Geri Dön
MemurMemurlara zam müjdesi! Ve belli oldu yüzde 12...

Memurlara zam müjdesi! Ve belli oldu yüzde 12...

Milyonlarca memur bekliyordu ve belli oldu. 2022 yılında memurlara verilecek saat başı fazla mesai ücretleri açıklandı. Merkezi yönetim bütçesi verilerine göre bu sene 2 lira 40 kuruş olan saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 12 artışla 2 lira 70 kuruşa yükselecek. Harcırah miktarları ise yüzde 29 ila yüzde 33 oranında artacak. Bütçe maratonu 26 Ekim'de başlıyor.

Memurlara zam müjdesi! Ve belli oldu yüzde 12...

Türkiye’de yaşayan herkesin beklediği 2022 yılı Merkezi Bütçe Kanun Teklifi Meclis’e sunuldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bütçe ile ilgili yaptığı açıklamada "İnsanımızı merkeze alan bir icraat bütçesi olan 2022 yılı bütçesi, yeşil kalkınma devrimi ve milli teknoloji hamlesi gibi milli hedeflerimizde bir kilometre taşı olacaktır" açıklamasında bulundu. Merkezi yönetim bütçesi kapsamında, 224 kamu idaresinin bütçesinin bulunduğunu belirten Oktay, "2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira ve bütçe açığı 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörülmüştür. Bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının ise yüzde 3,5 olacağı tahmin edilmektedir" dedi.

2022 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımını da paylaşan Oktay, personel giderleri için toplam 493,9 milyar lira, mal ve hizmet alım giderleri için 128,1 milyar lira, cari transferler için 657,3 milyar lira, sermaye giderleri için 132,3 milyar lira, sermaye transferleri için 10 milyar lira, borç verme giderleri için 61,6 milyar lira, yedek ödenekler için 27,4 milyar lira, faiz giderleri için 240,4 milyar lira ödenek öngörüldüğünü aktardı.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2022 yılı bütçe görüşmeleri 26 Ekim'de başlayacak. Bütçe takvimi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 20 Ekim'de yapacağı bütçe sunumuyla başlayacak. Bütçe sunumunun ardından üyelerin hazırlıkları için komisyon çalışmalarına bir hafta ara verilecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nuda bütçe görüşmeleri 26 Ekim'de başlayacak ve bakanlıkların bütçe görüşmelerine geçilecek. Sırasıyla TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu, Sayıştay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'na bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülecek. Yaklaşık 1 ay sürecek Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından 2022 bütçesi TBMM Genel Kurulu'na gelecek.

MEMURLARIN MESAİ ZAMLARI BELLİ OLDU

Bütçe içerisinde memurların fazla mesai ve harcırah zamları da belli oldu. Memurlar’da yer alan habere göre devlet memurlarının saat başına fazla mesai ücretleri, yeni yılda 20 kuruş artarak 2 lira 70 kuruşa yükselecek.2022'de, memurun fazla mesai ücretine ve harcırahına yapılacak artış oranı belli oldu. Devlet memurlarının 2 lira 40 kuruş olan saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 12 artışla 2 lira 70 kuruşa yükselecek. Harcırah miktarları ise yüzde 29 ila yüzde 33 oranında artacak.

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden derlediği bilgiye göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 12 oranında artacak. 2 lira 40 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2022'den itibaren 2 lira 70 kuruş olarak uygulanacak.Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de 60 saati geçmemek üzere yeni yılda 2,54 lira yerine 2,85 lira fazla mesai ücreti ödenecek.

Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek kaydıyla kurul başkanı (bakanlıklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla çalışan personel de yine ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına 2,85 lira fazla çalışma ücreti alacak.

DİĞER FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ve üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara da ayda 90 saati aşmamak kaydıyla yeni yılda 2,70 lira ek çalışma ücreti ödemesi yapılacak.Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla mesai için ayda 100 saati geçmemek kaydıyla yüzde 12 artışla saat başına 4,65 lira ödemede bulunulacak.

YURT İÇİ GÜNDELİKLER

Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da belirlendi. Yeni yılda TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarına ödenecek yurt içi gündelik tutarı 80,50 liradan yüzde 24 artışla 100 liraya çıkacak. Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu başkanlarının yurt içi gündeliği de yüzde 25 artışla 73,50 liradan 92 liraya yükselecek.Yurt içi gündelik tutarı, ek göstergesi 8000 ve daha yüksek kadrolarda bulunan memurlar için 61,65 liradan yüzde 29 artışla 80 liraya çıkacak. En alt kademedeki memura ödenen harcırah ise yüzde 33 artışla 46,35 liradan 62 liraya yükselecek.

Memurlara zam müjdesi Ve belli oldu yüzde 12...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler