Geri Dön

İSKİ personel alımı ilanı yayınlandı! İSKİ 223 sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) duyurdu! 223 sözleşmeli personel alınacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, İSKİ’de bulunan boş kadrolara, mühendis, tekniker, teknisyen, restoratör, mimar, kimyager, peysaj mimarı, laborant, ekonomist, biyalog ve tercüman alınacak. Başvurular 15 Ağustos’ta başlıyor. Peki, İSKİ personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İSKİ personel alımı başvuru şartları ne? İşte detaylar…

İSKİ personel alımı ilanı yayınlandı! İSKİ 223 sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

İSKİ personel alımı ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. İlana göre, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) 223 sözleşmeli personel alınacak. Başvurular 15 – 19 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Peki, İSKİ personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İSKİ personel alımı başvuru şartları ne? İşte detaylar…

İSKİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar 15 – 19 Ağustos 2022 tarihleri arasında, sadece https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapacak. Beyan edilen bilgiler için ihtiyaç duyulması halinde adaylardan belge istenilebilecek. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecek. Posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacak.

İSKİ PERSONEL ALIMI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

İlanda adaylarda aranan şartlar şu şekilde belirtildi:

İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

- Türk vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

- İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

- Yaptırılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları (12/09/1992 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),

- İlan edilen pozisyonlar için, aranan öğrenimin yurtdışında bitirilmesi halinde; ortaöğretim kurumları için Milli Eğitim Bakanlığı, yükseköğretim için Yükseköğretim Kurulunca verilen denklik belgelerine göre işlem yapılacaktır,

- Yabancı Dil şartı aranan pozisyonlarda, 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası gereğince Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi’ne göre işlem yapılacak, sınavların geçerlilik sürelerinde ise kendi mevzuatları dikkate alınacaktır. (Öğrenim dili %100 yabancı dil olan Yüksek Öğretim Kurumlarının Lisans Programlarından mezun olanlardan (Lisans) YDS şartı aranmayacaktır.)

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN