Geri Dön
Personel AlımıKPSS'den en az 65 puanla memur alımı! Belediye memur alımı ilanı yayınlandı!

KPSS'den en az 65 puanla memur alımı! Belediye memur alımı ilanı yayınlandı!

Lüleburgaz Belediyesi personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Lüleburgaz Belediyesi'nde istihdam edilmek üzere, açıktan atama yoluyla sosyal hizmetler uzmanı, sosyal çalışmacı, tahsildar ve memur alınacak. Peki, Lüleburgaz Belediyesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Lüleburgaz Belediyesi memur alımı şartları ne? İşte Lüleburgaz Belediyesi personel alımı şartları...

KPSS'den en az 65 puanla memur alımı! Belediye memur alımı ilanı yayınlandı!

Lüleburgaz Belediyesi memur alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, Lüleburgaz Belediyesi'ne 47 memur alınacak. Yayımlanan ilana göre, açıktan atama yoluyla sosyal hizmetler uzmanı, sosyal çalışmacı, tahsildar ve memur istihdam edilecek. Peki, Lüleburgaz Belediyesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Lüleburgaz Belediyesi memur alımı şartları ne? İşte Lüleburgaz Belediyesi personel alımı şartları...

Lüleburgaz Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere a unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacak.

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 03 Mayıs 2021-07 Mayıs 2021 tarihleri arasında (mesai saatleri arasında) müracaatlarını yapabilecekler. Adaylar başvurularını elektronik ortamda insankaynaklari@luleburgaz.bel.tr adresine Şahsen ve İadeli taahhütlü posta yolu ile Lüleburgaz Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü Özerler Mahallesi Hal Sokak No:1 Lüleburgaz /KIRKLARELİ adresinde yapılacak.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Lüleburgaz Belediyesi tarafından adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava davet edilecek.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları 18 Mayıs 2021 tarihinde Belediyenin www.luleburgaz.bel.tr internet adresinde ilan edilecek olup, sınava çağrılan adaylar kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu sınava giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecek.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekiyor:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

g) Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 13.10.1983 Tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Sınava girmek isteyen adaylar, Belediyemizin www.luleburgaz.bel.tr internet adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir:

a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediye tarafından tasdik edilebilir),

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediye tarafından tasdik edilebilir),

c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediye tarafından tasdik edilebilir),

d) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

g) 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

h) Sosyal Çalışmacı ve Sosyal Hizmet Uzmanı kadroları için sürücü belgesinin aslı veya fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediye tarafından tasdik edilebilir),

i) Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe

SINAV NASIL OLACAK?

Sözlü sınav 27/05/2021 tarihinde Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Sevgi Mahallesi İstasyon Caddesi No: 114 Lüleburgaz/KIRKLARELİ adresinde yapılacak.

Sözlü sınav;

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

- Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini

kapsayacak.

KPSSden en az 65 puanla memur alımı Belediye memur alımı ilanı yayınlandı

KPSSden en az 65 puanla memur alımı Belediye memur alımı ilanı yayınlandı