Geri Dön
Çalışan HaklarıÜcretlere zam geldi! 2022 yılı tarifesi belli oldu! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Ücretlere zam geldi! 2022 yılı tarifesi belli oldu! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren son dakika açıklaması! Ücretlere zam geldi. Yeni tarife belli oldu. Yurtdışında çalışmaya götürülen işçiler için ise aylık kazanç üst sınırı 15 bin 12 liraya çıkacak. Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurtdışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçiler için günlük kazanç alt sınırı 166.80 TL, aylık kazanç alt sınırı 5.004 TL, günlük kazanç üst sınırı ise 500.4 TL olarak uygulanacak. İş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya doğum nedeniyle istirahatli olanlara raporlu oldukları süre için geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Halk arasında rapor parası olarak da adlandırılan geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde prime esas kazancın yarısı, ayakta tedavilerde ise 3’te 2’si oranında bağlanıyor. 2021 yılında günlük en düşük prime esas kazanç tutarı 119.25 TL olduğu için, en düşük rapor parası ayakta tedavilerde 79.50 TL, yatarak tedavilerde ise 59.60 TL oldu. Öte yandan cenaze ödeneği, en az 360 gün prim bildirilmiş olup da ölen sigortalıların hak sahiplerine de veriliyor. 2021 yılında 918 TL olan cenaze ödeneği, 2022 yılında 1250 TL’ye çıkartıldı.

Ücretlere zam geldi! 2022 yılı tarifesi belli oldu! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Yeni yılda çalışanlara ait bazı sigorta primleri ile ödeneklerde rakamlar netleşti. Yeni yılda stajyer ve çırakların prime esas kazanç miktarları yeniden belirlenirken, evde hizmetli çalıştıranların ödeyeceği tutarlar da artacak. Emzirme ve cenaze ödenekleri de 2022 için güncellenecek.

2022'de 4A'lı sigortalıların günlük 10.01 liralık yemek parası, aylık 100.08 liralık çocuk zammı ile aylık 500 liralık aile zammı prime esas kazanca dahil edilmeyecek. Çırak ve mesleki eğitim gören öğrencilerin sigorta primleri, asgari ücretin yüzde ellisi üzerinden hesaplanacak, günlük 83 lira 40 kuruş üzerinden işleme tabi tutulacak.

Yurtdışında çalışmaya götürülen işçiler için ise aylık kazanç üst sınırı 15 bin 12 liraya çıkacak. Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurtdışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçiler için günlük kazanç alt sınırı 166.80 TL, aylık kazanç alt sınırı 5.004 TL, günlük kazanç üst sınırı ise 500.4 TL olarak uygulanacak. 4/a ve 4/b kapsamında sigortalı kadınlara veya eşi çalışmayan sigortalı erkek çalışanlara, doğum sonrası çocuğun yaşaması halinde emzirme ödeneği veriliyor. Emzirme ödeneği, kendi çalışmalarından dolayı SGK’dan gelir veya aylık alan kadınlar veya erkeğin sigortalı olmayan eşine de ödeniyor. 2021 yılında 232 TL olan emzirme ödeneği 2022 yılında 316 TL’ye çıkartıldı.

Yeni rakamlarla, ev hizmetlerinde çalışanlar adına ödenecek tutarlar da güncellenecek. Ayda 10 gün sigortalı çalıştırılan bakıcı ya da temizlikçi için tabandan 625.50 TL ödenecek. Ayda 30 gün ev hizmetlisi sigortalı çalıştıranın ödeyeceği tutar ise bin 876.50 TL olacak. Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıranların sigortalı ve işveren primi ile işsizlik sigortası primi dahil tavandan ödemeleri ise; 10 gün hizmetli çalıştıranlar için 4 bin 691 TL, 30 gün hizmetli çalıştıranlar için 14 bin TL olacak. Ayda 10 günden az bakıcı ya da temizlikçi çalıştıranlar için ise alt sınır primleri 1 gün için 3.34 TL, 9 gün çalıştıranlar için 30 lira olarak uygulanacak. Taksilerde şoför olarak çalışanlar için tabandan ödenecek tutar işsizlik sigortası dahil bin 717 TL, üst sınır ise 11 bin 790 lira olacak. İşsizlik sigortasını da ödeyecek olan şoförler için bu tutar bin 717 TL ile 12 bin 879 lira arasında değişecek.

