Geri Dön
Personel AlımıAdıyaman Üniversitesi KPSS’den en az 50 puanla 4/B sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

Adıyaman Üniversitesi KPSS’den en az 50 puanla 4/B sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

Adıyaman Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı yayınlandı. Yayımlanan ilana göre, KPSS’den en az 50 puanla, büro personeli, destek personeli, tekniker ve sağlık personeli kadrolarında 38 sözleşmeli personel alınacak. Peki, Adıyaman Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Adıyaman Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ne? İşte 4/B sözleşmeli personel alımı detayları!

Adıyaman Üniversitesi KPSS’den en az 50 puanla 4/B sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

Adıyaman Üniversitesi duyurdu! KPSS’den en az 50 puanla 38 sözleşmeli personel alınacak. Yayınlanan ilana göre, Adıyaman Üniversite’ne büro personeli, destek personeli, tekniker ve sağlık personeli kadrolarında personel alımı gerçekleştirilecek. Başvurular 6 Nisan’da sona erecek. Peki, Adıyaman Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Adıyaman Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ne? İşte 4/B sözleşmeli personel alımı detayları!

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten (23 Mart 2022) itibaren 15 gün içerisinde Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak. Başvuru Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte teslim edilecek. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecek. Adayların birden fazla kadroya başvuru yaptığı tespit edildiği takdirde başvurusu geçersiz sayılacak.

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NE?

Resmi Gazete’te yayımlanan ilanda adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

3- 657 sayılı Kanunu'nun 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.

5- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

6- 2020 yılı KPSS (B) grubu (KPSS (P3), KPSS (P93), KPSS (P94)) sınav sonuç belgesine sahip olmak. Kişinin başvurduğu pozisyon için aranan mezuniyet düzeyine göre KPSS puan türüne sahip olması gerekmektedir.

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

9- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 6'ncı maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

10- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir.

- Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır.

- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

- Başvuru formu (İlgili form başvuru linkinden indirilip (https://tkyk.adiyaman.edu.tr/tr/kalite-kayitlari/formlar) ıslak imzalı şekilde imzalanacak başvuru evraklarına eklenecektir)

- Mezuniyet belgesi (e-Devletten alınabilen, sorgulama kodu veya karekod üzerinde silinti ve kazıntı olmayan mezuniyet belgesi)

- Nüfus kayıt örneği (e-Devlet üzerinden alınabilen doğrulama kodlu belge)

- KPSS sonuç belgesi ÖSYM Barkotlu Çıktı (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)

- Tecrübeyi gösteren belge (Eğer ilanın açıklamasında tecrübe şartı bulunuyorsa; SGK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı dökümü veya İlgili Makama Belgesi)

- Erkek adaylar için e-Devlet üzerinden alınabilen doğrulama kodlu askerlik durum belgesi.

- Adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilen doğrulama kodlu belge)

- Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı (Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu için)

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN!