Geri Dön

Öğretmenler kurslarda kaç saat ek derse girebilir? MEB ek ders ile ilgili sorulara açıklık getirdi!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin rutin görevleri ve yetiştirme kursları dışında halk eğitim merkezlerinde ek ders görevi alıp alamayacağı ile ilgili soruyu cevapladı. Bilindiği üzere, öğretmenler bir eğitim kurumunda görev yapmakta olan ve rutin müfredat kapsamında 30 saat, destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında ise 10 saat olmak üzere haftada toplam 40 saat ders okutabiliyor. Bunun dışında kalan zamanlarda ayrıca ek ders görevi verilip verilemeyeceği merak ediliyor. Peki, Öğretmenler kurslarda kaç saat ek derse girebilir? İşte Milli Eğitim Bakanlığı’nın konu ile ilgili verdiği cevap…

Öğretmenler kurslarda kaç saat ek derse girebilir? MEB ek ders ile ilgili sorulara açıklık getirdi!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmenlerin ek ders saatleri ile ilgili soruları yanıtladı. Bir eğitim kurumunda görev yapmakta olan ve rutin müfredat kapsamında 30 saat, destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında ise 10 saat olmak üzere haftada toplam 40 saat ders okutan öğretmenin halk eğitimi merkezlerinde açılan kurslarda ek ders görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin soruya açıklık getirdi. Peki, Öğretmenler kurslarda kaç saat ek derse girebilir? İşte detaylar…

- Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde verilen kurslar, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın hangi maddesi kapsamında verilmektedir?

MEB’in cevabı: “Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları" başlıklı 8'inci maddesi kapsamında verilmektedir.

Kararın 8'inci maddesinde; bu Kararla belirlenen azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere, maddede belirtilen ve destekleme ve yetiştirme kursları ile halk eğitimi merkezinde açılan kursların da aralarında bulunduğu eğitim faaliyetlerinde görevlendirilen öğretmenlere, haftada 10 saate kadar daha ders görevi verilebileceği belirtilmiştir.”

- Halk Eğitimi Kursunda görev alacak bir Branş Öğretmeni okulunda 30 saat derse girmekte. Destekleme Yetiştirme Kursunda ise 10 saat derse girmektedir. Bu öğretmenimiz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde açılan kurslarda Kaç saat ek derse girebilir?

Cevap: “Aylık karşılığını ve azami ek ders görevini dolduran öğretmenlere, Kararın 8'inci maddesinde belirtilen eğitim faaliyetlerinde, faaliyetin niteliği farklı da olsa haftada 10 saatten fazla ek ders görevi verilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Örnekte Destekleme Yetiştirme Kursunda 10 saat derse giren öğretmene ayriyeten Halk Eğitim Merkezinden kurs görevi verilmesi mümkün değildir.”

- Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Diğer okul ve kurumlarda ders görev" başlıklı 26. maddesinde " Bu Karar kapsamında bulunan yönetici ve öğretmenlere, asli görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı ders görevlerini tamamlamak kaydıyla; Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda, diğer kurumlara bağlı okullar ile yükseköğretim kurumlarında, ücretleri görev aldıkları okul veya kurumca ödenmek üzere ek ders görevi verilebilir. Ancak, bu tür görevlendirmelerde verilecek ek ders görevi, kendi okullarında veya dengi okullarda haftada aylık ve ücret karşılığı okuttukları ek ders saati sayısı toplamını dolduranlar bakımından haftada 10 saati geçemez." hükmü bulunmaktadır. Bahsedilen hüküm içerisinde geçen "Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda, diğer kurumlara bağlı okullar ile yükseköğretim kurumlarında" ifadesi hangi okul ve kurumları kapsamaktadır?

Cevap: “Kararın tümüne bakıldığında görüleceği üzere, Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlere hangi görevlerine bağlı olarak ne şekilde ek ders görevi verileceği Kararın 26'ncı maddesi dışındaki hükümlerinde düzenlenmiştir.

Kararın 26'ncı maddesinde ise; Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlere, ücretleri görev aldıkları eğitim kurumlarınca ödenmek üzere Bakanlığımıza bağlı özel okullar, diğer kurumlara bağlı okullar ve yükseköğretim kurumlarında ne şekilde ek ders görevi verilebileceği düzenlenmiştir.”

-Kararın "Diğer okul ve kurumlarda ders görevi" başlıklı 26. maddesindeki; "Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda, diğer kurumlara bağlı okullar ile yükseköğretim kurumlarında" ifadesi Halk Eğitim Merkezlerini veya hangi okul ve kurumları kapsamaktadır?

Cevap: “Kararın 26'ncı maddesi yukarıda belirtildiği üzere sadece Bakanlığımıza bağlı özel okullar, diğer kurumlara bağlı okullar ve yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri bu madde kapsamda değerlendirilemez.” (memurlar.net)