EMZİRME ÖDENEĞİ 316 TL

4/a ve 4/b kapsamında sigortalı kadınlara veya eşi çalışmayan sigortalı erkek çalışanlara, doğum sonrası çocuğun yaşaması halinde emzirme ödeneği veriliyor. Emzirme ödeneği, kendi çalışmalarından dolayı SGK’dan gelir veya aylık alan kadınlar veya erkeğin sigortalı olmayan eşine de ödeniyor. 2021 yılında 232 TL olan emzirme ödeneği 2022 yılında 316 TL’ye çıkartıldı. Emzirme ödeneğinden yararlanabilmek için doğumdan önceki 120 gün sigorta primi bildirilmiş (4/b’liler için primin ödenmiş) olması gerekiyor.

CENAZE ÖDENEĞİ 1.250 TL

SGK, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü ya da yaşlılık aylığı almakta iken ölenlerin hak sahiplerine cenaze ödeneği veriyor. Cenaze ödeneği, en az 360 gün prim bildirilmiş olup da ölen sigortalıların hak sahiplerine de veriliyor. 2021 yılında 918 TL olan cenaze ödeneği, 2022 yılında 1250 TL’ye çıkartıldı.

Cenaze ödeneği öncelikle ölen sigortalı kişinin eşine verilir. Eşi yoksa çocuklarına, çocukları yoksa ana babasına, onlar da yoksa kardeşlerine ödeme yapılır.

Kimsesi olmayan kişilerin cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda, 1250 TL’ye kadar yapılan masraflar fatura ile belgelendirilmesi koşuluyla SGK tarafından ilgili gerçek veya tüzel kişiye ödenir.

RAPOR PARASI ARTACAK

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya doğum nedeniyle istirahatli olanlara raporlu oldukları süre için geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Halk arasında rapor parası olarak da adlandırılan geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde prime esas kazancın yarısı, ayakta tedavilerde ise 3’te 2’si oranında bağlanıyor. 2021 yılında günlük en düşük prime esas kazanç tutarı 119.25 TL olduğu için, en düşük rapor parası ayakta tedavilerde 79.50 TL, yatarak tedavilerde ise 59.60 TL oldu.

YURTDIŞI BORÇLANMA PRİMİ

Yurt dışı borçlanması yapanlardan prime esas kazancın yüzde 45’i oranında prim alınıyor. Gurbetçiler 2022 yılında yurt dışı borçlanması yaptıklarında günlük en az 75.06 TL prim ödeyecekler.

AYLIK GSS PRİMİ 150.12 TL

Sigortalı bir işte çalışmayan, anne – baba veya eşinden dolayı bakmakla yükümlü olunan durumunda olmayan kişilerin aylık genel sağlık sigortası (GSS) primleri 107.32 TL’den 150.12 TL’ye çıkacak. Türk vatandaşı olan soydaşların Türkiye’de yaşamayan anne babaları için ödemeleri gereken aylık GSS prim tutarı da aynı şekilde 50.12 TL olacak.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ

Sigorta primini kendi ödeyerek emekli olmak isteyenler isteğe bağlı sigorta yaptırabiliyorlar. İsteğe bağlı sigorta primi 2022 yılında en düşük 1601.28 TL olacak.

Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunanlar ile esnaf muaflığından yararlanan kadınların ödeyeceği isteğe bağlı sigorta primi ise 2022 yılında aylık 1547.90 TL olarak uygulanacak.

STAJYER AVUKATLARIN GSS PRİMİ

Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olan ve anne babasından dolayı bakmakla yükümlü olunan durumunda olmayanlar için Türkiye Barolar Birliği’nce genel sağlık sigortası primi ödeniyor. Stajyer avukatlar için 2022 yılında ödenecek aylık GSS prim tutarı 300.24 TL olacak.

YABANCI ÖĞRENCİLERİN GSS PRİMİ

Yabancı uyruklu öğrenciler brüt asgari ücretin 3’te 1’inin yüzde 12’si oranında GSS primi ödüyorlar. Yabancı öğrencilerin 2022 yılında ödeyecekleri prim tutarı aylık 200.16 TL olacak.

OTURMA İZNİ OLAN YABANCILARIN GSS PRİMİ

Türkiye’de oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler, mütekabiliyet (karşılıklılık) ilkesi gözetilmek şartıyla GSS primi ödeyerek sağlık hizmeti alabiliyorlar. Bunların 2022 yılında ödeyecekleri aylık prim tutarı 1200.96 TL’ye yükseltildi. (Milliyet-Habertürk)