Geri Dön

E-postada yazılanlar kovulma sebebi midir?

İş amacıyla çalışanlara verilen e-posta hesaplarının işveren tarafından okunup okunamayacağı merak edilirken, burada yazanlar yüzünden çalışanların kovulma ihtimalinin olup olmadığı da merak ediliyor. İşte iş e-postalarıyla ilgili merak edilen soruların cevapları...

E-postada yazılanlar kovulma sebebi midir?

Teknolojideki dönüşüm iş dünyasını da etkilemiş durumda. Artık neredeyse her çalışanın bir iş e-mail’i var. Çalışanlar bu adreslerinden sadece iş ile ilgili değil zaman zaman özel yazışmalar da yapabiliyorlar. Peki işveren bu yazışmaları takip edebilir mi?

E-POSTA’DA YAZANLAR YÜZÜNDEN ÇALIŞAN KOVULABİLİR Mİ?

Yargıtay'ın kararına göre, iş e-postaları işveren tarafından denetlenebilir. Dolayısıyla işveren açısından burada yazılanlar işçinin aleyhine kullanılma şansına sahiptir.

T.C Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No. 2009/447, Karar No. 2010/37516 ve 13.12.2010 tarihli kararında; "İşverenin kendisine ait bilgisayar ve e-mail adresleri ile bu adreslere gelen e-postaları her zaman denetleme yetkisi bulunmaktadır. Davalı işverene ait bilgisayarları ve e-mail adreslerini özel yazışmalarda kullanıp işverene hakaret niteliğinde sözler sarf etmenin, işveren açısından 4857 sayılı Yasanın 25 II-b.maddesi uyarınca sataşma niteliğinde haklı fesih nedeni oluşturacağı anlaşılmakla davacının ihbar ve kıdem tazminatı taleplerinin reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir." diyerek iş e-postalarının üzerinde işverenin denetleme yetkisi olduğunu belirtti. Dolayısıyla uygunsuz yazışmalar çalışanın işten kovulmasına sebep olabilir.