Geri Dön
Personel AlımıAFAD personel alımı başvurusu ne zaman başlıyor? İşte başvuru ekranı ve AFAD personel alımı şartları 2021!

AFAD personel alımı başvurusu ne zaman başlıyor? İşte başvuru ekranı ve AFAD personel alımı şartları 2021!

AFAD personel alımı ilanı yayınlandı. İlana göre, AFAD'a bağlı il müdürlüklerinde 1101 sözleşmeli arama kutarma teknisyeni ile beraber diğer açık pozisyonlarda görev yapmak üzere 648 kişilik alım yapılacak. Peki, AFAD personel alımı başvurusu ne zaman başlıyor? İşte başvuru ekranı AFAD personel alımı şartları 2021!

AFAD personel alımı başvurusu ne zaman başlıyor? İşte başvuru ekranı ve AFAD personel alımı şartları 2021!

AFAD duyurdu. AFAD'a bağlı il müdürlüklerinde 1101 sözleşmeli arama kutarma teknisyeni ile beraber diğer pozisyonlarda 648 kişilik personel alımı gerçekleştirilecek. Peki, AFAD personel alımı başvurusu ne zaman başlıyor? İşte başvuru ekranı AFAD personel alımı şartları 2021!

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

AFAD personel alımı başvurusu için adaylar başvurularını, 18-27 Kasım'da e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

İŞTE AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, şartlarını taşımak.

- Sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
- Ortaöğretim düzeyinde başvuran adaylar için; mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Tablo-3'de belirtilen alanları ve dalları ile bunlara denkliği kabul edilen dallarından mezun olmak.
- Ön lisans düzeyinde başvuran adaylar için mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olmak kaydıyla; ön lisans düzeyinde öğretim veren kurumların "Acil Durum ve Afet Yönetimi veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik" programları ile bunlara denkliği kabul edilen programlarından mezun olmak.
- Tablo-3 ve Madde 2.5.'de belirtilen mezuniyet alanları dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ön lisans mezunları için KPSSP (93) ve ortaöğretim mezunları için KPSSP (94) puan türünden 60 (altmış) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla; her il için ayrı ayrı belirtilen sayı ve öğrenim
durumuna göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı adayın içerisinde bulunmak. Başvuran adaylardan her il için belirlenen sayıda ve öğrenim durumuna göre en yüksek puana sahip olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava girmeye hak kazanacaktır.

- Adaylar sadece bir il için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sınava katılacağından, birden fazla il veya nitelik (öğrenim) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

- Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.60 metre, en fazla
1.90 metre, kadınlarda ise en az 1.55 metre, en fazla 1.80 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak.

- Fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel engelli olmamak.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler