Gazete Vatan Logo

Emeklilik bekleyen yüz binlere iyi haber! Meclis'ten geçerse hemen emekli olacaklar! 6 ay şartı var...

Emekli olmak isteyenleri ilgilendiriyor. Yüz binlerce kişi bu düzenlemeyi bekliyordu. Kanun teklifi Meclis'ten geçerse hemen emekli olabilecekler. 6 ay içinde başvuru şartı bulunuyor. Oda kaydı ya da vergi kaydı olup Bağ-Kur primi olmaması nedeniyle hizmet kazanmamış çok sayıda kişi gelişmeleri merak ediyor. Konuyla ilgili bir yasa teklifi verildi. 1 Ekim 2008 tarihinden önceki dönemlerde vergi kaydı veya şirket ortaklığı olduğu hâlde Bağ-Kur kayıt ve tescilini yaptırmamış olanlar için eğer teklif yasalaşırsa emeklilik yolu açılıyor. 6 ay içinde başvuran vatandaşların borçlarının faizsiz bir şekilde ödenmesinin sağlanması erken emeklilikte büyük avantaj sağlayacak.

Emeklilik bekleyen yüz binlere iyi haber! Meclis'ten geçerse hemen emekli olacaklar! 6 ay şartı var...

Esnaf, sanatkâr, şirket ortağı, iş yeri sahibi ile diğer Bağ-Kur kapsamına giren kişiler açısından özellikle 2000 yılı öncesinde Bağ-Kur kaydının bulunması ve prim ödenmiş olması emeklilikte büyük öneme sahip. Bağ-Kur kaydı 2000 yılından ne kadar geriye doğru giderse erken emeklilik açısından avantaj oluşuyor. Sadece oda kaydı ve/veya vergi kaydı olup Bağ-Kur primi hiç ödenmemiş olanların 1 Ekim 2008 ve öncesi süreler sosyal güvenlik hizmeti olarak değerlendirilmiyor.

SGK (5510 s.) Kanuna göre Bağ-Kur (4/1-b) sigortalılık niteliği taşıdıkları hâlde bu (1479 sayılı) Kanun gereğince 01/10/2008 tarihine kadar kayıt ve tescillerini yaptırmayanların sigortalılıkları 01/10/2008 tarihinden itibaren başlatıldı. Örneğin ticari kazançtan dolayı 1/Mart/2001 tarihinde vergi mükellefiyeti başlayan 01/10/2008 tarihine kadar da sigortalılık tescil işlemini yaptırmayan sigortalının sigortalılığı 01/10/2008 tarihi itibarıyla başlatılmakta.

Bu durumda 1 Ekim 2008 öncesi hizmet olarak sayılmıyor. Bu durumda erkekler 60 kadınlar ise 58 yaşından önce emekli olamıyor. Hâl böyle iken oda kaydı ya da vergi kaydı olup ancak Bağ-Kur primi olmaması nedeniyle hizmet kazanmamış çok sayıda kişi bu yönde bir gelişme olup olmadığını merak ediyor.

Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde TBMM komisyonlarına kadar intikal eden bir yasa teklifi verildi. Türkiye gazetesinden İsa Karakaş'ın yazısı... 

BAĞ-KUR KAYDININ YAPILMAMASI EKONOMİK SIKINTILARDAN

TBMM’ye verilen kanun teklifi gerekçesinde; vatandaşların 4 Ekim 2000 tarihinden önceki sigortalı sayılmayı gerektiren vergi, oda ve sicil kayıtları olsa bile, bu kayıtlara göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hizmet verilmemesi ve SGK tarafından ilgili tarihten öncesine götürülememesi binlerce kişinin mağduriyetine yol açtığı, vatandaşlardan bazılarının zamanında Bağ-Kur kaydı yaptıramamış olmaları, bazılarının yaşamış oldukları ekonomik sıkıntılardan dolayı prim borçlarını ödeyememiş olmalarında dolayı şu anda emekliliğe hak kazanamadıkları belirtilmiştir.

Emeklilik bekleyen yüz binlere iyi haber Meclisten geçerse hemen emekli olacaklar 6 ay şartı var...

Teklifin devamında; geçmişte vergi kaydı veya şirket ortaklığı olduğu hâlde Bağ-Kur kaydı olmayan vatandaşların 4 Ekim 2000 tarihi ile 30 Eylül 2008 tarihi arasında tescil işlemlerinin yapılması hâlinde söz konusu kişilerin Bağ-Kur kaydının 4 Ekim 2000 tarihinden itibaren başlanmış sayılacağına ve 1 Ekim 2008 tarihinden sonraki bir tarihte başvurulması hâlinde ise başlama tarihinin 1 Ekim 2008 sayılacağına ilişkin kanuni düzenlemeler yapıldığı ancak bahsi geçen geriye dönük borçlanma hakkından haberdar olmayarak başvuru süresini kaçıran ve başvuramayan ya da ekonomik nedenlerden dolayı borçlarını ödeyemeyen binlerce vatandaşımız bulunduğu tespitlerine yer verilmiştir.

6 AYLIK BAŞVURU SÜRESİ VE FAİZSİZ PRİM ÖDEME HAKKI

Kanun teklifinde belirtilen durum nedeniyle vatandaşlarımızın sigortalılık süresi ve yaş şartlarını yerine getirememesinden dolayı emeklilik yönünden mağdur oldukları, bunun ise Anayasamızın "A. Sosyal Güvenlik Hakkı” alt başlıklı 60. maddesi "Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar” hükmüne aykırılık teşkil ettiği vurgulanmıştır.

Emeklilik bekleyen yüz binlere iyi haber Meclisten geçerse hemen emekli olacaklar 6 ay şartı var...

Teklifin devamında Anayasanın belirtilen bu hükmü uyarınca kişilerin sosyal güvenliği bir hak olarak tanımlanmış ve güvence altına alındığı, dolayısıyla 1 Ekim 2008 tarihinden önceki dönemler için vergi kaydı, oda ve sicil kayıtları olduğu hâlde Bağ-Kur kaydı olmayan binlerce vatandaşımızın mağdur olmaması, sosyal güvenlik hakkını kullanabilmeleri için geriye dönük olarak borçlarının faizsiz bir şekilde ödenmesine imkân sağlanması gerektiği belirtilmiştir.

Verilen kanun teklifiyle 1 Ekim 2008 tarihinden önceki dönemlerde vergi kaydı veya şirket ortaklığı olduğu hâlde Bağ-Kur kayıt ve tescilini yaptırmamış olanlara işbu kanun yürürlüğe girmesi itibarıyla 6 ay içinde başvuran vatandaşların borçlarının faizsiz bir şekilde ödenmesi sağlanarak, kişilerin Anayasal hakkının ihlalinin önüne geçilmesinin hedeflendiği vurgulanmıştır.

Emeklilik bekleyen yüz binlere iyi haber Meclisten geçerse hemen emekli olacaklar 6 ay şartı var...

YASALAŞIRSA ÇOK SAYIDA KİŞİ EMEKLİ OLABİLİR!

Bahse konu yasa teklifinde belirtildiği şekilde 1 Ekim 2008 tarihinden önceki dönemlerde vergi kaydı veya şirket ortaklığı olduğu hâlde Bağ-Kur kayıt ve tescilini yaptırmamış olanlara bu kanun teklifinin yasalaşıp yürürlüğe girmesi itibarıyla 6 ay içinde başvuran vatandaşların borçlarının faizsiz bir şekilde ödenmesinin sağlanması erken emeklilikte büyük avantaj sağlayacaktır. Muhalefet milletvekillerince verilen bu yasa teklifinin yasalaşması hâlinde bu düzenlemeyi bekleyen yüz binlerce Bağ-Kur’lu emeklilik hakkını elde edebilir.