Geri Dön

EYT’de staj sayılacak mı, staj EYT kapsamında mı? EYT’de staj girişi sayılacak mı? Emekli olmak için geriye dönük borçlanma hakkında merak edilenler…

EYT düzenlemesine yönelik araştırmalar devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasından sonra en çok ‘Borçlanma’ konusu araştırıldı. Prim gün sayısı eksik olan borçlanma yoluyla emekli olup olmayacaklarını araştırıyor. Peki, Staj süresi EYT’de sayılacak mı? Staj EYT kapsamında damı, EYT’de staj sayılacak mı?

EYT’de staj sayılacak mı, staj EYT kapsamında mı? EYT’de staj girişi sayılacak mı? Emekli olmak için geriye dönük borçlanma hakkında merak edilenler…

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen EYT müjdesiyle 2 milyon 250 bin çalışan emeklilik hakkı elde etti. Kararla emekli olmak için 1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. Peki, EYT’de staj sayılacak mı? İşte Emekli olmak için geriye dönük borçlanma hakkında merak edilenler…

EYT’DE STAJ SAYILACAK MI, EMEKLİLİK İÇİN HANGİ BORÇLANMALAR SAYILIYOR?

Borçlanma yapılacak kalemler:

Kadınları SGK’lı olduktan sonra doğum yapmışsa borçlanacakları süre içerisinde SGK primlerinin yatmamış olması şartıyla “doğum borçlanması” yapabilirler. Her çocuk için 720 gündür, en çok üç çocuk için yapılabilir.

Erkeklerin er veya erbaş olarak askerliklerini fiilen yaptıkları süre de borçlanma kalemlerindendir. Bu süreler kişi sigortalı olmadan önce ise askerlik süresi kadar sigorta başlangıcı geri gider. Kişi askerliğini yedek subay olarak yapmışsa, borçlanmaya gerek yoktur.

Emekli sandığına bağlı olarak 4c statüsünde çalışanların ücretsiz izin süreleri,

Sigortalı olmaksızın doktora öğreniminde veya tıpta uzmanlık için, yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğreniminde geçen süreler, bu süreler de borçlanıldığında sigortalılığa başlangıç olarak kabul edilir.

Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal stajda geçen süreleri,

4c statüsünde geçen sigortalılık süreleri hariç, sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri, (hüküm alanlar bu süreyi borçlanamaz)

Grev ve lokavtta geçen süreler,

Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri,

Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden aybaşına kadar açıkta geçirdikleri süreler,

Fakülte veya yüksek okullarda kendi hesabına okuduktan sonra subay veya astsubaylığa geçen veya yedek subaylık hizmetini takiben subaylığa geçirilenler, fakülte ve yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra, komiser yardımcısı veya polis memuru olarak atananların başarılı öğrenim süreleri ile fakülte veya yüksek okullarda kendi hesabına okumakta iken Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrencilerin, daha önce kendi hesabına okudukları normal okul süreleri,

Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrencilerden daha sonra Emniyet Hizmetlerinde memur olarak çalışacak olanların,

Emniyet Hizmetleri Sınıfında memur olarak çalışmakta olanların, bahse konu okullarda (Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda) geçen, başarılı eğitim süreleri,

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce üniversitelerin çeşitli fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarında kendi hesabına öğrenim yaptıktan sonra muvazzaf astsubay olanların sözü edilen okullarda geçen başarılı eğitim süreleri,

4b statüsüyle kendi nam ve hesabına çalışan sigortalıların, süreç içerisinde çıkartılan af kanunları ile silinen borç ve hizmetlerini yeniden canlandırma (ihya) süreleri,

Yurtdışında yaşayan-çalışan kadınlar ile yurtdışında çalışan erkeklerin  bu süreleri, (bu borçlanmada ülkeler ile aramızdaki anlaşmaya göre borçlanılan süreler  Türkiye’de başlangıç olarak kabul edilmektedir)