Geri Dön

MSB İŞKUR aracılığıyla en az lise mezunu işçi alıyor! MSB işçi alımı başvuruları nasıl yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) işçi alıyor. Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı sürekli işçi alımı ilanı yayımlandı Başvuru yapacak adayların İŞKUR üzerinden 25 Ekim'e kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? MSB işçi alımı başvuru şartları!

MSB İŞKUR aracılığıyla en az lise mezunu işçi alıyor! MSB işçi alımı başvuruları nasıl yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı başvuruları başladı. İŞKUR üzerinden yapılacak başvurular 25 Ekim'de sona erecek. Peki, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? MSB işçi alımı başvuru şartları!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı'na sürekli işçi alınacak. Milli Savunma Bakanlığı en az lise mezunu işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan ilana göre, Milli Savunma Bakanlığı'na Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile istihdam edilmek üzere terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan bir kişi ile engelli bir kişi işçi alımı yapılacak.

MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

3) Askerlikle ilişiği olmamak (askerliğini yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

5) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ya da hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

7) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre işe göndermede öncelikli olan adaylar için; bu durumları işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmemekle birlikte, aynı maddenin altıncı fıkrası saklı kalmak kaydı ile öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

ÖZEL ŞARTLAR:

1) Başvurunun son tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 30 yaşından gün almamış olmak.

2) Ankara ilinde ikamet ediyor olmak.

3) Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan müracaat edecekler için; başvurunun son tarihi itibarıyla meslek liselerinin Kimya Teknolojisi Alanı Kimya Laboratuvarı veya Petrol-Rafineri dalından mezun olmak.

4) Engelli işçi alımına müracaat edecekler için, başvurunun son tarihi itibariyle meslek liselerinin Yiyecek - İçecek Hizmetleri Alanı Mutfak dalından mezun olmak.

5) Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan müracaat edecekler için, 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 1076 sayılı Yedek subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetlerini yaparken 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralanmış olduğunu gösteren belgeye sahip olmak.

6) Engelli işçi alımına müracaat edecekler için; tüm vücut fonksiyon kaybının en az %40 olduğunu gösterir yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sağlık kurulu raporu belgesine sahip olmak.

MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 21-25 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. Adayların şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvuruları kabul edilmeyecek.

Her aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri için başvuru yapabilecek.

MSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Açık iş gücü sayısının 4 (dört) katı asil ve 4 (dört) katı yedek aday Noter kurası ile belirlenecektir. Aday sayısının alımı yapılacak personel miktarının 4 katı ve daha az olması durumunda ise kura çekimi yapılmayacak, adaylar belge kontrolünü takiben sözlü sınav için çağrılacak.

MSB işçi alımı için noter kura çekimi 03 Kasım 2020 Salı günü saat 16:00’da MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığında gerçekleştirilecek. COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona izleyici alınmayacak.

Kura sonuçları ve diğer her türlü duyuru https://www.ant.gov.tr/ adresinde ilan edilecek.

Noter kurası neticesinde aday listesine giren, belgelerini eksiksiz teslim eden ve ilanda belirtilen şartları taşıdığı belirlenen adaylara genel kültür, genel yetenek, mesleki bilgi ve beceri konularında sözlü sınav uygulanacak.

MSB İŞKUR aracılığıyla en az lise mezunu işçi alıyor MSB işçi alımı başvuruları nasıl yapılır