Geri Dön

Eşi emekli olan memur aile yardımı ödeneği alabilir mi? Aile yardımı hangi hallerde kesilir?

Devlet memurlarına her ay aylıklarıyla ödenen aile yardımı ödeneği ile ilgili bilgiler sık sık merak ediliyor. Çoğu kişinin araştırdığı konularından biri de eşi emekli olan memurun aile yardımı ödeneği alıp alamayacağı hususudur. Peki, Eşi emekli olan memur aile yardımı ödeneği alabilir mi? Aile yardımı hangi hallerde kesilir? Aile yardımı ödeneği ne kadar? Aile yardımı ödeneği kimlere verilir? İşte detaylar…

Eşi emekli olan memur aile yardımı ödeneği alabilir mi? Aile yardımı hangi hallerde kesilir?

Eşi emekli olan memurun aile yardımı alınmasına engel teşkil edip etmediği sıklıkla sorulan konuların başında geliyor. Aile yardımı ödeneğinin kesileceği haller memurlar tarafından araştırılıyor. Peki, Aile yardımı ödeneği ne kadar? Aile yardımı ödeneği kimlere verilir? Eşi emekli olan memur aile yardımı ödeneği alabilir mi? Aile yardımı hangi hallerde kesilir? Memur aile yardımı ödeneği ile ilgili bilinmesi gereken kritik bilgiler…

AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ NE KADAR?

Temmuz ayı ile birlikte zamlı aylıklarının netleşmesinin ardından memurlara verilen sosyal destek kalemleri de arttı. Buna göre, memurların aile yardımı ödeneği eşi çalışmayana 535 liradan 758 liraya, 0-6 yaş çocuğu olana 118 liradan 167 liraya, diğer çocuklar için 59 liradan 83 liraya çıktı.

AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ KİMLERE VERİLİR?

657 sayılı Kanun’un 203’üncü maddesine göre, aile yardımı ödeneği devlet memurlarına her ay aylıklarıyla birlikte ödenmektedir. Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir. Aile yardımı ödenekleri hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez.

657 sayılı Kanun’un 204’üncü maddesine göre; memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen yardımına da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır.

AİLE YARDIMI HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

657 sayılı Kanun’un 206’ncı maddesine göre aşağıdaki hallerin gerçekleşmesi halinde aile yardımı ödeneği kesilmektedir:

1- Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü halinde takip eden ay başından itibaren kaybeder.

2- Çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkı ise;

a- Ölümü,

b- Evlenmesi,

c- 25 yaşını doldurması (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malûllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.),

ç- Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfeat karşılığı çalışması (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç), hallerinde, bu hallerin vuku bulduğu tarihi takip eden ay başından itibaren kesilir.

657 sayılı Kanun’un 206’ncı maddesinde burs alan veya devletçe okutulan çocuklara aile yardımı ödeneği verilemez ifadesi yer almakla birlikte, 6. dönem toplu sözleşme metninde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 202’nci maddesi ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun 153’üncü maddesi uyarınca çocuk için verilmekte olan aile yardımı ödeneği, burs alan veya devletçe okutulan çocuklardan anılan kanunlarda bu ödeneğin verilmesine ilişkin diğer şartları taşıyanlar için de aynı usul ve esaslar dahilinde ödenir.

EŞİ EMEKLİ OLAN MEMUR AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ ALABİLİR Mİ?

Posta Gazetesi Sosyal Güvenlik yazarı Ekrem Sarısu okuyucusundan gelen soruya yanıt verdi:

Soru: Prim günlerim doldu diye (8800 günüm var) 2 senedir çalışmıyorum. 4A statüsünden olup, 1 Temmuz 2022’de emeklilik dilekçemi verdim. Eşim 657’ye tabi devlet memuru. 15 yaşından küçük 3 çocuğumuz var. Eşim, benim çalışmadığım son iki senedir ‘aile yardımı’ adı altında yaklaşık 500 liraya yakın ekstra bir ücret alıyor. Ben yakın zamanda (4A’dan) emekli olduktan sonra da eşim bu aile yardımı tutarını almaya devam edecek mi? Çünkü mevzuata göre; Gelir İdaresi münhasıran emekli maaşı alanların da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayanı eş olarak kabul edeceğini belirtiyor. Bu değişikliğin ‘aile durumu bildirimi’ ile işverene bildirildiği tarih itibarıyla çalışan kişinin, emekli olan eşi için asgari geçim indiriminden faydalanması mümkün oluyor. Bu konuda yasaların ya da yönetmeliklerin kesin hükmü nedir? Saffet YILMAZ

Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ‘aile yardımı ödeneği’ başlıklı 202’nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereğince aile yardımı; memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için ödeniyor. Bu nedenle emekli olduğunuz zaman, memur olan eşinizin aile yardımı ödeneğinin kesilmesi gerekiyor. Emekli olduğunuzda eşinizin emekli olduğunuzu ‘aile durum bildirimi’ ile kurumuna yeni beyanda bulunarak belirtmesi gerekiyor. Şayet bildirim yapmazsa ve aile yardımı ödeneği verilmeye devam edilirse, kurumca tespit edildiği zaman geçmişe yönelik borç çıkartılarak eşinizden tahsil edilecektir.