte alımlar için aranan kriterlerin tamamı;

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar ilanın resmi gazetede yayınlandığı günden itibaren 15 gün içerisinde personel alımı başvurusunu yapabilecek. Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi personel alımı başvuruları 18 Kasım- 2 Aralık tarihleri arasında alınacak. Başvuru yapmak isteyenler buradan başvuru formuna ulaşarak diğer belgeler ile birlikte başvurularını personel daire başkanlığına şahsen yapacak. Eksik belge, bilgi ve posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

ÖZEL ŞARTLAR!

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- Başvuru tarihinin son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını ise tamamlamamış olmak. (Koruma ve Güvenlik Görevlileri için 30 yaşını tamamlamamış olmak.)

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

- Erkek adayların askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak.

- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda
başvuru yapamaz. Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Atama aşamasında ilgili
belgenin ibrazı istenecektir)

- Adayların 2020 KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94 puan türüne sahip olmak.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak

- Deneyim belgesi mezuniyet tarihinden itibaren geçerlidir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi personel alımı başvurularında adaylardan resmi siteden elde edilen başvuru formu, nüfus cüzdanı fotokopisi, mezuniyet belgesi fotokopisi, KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 1 adet vesikalık fotoğraf, deneyim belgesi, SGK Hizmet Dökümü, Özel Güvenlik Kimlik Belgesi talep edilecek.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler